BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść strony

Reklamacje w formie pisemnej  można składać w Punkcie Obsługi Klienta Spółki

przy ul. Artyleryjskiej 3 w Kołobrzegu lub drogą pocztową.

 

Spółka przyjmuje wszelkie reklamacje zgłaszane przez Odbiorców w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przedmiotu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi odbywa się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania reklamacji.

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-08-18 11:48
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2015-09-02 14:11
Druki do pobrania
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-08-18 11:49
Redaguje: Sylwia Downarowicz - Pokorzyńska "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Organizacja i Nadzór tel. + 48 94 35 23 292 wew. 31