BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść strony

STATUS PRAWNY

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej branży wodociągowo-kanalizacyjnej Spółka prawa handlowego zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego NR 0000169262

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 09:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-29 10:25
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

własność komunalna

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 10:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-29 10:24
ORGANIZACJA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 09:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-29 10:23
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Przedmiotem działalności spółki jest:
 • 36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • 35.30.Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • 37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • 46.77.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy, pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 52.21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 • 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne,
 • 77.32.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 • 35.11 - wytwarzanie energii elektrycznej,
 • 35.12 - przesyłanie energii elektrycznej,
 • 35.13 - dystrybucja energii elektrycznej,
 • 35.14 - handel energią elektryczną.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 09:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-19 13:50
Redaguje: Sylwia Downarowicz - Pokorzyńska "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Organizacja i Nadzór tel. + 48 94 35 23 292 wew. 31