Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ

Treść strony

Remont istniejącej nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie nowej nawierzchni placu manewrowego na działce 743/3 obr. miasto Gościno Postępowanie nr 2/TEG/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-31 14:20

„Dostawa i dystrybucja preparatu NUTRIOX oraz dzierżawa systemów dozujących.” POSTĘPOWANIE NR 1/TEG/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-20 14:00

Dostawa pomp Hidrostal Postepowanie nr 5/TM/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-13 15:00

Stała konserwacja urządzeń transportu bliskiego podlegająca dozorowi przez UDT Postępowanie nr 4/TM/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-29 13:21

„Dostawy sond hydrostatycznych oraz czujników poziomu cieczy firmy Aplisens”. Postępowanie nr 3/TM/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-04 14:46

Dostawa pomp wg zestawienia Postępowanie nr 2/TM/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-02 12:33

Zakup 2 szt nowych samochodów z HDS Postępowanie nr 1/TM/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-11 14:39

Przegląd i serwis sprężarek Postępowanie nr 4/NS/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-18 13:51

Naprawa i legalizacja wodomierzy do wody zimnej Postępowanie nr 3/NS/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-06 07:49

Dostawa uszczelek, półśrubunków i redukcji do wodomierzy Postępowanie nr 2/NS/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-01 11:37

Wykonanie analiz fizykochemicznych wody uzdatnionej w 20 punktach oraz analiz substancji promieniotwórczych w 9 punktach, w ramach monitoringu przeglądowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. r. (Dz. U. 2015, poz. 1989) Postępowanie nr 1/NS/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-25 07:51

Remont toalet w biurowcu przy ul. Artyleryjskiej 3 Postępowanie nr 9/TZ/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-31 14:19

Dostawa olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń Postępowanie nr 8/TZ/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-30 11:18

Dostawa opon zimowych Postępowanie nr 7/TZ/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-19 08:55

Dostawa szaf Postępowanie nr 6/TZ/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-28 11:23

Dostawa artykułów spożywczych Postępowanie nr 5/TZ/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-28 11:21

Zakup nowych samochodów wywrotek wg. zad. 1 i zad. 2 Postępowanie nr 4/TZ/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-11 12:33

"Zakup Urządzeń: suszarka i Myjka" Postępowanie nr 3/TZ/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-09 17:24

Zabudowa warsztatowa pojazdów Postępowanie nr 2/TZ/2017

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-24 10:57
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-24 10:58
 • Rysunek 1 (PDF)
  (dodano: 2017-01-24 10:58)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-24 10:58
 • Rysunek 2 (PDF)
  (dodano: 2017-01-24 10:59, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:06)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-24 10:59
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:06
 • Rysunek 3 (PDF)
  (dodano: 2017-01-24 11:00, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:06)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-24 11:00
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:06
 • Rysunek 4 (PDF)
  (dodano: 2017-01-24 11:00, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-24 11:00
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07
 • Rysunek 5 (PDF)
  (dodano: 2017-01-24 11:01, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-24 11:01
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07
 • Rysunek 6 (PDF)
  (dodano: 2017-01-24 11:01, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-24 11:01
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07
 • Rysunek 7 (PDF)
  (dodano: 2017-01-24 11:02, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-24 11:02
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07
 • Rysunek 8 (PDF)
  (dodano: 2017-01-24 11:02, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:08)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-24 11:02
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:08
 • Rysunek 9 (PDF)
  (dodano: 2017-01-24 11:03, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:08)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-24 11:03
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:08
 • Pytania i odpowiedzi (PDF)
  (dodano: 2017-01-26 13:38)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-26 13:38
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2017-02-03 07:26)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-02-03 07:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-24 11:03

Dostawa materiałów biurowych Postępowanie nr 1/TZ/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-13 13:17

Wykonanie dokumentacji projektowej: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Stary Borek, gm. Kołobrzeg" Postępowanie nr NIR/25/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-17 14:21

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: "Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Turkusowej, Perłowej, Lazurowej, Tęczowej w Kołobrzegu obr. 9" Postępowanie nr NIR/24/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-16 12:10

Wykonanie dokumentacji projektowej dwustadiowej: koncepcja i projekt budowlano- wykonawczy z kosztorysem i przedmiarem na: "Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz projekt budolwano - wykonawczy z kosztorysem i przedmiarem na przebudowę sieci wodociągowej w zlewni ul. Basztowej w gminie miejskiej Kołobrzeg obr. 11" Postępowanie nr NIR/23/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-13 09:55

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej i Akacjowej w Dźwirzynie Postępowanie nr NIR/21/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-10 14:02

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ul. Bydgoskiej i Warszawskiej w Kołobrzegu obr. 9 Kołobrzeg Postępowanie nr NIR/20/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-09 14:57

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Jana III Sobieskiego w Kołobrzegu obręb 2 Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/19/2017.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-29 11:19

Wykonanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy 1-go Maja w Kołobrzegu obręb 11 Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/ 18/2017.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-29 08:59

Wykonanie dokumentacji projektowej: wariantowa koncepcja studialna programowo-przestrzenna gospodarki wodno– kanalizacyjnej sanitarnej obszaru części południowej Ustronia Morskiego od ul. Kolejowej do m. Wieniotowo i od ulicy Wojska Polskiego do drogi krajowej 11. POSTĘPOWANIE NR NIR/17/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-22 15:15

Wykonanie dokumentacji projektowej - projekt budowlano-wykonawczy z kosztorysem i przedmiarem na Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gościno Dwór , gmina Gościno. POSTĘPOWANIE NR NIR/16/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-14 15:15

Wykonanie dokumentacji projektowej - projekt budowlano-wykonawczy z kosztorysem i przedmiarem na Przebudowę sieci wodociągowej w m. Pławęcino , gmina Gościno. POSTĘPOWANIE NR NIR/15/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-14 15:12

Wykonanie dokumentacji projektowej - projekt budowlano-wykonawczy z kosztorysem i przedmiarem na Przebudowę sieci wodociągowej w m. Petrykozy , gmina Rymań POSTĘPOWANIE NR NIR/14/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-14 15:09

Wykonanie dokumentacji projektowej dwustadiowej: koncepcja i projekt budowlano- wykonawczy z kosztorysem i przedmiarem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w zlewni ul. Towarowej i Ogrodowej w Gminie Miejskiej Gościno Postępowanie nr NIR/13/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-11 12:08

Wykonanie dokumentacji projektowej: Koncepcja programowo-przestrzenna budowy rurociągu tłocznego na odcinku Oczyszczalnia Ścieków w Korzyścienku - rurociąg tłoczny DN 500 w ul. Wschodniej w Kołobrzegu Postępowanie nr NIR/12/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-11 11:58

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w m. Wieniotowo gm. Ustronie Morskie Postępowanie nr NIR/11/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-11 11:47

„Rozbudowa z przebudową budynku biurowego oraz budowę instalacji gazowej na działce 747/3 obręb Miasto Gościno, Gościno(miasto)” zgodnie z pozwoleniem na budowę nr B.6740.00301.2016 z 18.08.2016r. Postępowanie nr NIR/10/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-19 13:31

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Kołobrzeg ul. Urocza, ul. Słowicza, ul. Głogowa, ul. Cisowa, ul. Pogodna, ul. Bzów Postępowanie nr NIR/9/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-10 15:10

Budowa obiektu liniowego - sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zieleniewo przy ul. Malinowejdz. nr 1 obr. 16 Miasto Kołobrzeg oraz dz. nr 133/55, 131/56,131/57, 140/1, 141/1, 146, 147, 153/11, 153/12, 153/13, 153/14, 377/11, 449/2, 633/8, 633/10, 633/11, 633/19 obr. Zieleniewo Gmina Kołobrzeg Postępowanie nr NIR/8/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-21 13:43

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Kołobrzeg ul. Urocza, ul. Słowicza, ul. Głogowa, ul. Cisowa, ul. Pogodna, ul. Bzów Postępowanie nr NIR/7/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-09 12:42

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołobrzeg ulicach: Kupieckiej i Okopowej Postępowanie nr NIR/6/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-03 14:24

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Kołobrzeg ul. Urocza, ul. Słowicza, ul. Głogowa, ul. Cisowa, ul. Pogodna, ul. Bzów Postępowanie nr NIR/5/2017r

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-03 14:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-03 14:30

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zlewni w ul. Windsurfingowej w m. Dźwirzyno wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i zasilaniem energetycznym w obr. Dźwirzyno gm. Kołobrzeg Postępowanie nr NIR/4/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-01 14:12

Budowa z przebudową obiektu liniowego - sieć wodociągowa DN 400 nr dz. 7/12, 7/16,7/17,10/6, 10/12, 10/14, 10/15, 10/16, 11/8, 11/13, 11/18, 18/3 w obr. m. Bagicz i 196, 231/4, 276/2, 279, 280, 390, 391, 565, 584 obr. Sianożęty gm. Ustronie Morskie Postępowanie nr NIR/3/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-02 13:00

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wczasowa, ul. Świerkowa, ul. Sosnowa, ul. Klonowa, ul. Jodłowa, ul. Różana, ul. Wierzbowa, ul. Wylotowa w m. Kołobrzeg obr. 2 w m. Kołobrzeg Postępowanie nr NIR/2/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-13 11:40

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Niekanin i Obrtoty, gm. Kołobrzeg Postępowanie nr NIR/1/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-09 14:28

Dostawa napędu hydraulicznego Postępowanie nr 15/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-26 14:31

Wykonanie przecisków i przewiertów sterowanych na potrzeby remontów przyłączy i sieci w granicach Miasta Kołobrzeg oraz Giny Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Rymań i Sławoborze Postępowanie nr 14/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-10 14:00

Dostawa Pilarki Stihl GS 461. Postępowanie nr 13/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-27 09:10

Dostawa łączniki regulacyjne, nasuwki oraz doszczelniacze Postępowanie nr 12/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-01 08:57

Wykonanie ekspertyz i koncepcji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Postępowanie nr 11/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-30 14:51

Wykonanie ekspertyz i koncepcji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Postępowanie nr 10/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-10 14:17

Naprawy dróg, jezdni i chodników po robotach, po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Kołobrzeg oraz gminy Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Rymań i Sławoborze Postępowanie nr 9/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-19 13:55

Dostawa rur, kształtek PE, PVC-U, PVC oraz studni PVC Postępowanie nr 6/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-01 13:50

Dostawa zaworów, kształtek, łączników, rur ocynkowanych Postępowanie nr 5/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-01 13:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-01 13:47

Dostawa węża wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej Postępowanie nr 4/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-01 13:44

Dostawa włazów kanałowych Postępowanie nr 3/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-06 12:52

Usługi geodezyjne dla potrzeb Spółki Postępowanie nr 1/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-03 13:56

MWiK ogłasza sprzedaż używanych samochodów

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2017-05-29 14:49)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 14:49
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 14:49

MWiK ogłasza sprzedaż używanych samochodów

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2017-05-08 11:32)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-08 11:32
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-08 11:32

MWiK ogłasza sprzedaż używanych samochodów

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2017-04-20 13:39)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-04-20 13:39
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-20 13:39

Dostawa kuponów podarunkowych w wersji papierowej Postępowanie nr 1/NKP/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-10 09:58

Dostawa pomp XFP100VX Postępowanie nr 6/TO/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-24 11:43

Dostawa pobieraka stacjonarnego Postępowanie nr 5/TO/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-16 08:45

„Przegląd techniczny i remont wirówki ANDRITZ D5LN 30HP” Nr postępowania: 3/TO/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-30 12:23

„Dostawa i montaż urządzenia klimatyzacyjnego dla Oczyszczalni ścieków w Korzyścienku.” Postępowanie nr 2/TO/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-25 10:29

Dostawa falownika ATV61WD55N4 Postępowanie nr 1/TO/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-01 13:21

DOSTAWA UBRAŃ ROBOCZYCH POSTĘPOWANIE NR 5 /NB /2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-15 13:11

DOSTAWA POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH W SŁOIKACH ORAZ KONSERW MIĘSNYCH Postępowanie nr 4/NB/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-13 13:42

Pranie ubrań roboczych Postępowanie nr 3/NB/2016

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-29 12:59

Zakup odzieży roboczej wg zestawienia Postępowanie nr 2/NB/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-09 11:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-09 11:26

MWiK ogłasza sprzedaż używanych samochodów

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2017-06-09 13:48)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-09 13:48
 • Zdjęcie nr 1 (JPG)
  (dodano: 2017-06-09 13:49, ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:50)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-09 13:49
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:50
 • Zdjęcie nr 2 (JPG)
  (dodano: 2017-06-09 13:49, ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:50)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-09 13:49
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:50
 • Zdjęcie nr 3 (JPG)
  (dodano: 2017-06-09 13:49, ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:50)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-09 13:49
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:50
 • Zdjęcie nr 4 (JPG)
  (dodano: 2017-06-09 13:49, ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:51)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-09 13:49
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:51
 • Zdjęcie nr 5 (JPG)
  (dodano: 2017-06-09 13:49, ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:51)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-09 13:49
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:51
 • Zdjęcie nr 6 (JPG)
  (dodano: 2017-06-09 13:49, ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:51)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-09 13:49
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:51
 • zdjęcie nr 7 (JPG)
  (dodano: 2017-06-09 13:51)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-09 13:51
 • Zdjęcie nr 8 (JPG)
  (dodano: 2017-06-09 13:51)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-09 13:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-09 13:52

MWiK ogłasza sprzedaż używanych samochodów

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2017-08-02 11:15)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-08-02 11:15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-02 11:27

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż używanych samochodów

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2017-08-11 11:44)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-08-11 11:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-11 11:44

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2017-08-11 14:19)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-08-11 14:19
 • Informacja o wyborze (PDF)
  (dodano: 2017-09-28 13:49)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-09-28 13:49
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-11 14:19

MWiK Sp. z o. o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 109/1 o pow. 800 m2 wraz z budynkiem po przepompowni położonej w miejscowości Niemierze gm. Siemyśl

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2017-06-20 13:59)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-20 13:59
 • Wypis i wyrys (PDF)
  (dodano: 2017-06-20 13:59)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-20 13:59
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-20 14:02

MWiK ogłasza sprzedaż używanych wodomierzy

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2017-10-02 08:30)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-02 08:30
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2017-10-11 12:58)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-11 12:58
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-02 08:30

Rozeznanie rynku – „dostawa samochodu dwufunkcyjnego ssąco – płuczącego z odzyskiem wody, zabudową na podwoziu 3 osiowym”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-01 15:02

Dostawa samochodu dwufunkcyjnego ssąco – płuczącego z odzyskiem wody, zabudową na podwoziu 3 osiowym; Postępowanie nr 16/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-21 12:55

Dostawa Narzędzi Profesjonalnych postępowanie nr 10/TZ/2017

 • Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
  (dodano: 2017-11-20 13:18)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-20 13:18
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-20 13:18
 • Zadanie nr 1 (XLSX)
  (dodano: 2017-11-20 13:18)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-20 13:18
 • zadanie nr 2 (XLSX)
  (dodano: 2017-11-20 13:18)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-20 13:18
 • Zadanie nr 3 (XLSX)
  (dodano: 2017-11-20 13:18)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-20 13:18
 • Zadanie nr 4 (XLSX)
  (dodano: 2017-11-20 13:18)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-20 13:18
 • Zadanie nr 5 (XLSX)
  (dodano: 2017-11-20 13:18)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-20 13:18
 • Zadanie nr 6 (XLSX)
  (dodano: 2017-11-20 13:18)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-20 13:18
 • Zadanie nr 7 (XLSX)
  (dodano: 2017-11-20 13:18)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-20 13:18
 • Zadanie nr 8 (XLSX)
  (dodano: 2017-11-20 13:18)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-20 13:18
 • Zadanie nr 9 (XLSX)
  (dodano: 2017-11-20 13:21)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-20 13:21
 • Zadanie nr 10 (XLSX)
  (dodano: 2017-11-20 13:21)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-20 13:21
 • Zadanie nr 11 (XLSX)
  (dodano: 2017-11-20 13:21)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-20 13:21
 • Zadanie nr 12 (XLSX)
  (dodano: 2017-11-20 13:21)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-20 13:21
 • Zadanie nr 13 (XLSX)
  (dodano: 2017-11-20 13:21)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-20 13:21
 • Zadanie nr 14 (XLSX)
  (dodano: 2017-11-20 13:21)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-20 13:21
 • opis do zadania nr 14 (DOCX)
  (dodano: 2017-11-20 13:21)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-20 13:21
 • zadanie nr 11 zmodyfikowane (XLSX)
  (dodano: 2017-11-21 11:58)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-21 11:58
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2017-12-07 07:09)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-12-07 07:09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-20 13:21

Dostawa urządzeń dla NL wg. zestawienia. Postępowanie nr 2/NL/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-10 10:00

Opis strony

Redaguje: Sylwia Downarowicz - Pokorzyńska "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Organizacja i Nadzór tel. + 48 94 35 23 292 wew. 31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6035
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-07-24 10:20

"Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg

NIP 671-00-12-257, REGON 330263149
Bank Pekao S.A. 10124066541111000049711815

Dane kontaktowe

Punkt Obsługi Klienta: tel. +48 94 306 74 27
e-mail: sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
994 lub +48 94 306 74 18

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

kasa - godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 13:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 550287
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 14:45

Stopka strony