BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść strony

 

JAKOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA
 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-09 12:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-26 08:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-10 14:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-17 11:39

Miasto Kołobrzeg i Gmina Kołobrzeg

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-06 07:29
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-06 07:27

Gmina Dygowo

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-06 07:30

Gmina Gościno

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-28 13:09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-06 07:34

Gmina Rymań

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-28 13:19
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-06 07:36

Gmina Siemyśl

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-06 07:37

Gmina Sławoborze

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-06 07:38

Gmina Ustronie Morskie

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-31 08:00
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-06 07:39

W oparciu o Rozporządzenie Misnistra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Dział Laboaratorium Spółki prowadzi systematyczną kontrolę jakości wody dostarczaną odbiorcom usług poprzez pobranie próbek wody na określonym odcinku sieci wodociągowej oraz wykonanie analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych zgodnie z ww. rozporządzeniem. Potwierdzeniem tego jest zatwierdzany corocznie przez odpowiedniego PPIS harmonogram poboru próbek na dany rok kalendarzowy.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-28 07:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-08 07:37

Harmonogramy poboru próbek wody do badania

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-28 07:40

Jakość naszej wody potwierdzają również badania prowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu i Świdwinie w oparciu, o które powstają odpowiednie decyzje. 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-08 07:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-08 07:43

Decyzje potwierdzające jakość wody do spożycia na terenie działania Spółki

 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-23 14:35
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-31 11:06
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-24 07:59
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-01 07:32
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-10-20 11:34
Redaguje: Sylwia Downarowicz - Pokorzyńska "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Organizacja i Nadzór tel. + 48 94 35 23 292 wew. 31