BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść strony

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXI/448/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 kwietnia 2017 r. przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Gminy Dygowo, Gminy Sławoborze, Gminy Ustronie Morskie, Gminy Siemyśl i Gminy Rymań do dnia 31 grudnia 2017 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-08 11:11

Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Zarząd Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Kołobrzegu ogłasza, iż od 20.05.2016 r. do 19.05.2017 r. obowiązują następujące Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze:

Miasto i Gmina Kołobrzeg (PDF)
(dodano: 2016-05-11 11:46)
 • opublikował: Administrator Systemu
Gmina Dygowo (PDF)
(dodano: 2016-05-11 11:46)
 • opublikował: Administrator Systemu
Gmina Siemyśl (PDF)
(dodano: 2016-05-11 11:47)
 • opublikował: Administrator Systemu
Gmina Sławoborze (PDF)
(dodano: 2016-05-11 11:47)
 • opublikował: Administrator Systemu
Gmina Ustronie Morskie (PDF)
(dodano: 2016-05-11 11:48)
 • opublikował: Administrator Systemu
Gmina Rymań (PDF)
(dodano: 2016-05-11 11:48)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-11 11:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-25 08:00

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Miasta i Gminy Gościno do momentu zatwierdzenia nowych taryf

Miasto i Gmina Gościno (PDF)
(dodano: 2016-02-17 14:03, ostatnia modyfikacja: 2016-02-17 14:04)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-17 14:04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-07 08:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-01 10:37

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

 

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków tj. kosztów eksploatacyjnych i kosztów modernizacyjnych urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na 3 taryfowe grupy tj.:

·   gospodarstwa domowe,

·   jednostki produkcyjne,

·   pozostali odbiorcy.

Powyższy podział podyktowany został koniecznością ponoszenia różnych nakładów na oczyszczanie ścieków w zależności od stopnia i rodzaju zanieczyszczeń oraz różnicami w opłacie za korzystanie z wód w zależności od przeznaczenia rozprowadzonej wody.

 

I.       Gospodarstwa domowe.

Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się  odbiorców którzy pobierają wodę w celu wykorzystania jej w gospodarstwach domowych- do celów socjalno-bytowych. Są to :

 • właściciele domków jednorodzinnych,
 • właściciele bądź zarządcy domów wielorodzinnych,
 • spółdzielnie mieszkaniowe.

II.    Jednostki produkcyjne.

Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się odbiorców którzy prowadzą działalność gospodarczą, a woda wykorzystywana jest do celów produkcyjnych i technologicznych lub jest w kontakcie z żywnością. Jest to :

 • budownictwo,
 • rolnictwo,
 • transport ,
 • handel (restauracje, smażalnie, bary, piekarnie, masarnie, rozlewnie, sklepy, supermarkety, hurtownie,  wytwórnie napojów,  itp.)
 • przetwórstwo rybne, owoców i warzyw,
 • produkcja środków farmaceutycznych,

III. Pozostali odbiorcy.

Do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczą nie związaną z działalnością określoną w punkcie I i II. Jest to:

 • działalność usługowa (warsztaty samochodowe, zakłady fryzjerskie, szewskie, pralnie, myjnie samochodowe),
 • działalność turystyczno-rekreacyjna (hotele, ośrodki wczasowe, sanatoria, całoroczny wynajem pokoi, baseny kąpielowe, itp.)
 • służba zdrowia,
 • szkolnictwo i placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • podmioty zrzeszone w formy prawne / związki wyznaniowe, stowarzyszenia, kościoły/,
 • jednostki sfery budżetowej ,

a także odbiorcy pobierający wodę do podlewania ogródków przydomowych, ogrodów działkowych, ferm, pobraną ze zdrojów ulicznych, publicznych studzien, fontann, zraszania ulic  i na cele przeciwpożarowe.

 

                     Sposób przyporządkowania odbiorców do poszczególnych grup taryfowych w zakresie odprowadzania ścieków.

 

Zasada przyporządkowania odbiorców jest tożsama jak w zakresie dostawy wody.

 

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-12-13 14:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-11 08:31
Redaguje: Sylwia Downarowicz - Pokorzyńska "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Organizacja i Nadzór tel. + 48 94 35 23 292 wew. 31