BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść strony

„Dostawa i dystrybucja preparatu NUTRIOX oraz dzierżawa systemów dozujących.” POSTĘPOWANIE NR 1/TEG/2017

Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
(dodano: 2017-07-20 14:00)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o Wyniku Postępowania (PDF)
(dodano: 2017-08-09 11:48)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-20 14:00

Stała konserwacja urządzeń transportu bliskiego podlegająca dozorowi przez UDT Postępowanie nr 4/TM/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o Wyniku Postępowania (PDF)
(dodano: 2017-09-13 13:50)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-29 13:21

„Dostawy sond hydrostatycznych oraz czujników poziomu cieczy firmy Aplisens”. Postępowanie nr 3/TM/2017

Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
(dodano: 2017-08-04 14:45)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-08-11 14:33)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-04 14:46

Dostawa pomp wg zestawienia Postępowanie nr 2/TM/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o Wyniku Postępowania (PDF)
(dodano: 2017-06-12 14:22)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-02 12:33

Zakup 2 szt nowych samochodów z HDS Postępowanie nr 1/TM/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Pytania i odpowiedzi (PDF)
(dodano: 2017-04-18 13:45)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku Postępowania (PDF)
(dodano: 2017-05-19 11:32)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-11 14:39

Przegląd i serwis sprężarek Postępowanie nr 4/NS/2017

Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
(dodano: 2017-05-18 13:50)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o Wyniku Postępowania (PDF)
(dodano: 2017-06-02 12:00)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-18 13:51

Naprawa i legalizacja wodomierzy do wody zimnej Postępowanie nr 3/NS/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja z otwarcia ofert (PDF)
(dodano: 2017-02-16 12:15)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-02-16 13:46)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-06 07:49

Dostawa uszczelek, półśrubunków i redukcji do wodomierzy Postępowanie nr 2/NS/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Pytania i odpowiedzi (PDF)
(dodano: 2017-02-06 12:47)
 • opublikował: Administrator Systemu
Rysunek 1 (PDF)
(dodano: 2017-02-06 12:47)
 • opublikował: Administrator Systemu
Rysunek 2 (PDF)
(dodano: 2017-02-06 12:48)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-02-16 12:18)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-01 11:37

Wykonanie analiz fizykochemicznych wody uzdatnionej w 20 punktach oraz analiz substancji promieniotwórczych w 9 punktach, w ramach monitoringu przeglądowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. r. (Dz. U. 2015, poz. 1989) Postępowanie nr 1/NS/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-02-08 13:04)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-25 07:51

Dostawa szaf Postępowanie nr 6/TZ/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF)
(dodano: 2017-07-28 11:22, ostatnia modyfikacja: 2017-07-28 11:26)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-28 11:26
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-08-11 14:33)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-28 11:23

Dostawa artykułów spożywczych Postępowanie nr 5/TZ/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Unieważnienie postępowania (PDF)
(dodano: 2017-08-09 13:44)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-28 11:21

Zakup nowych samochodów wywrotek wg. zad. 1 i zad. 2 Postępowanie nr 4/TZ/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Pytania i odpowiedzi (PDF)
(dodano: 2017-08-17 14:56)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-09-06 13:17)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-11 12:33

"Zakup Urządzeń: suszarka i Myjka" Postępowanie nr 3/TZ/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
SWZ 3/TZ/2017 (PDF)
(dodano: 2017-02-09 17:26)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-03-01 13:13)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-09 17:24

Zabudowa warsztatowa pojazdów Postępowanie nr 2/TZ/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Rysunek 1 (PDF)
(dodano: 2017-01-24 10:58)
 • opublikował: Administrator Systemu
Rysunek 2 (PDF)
(dodano: 2017-01-24 10:59, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:06)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:06
Rysunek 3 (PDF)
(dodano: 2017-01-24 11:00, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:06)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:06
Rysunek 4 (PDF)
(dodano: 2017-01-24 11:00, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07
Rysunek 5 (PDF)
(dodano: 2017-01-24 11:01, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07
Rysunek 6 (PDF)
(dodano: 2017-01-24 11:01, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07
Rysunek 7 (PDF)
(dodano: 2017-01-24 11:02, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07
Rysunek 8 (PDF)
(dodano: 2017-01-24 11:02, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:08)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:08
Rysunek 9 (PDF)
(dodano: 2017-01-24 11:03, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:08)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:08
Pytania i odpowiedzi (PDF)
(dodano: 2017-01-26 13:38)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-02-03 07:26)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-24 11:03

Dostawa materiałów biurowych Postępowanie nr 1/TZ/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-01-25 09:00)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-13 13:17

Wykonanie dokumentacji projektowej - projekt budowlano-wykonawczy z kosztorysem i przedmiarem na Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gościno Dwór , gmina Gościno. POSTĘPOWANIE NR NIR/16/2017

Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
(dodano: 2017-09-14 15:15)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
załącznik graficzny (JPG)
(dodano: 2017-09-14 15:15)
 • opublikował: Administrator Systemu
Modyfikacja SWZ (PDF)
(dodano: 2017-09-19 13:14)
 • opublikował: Administrator Systemu
załącznik graficzny nr 2 (JPG)
(dodano: 2017-09-19 13:14)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku postępowania (PDF)
(dodano: 2017-10-04 10:46)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-14 15:15

Wykonanie dokumentacji projektowej - projekt budowlano-wykonawczy z kosztorysem i przedmiarem na Przebudowę sieci wodociągowej w m. Pławęcino , gmina Gościno. POSTĘPOWANIE NR NIR/15/2017

Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
(dodano: 2017-09-14 15:12)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
załącznik graficzny (JPG)
(dodano: 2017-09-14 15:12)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku postępowania (PDF)
(dodano: 2017-10-04 10:44)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-14 15:12

Wykonanie dokumentacji projektowej - projekt budowlano-wykonawczy z kosztorysem i przedmiarem na Przebudowę sieci wodociągowej w m. Petrykozy , gmina Rymań POSTĘPOWANIE NR NIR/14/2017

Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
(dodano: 2017-09-14 15:08)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
załącznik graficzny (JPG)
(dodano: 2017-09-14 15:08)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku postępowania (PDF)
(dodano: 2017-10-04 10:44)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-14 15:09

Wykonanie dokumentacji projektowej dwustadiowej: koncepcja i projekt budowlano- wykonawczy z kosztorysem i przedmiarem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w zlewni ul. Towarowej i Ogrodowej w Gminie Miejskiej Gościno Postępowanie nr NIR/13/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Mapka poglądowa (PDF)
(dodano: 2017-08-11 12:08)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-08-31 08:15)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-11 12:08

Wykonanie dokumentacji projektowej: Koncepcja programowo-przestrzenna budowy rurociągu tłocznego na odcinku Oczyszczalnia Ścieków w Korzyścienku - rurociąg tłoczny DN 500 w ul. Wschodniej w Kołobrzegu Postępowanie nr NIR/12/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Mapka poglądowa (PDF)
(dodano: 2017-08-11 11:56)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)
(dodano: 2017-08-23 14:00)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o Wyniku Postępowania (PDF)
(dodano: 2017-09-12 11:22)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-11 11:58

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w m. Wieniotowo gm. Ustronie Morskie Postępowanie nr NIR/11/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Mapka poglądowa (JPG)
(dodano: 2017-08-11 11:47)
 • opublikował: Administrator Systemu
Pytania i odpowiedzi (PDF)
(dodano: 2017-08-18 13:38)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-08-31 08:15)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-11 11:47

„Rozbudowa z przebudową budynku biurowego oraz budowę instalacji gazowej na działce 747/3 obręb Miasto Gościno, Gościno(miasto)” zgodnie z pozwoleniem na budowę nr B.6740.00301.2016 z 18.08.2016r. Postępowanie nr NIR/10/2017

Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
(dodano: 2017-07-19 13:29)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o Wyniku Postępowania (PDF)
(dodano: 2017-08-04 11:24)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-19 13:31

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Kołobrzeg ul. Urocza, ul. Słowicza, ul. Głogowa, ul. Cisowa, ul. Pogodna, ul. Bzów Postępowanie nr NIR/9/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF)
(dodano: 2017-07-10 15:09, ostatnia modyfikacja: 2017-07-10 15:11)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-10 15:11
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-07-27 09:12)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-10 15:10

Budowa obiektu liniowego - sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zieleniewo przy ul. Malinowejdz. nr 1 obr. 16 Miasto Kołobrzeg oraz dz. nr 133/55, 131/56,131/57, 140/1, 141/1, 146, 147, 153/11, 153/12, 153/13, 153/14, 377/11, 449/2, 633/8, 633/10, 633/11, 633/19 obr. Zieleniewo Gmina Kołobrzeg Postępowanie nr NIR/8/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)
(dodano: 2017-06-27 14:16)
 • opublikował: Administrator Systemu
Pilk STWIORB (ZIP)
(dodano: 2017-06-27 14:17)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o Wyniku Postępowania (PDF)
(dodano: 2017-07-19 12:10)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-21 13:43

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Kołobrzeg ul. Urocza, ul. Słowicza, ul. Głogowa, ul. Cisowa, ul. Pogodna, ul. Bzów Postępowanie nr NIR/7/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Unieważnienie postępowania (PDF)
(dodano: 2017-07-07 13:48)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-09 12:42

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołobrzeg ulicach: Kupieckiej i Okopowej Postępowanie nr NIR/6/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-05-02 07:32)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-03 14:24

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Kołobrzeg ul. Urocza, ul. Słowicza, ul. Głogowa, ul. Cisowa, ul. Pogodna, ul. Bzów Postępowanie nr NIR/5/2017r

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Unieważnienie postępowania (PDF)
(dodano: 2017-05-05 12:18)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-03 14:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-03 14:30

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zlewni w ul. Windsurfingowej w m. Dźwirzyno wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i zasilaniem energetycznym w obr. Dźwirzyno gm. Kołobrzeg Postępowanie nr NIR/4/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Pytania i odpowiedzi (PDF)
(dodano: 2017-03-09 10:07)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-03-22 10:14)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-01 14:12

Budowa z przebudową obiektu liniowego - sieć wodociągowa DN 400 nr dz. 7/12, 7/16,7/17,10/6, 10/12, 10/14, 10/15, 10/16, 11/8, 11/13, 11/18, 18/3 w obr. m. Bagicz i 196, 231/4, 276/2, 279, 280, 390, 391, 565, 584 obr. Sianożęty gm. Ustronie Morskie Postępowanie nr NIR/3/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Modyfikacja SWZ (PDF)
(dodano: 2017-02-15 09:30)
 • opublikował: Administrator Systemu
Pytania i odpowiedzi (PDF)
(dodano: 2017-02-15 12:35)
 • opublikował: Administrator Systemu
Pytania i odpowiedzi (PDF)
(dodano: 2017-02-16 09:24)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-03-17 10:42)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-02 13:00

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wczasowa, ul. Świerkowa, ul. Sosnowa, ul. Klonowa, ul. Jodłowa, ul. Różana, ul. Wierzbowa, ul. Wylotowa w m. Kołobrzeg obr. 2 w m. Kołobrzeg Postępowanie nr NIR/2/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Modyfikacja SWZ (PDF)
(dodano: 2017-01-24 12:24)
 • opublikował: Administrator Systemu
Pytania i odpowiedzi (PDF)
(dodano: 2017-01-25 13:04)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-02-14 14:01)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-13 11:40

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Niekanin i Obrtoty, gm. Kołobrzeg Postępowanie nr NIR/1/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Pozwolenie na budowę (PDF)
(dodano: 2017-01-09 14:26)
 • opublikował: Administrator Systemu
Projekt budowlany (PDF)
(dodano: 2017-01-09 14:27)
 • opublikował: Administrator Systemu
Rysunek 1 (PDF)
(dodano: 2017-01-09 14:27)
 • opublikował: Administrator Systemu
Rysunek 2 (PDF)
(dodano: 2017-01-09 14:28)
 • opublikował: Administrator Systemu
Rysunek 3 (PDF)
(dodano: 2017-01-09 14:28)
 • opublikował: Administrator Systemu
Przedmiar (PDF)
(dodano: 2017-01-09 14:28)
 • opublikował: Administrator Systemu
Modyfikacja SWZ (PDF)
(dodano: 2017-01-17 12:10)
 • opublikował: Administrator Systemu
Rysunek (PDF)
(dodano: 2017-01-17 12:05)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
profil - sieć wodociągowa (PDF)
(dodano: 2017-01-17 12:06)
 • opublikował: Administrator Systemu
Warunki techniczne (PDF)
(dodano: 2017-01-17 12:07)
 • opublikował: Administrator Systemu
Specyfikacja techniczna (PDF)
(dodano: 2017-01-17 12:07)
 • opublikował: Administrator Systemu
Pytania i odpowiedzi (PDF)
(dodano: 2017-01-20 12:20)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-02-02 14:37)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-09 14:28

Dostawa łączniki regulacyjne, nasuwki oraz doszczelniacze Postępowanie nr 12/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku postępowania (PDF)
(dodano: 2017-09-28 11:16)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-01 08:57

Wykonanie ekspertyz i koncepcji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Postępowanie nr 11/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o Wyniku Postępowania (PDF)
(dodano: 2017-09-13 13:56)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-30 14:51

Wykonanie ekspertyz i koncepcji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Postępowanie nr 10/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Unieważnienie postępowania (PDF)
(dodano: 2017-08-28 14:14)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-10 14:17

Naprawy dróg, jezdni i chodników po robotach, po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Kołobrzeg oraz gminy Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Rymań i Sławoborze Postępowanie nr 9/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-08-03 07:51)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-19 13:55

Dostawa rur, kształtek PE, PVC-U, PVC oraz studni PVC Postępowanie nr 6/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-03-29 10:58)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-01 13:50

Dostawa zaworów, kształtek, łączników, rur ocynkowanych Postępowanie nr 5/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Unieważnienie postępowania (PDF)
(dodano: 2017-03-29 10:57)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-01 13:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-01 13:47

Dostawa węża wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej Postępowanie nr 4/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-03-15 10:12)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-01 13:44

Dostawa włazów kanałowych Postępowanie nr 3/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-02-24 10:09)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-06 12:52

Usługi geodezyjne dla potrzeb Spółki Postępowanie nr 1/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-01-18 11:46)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-03 13:56

MWiK ogłasza sprzedaż używanych samochodów

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2017-05-29 14:49)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 14:49

MWiK ogłasza sprzedaż używanych samochodów

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2017-05-08 11:32)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-08 11:32

MWiK ogłasza sprzedaż używanych samochodów

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2017-04-20 13:39)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-20 13:39

Dostawa kuponów podarunkowych w wersji papierowej Postępowanie nr 1/NKP/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-03-22 10:21)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-10 09:58

„Przegląd techniczny i remont wirówki ANDRITZ D5LN 30HP” Nr postępowania: 3/TO/2017

Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
(dodano: 2017-06-30 12:22)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o Wyniku Postępowania (PDF)
(dodano: 2017-07-19 12:09)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-30 12:23

„Dostawa i montaż urządzenia klimatyzacyjnego dla Oczyszczalni ścieków w Korzyścienku.” Postępowanie nr 2/TO/2017

Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
(dodano: 2017-04-25 10:27)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)
(dodano: 2017-04-27 11:29)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)
(dodano: 2017-04-28 13:03)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku Postępowania (PDF)
(dodano: 2017-05-19 11:33)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-25 10:29

Dostawa falownika ATV61WD55N4 Postępowanie nr 1/TO/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Pytania i odpowiedzi (PDF)
(dodano: 2017-03-06 13:04)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-03-09 11:56)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-01 13:21

DOSTAWA UBRAŃ ROBOCZYCH POSTĘPOWANIE NR 5 /NB /2017

Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
(dodano: 2017-09-15 13:11)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku postępowania (PDF)
(dodano: 2017-10-04 10:43)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-15 13:11

DOSTAWA POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH W SŁOIKACH ORAZ KONSERW MIĘSNYCH Postępowanie nr 4/NB/2017

Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
(dodano: 2017-09-13 13:42)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku postępowania (PDF)
(dodano: 2017-09-28 13:15)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-13 13:42

Pranie ubrań roboczych Postępowanie nr 3/NB/2016

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o Wyniku Postępowania (PDF)
(dodano: 2017-07-20 14:01)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-29 12:59

Zakup odzieży roboczej wg zestawienia Postępowanie nr 2/NB/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Opis przedmiotu zamówienia (PDF)
(dodano: 2017-05-12 12:08)
 • opublikował: Administrator Systemu
Unieważnienie Postępowania (PDF)
(dodano: 2017-05-25 08:20)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-09 11:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-09 11:26

MWiK ogłasza sprzedaż używanych samochodów

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2017-06-09 13:48)
 • opublikował: Administrator Systemu
Zdjęcie nr 1 (JPG)
(dodano: 2017-06-09 13:49, ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:50)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:50
Zdjęcie nr 2 (JPG)
(dodano: 2017-06-09 13:49, ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:50)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:50
Zdjęcie nr 3 (JPG)
(dodano: 2017-06-09 13:49, ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:50)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:50
Zdjęcie nr 4 (JPG)
(dodano: 2017-06-09 13:49, ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:51)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:51
Zdjęcie nr 5 (JPG)
(dodano: 2017-06-09 13:49, ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:51)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:51
Zdjęcie nr 6 (JPG)
(dodano: 2017-06-09 13:49, ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:51)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:51
zdjęcie nr 7 (JPG)
(dodano: 2017-06-09 13:51)
 • opublikował: Administrator Systemu
Zdjęcie nr 8 (JPG)
(dodano: 2017-06-09 13:51)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-09 13:52

MWiK ogłasza sprzedaż używanych samochodów

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2017-08-02 11:15)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-02 11:27

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż używanych samochodów

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2017-08-11 11:44)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-11 11:44

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2017-08-11 14:19)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyborze (PDF)
(dodano: 2017-09-28 13:49)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-11 14:19

MWiK Sp. z o. o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 109/1 o pow. 800 m2 wraz z budynkiem po przepompowni położonej w miejscowości Niemierze gm. Siemyśl

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2017-06-20 13:59)
 • opublikował: Administrator Systemu
Wypis i wyrys (PDF)
(dodano: 2017-06-20 13:59)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-20 14:02

MWiK ogłasza sprzedaż używanych wodomierzy

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2017-10-02 08:30)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-10-11 12:58)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-02 08:30

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Jana III Sobieskiego w Kołobrzegu obręb 2 Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/19/2017.

Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
(dodano: 2017-09-29 11:19)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
załącznik graficzny nr 1 (PNG)
(dodano: 2017-09-29 11:19)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-10-25 10:36)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-29 11:19

Wykonanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy 1-go Maja w Kołobrzegu obręb 11 Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/ 18/2017.

Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
(dodano: 2017-09-29 08:59)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
załącznik graficzny nr1 (PNG)
(dodano: 2017-09-29 08:59)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-10-24 13:05)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-29 08:59

Dostawa Pilarki Stihl GS 461. Postępowanie nr 13/TE/2017

Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
(dodano: 2017-09-27 09:08)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Unieważnienie postępowania (PDF)
(dodano: 2017-10-09 14:48)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-27 09:10

Wykonanie dokumentacji projektowej: wariantowa koncepcja studialna programowo-przestrzenna gospodarki wodno– kanalizacyjnej sanitarnej obszaru części południowej Ustronia Morskiego od ul. Kolejowej do m. Wieniotowo i od ulicy Wojska Polskiego do drogi krajowej 11. POSTĘPOWANIE NR NIR/17/2017

Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
(dodano: 2017-09-22 15:14)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
załącznik graficzny nr1 (PNG)
(dodano: 2017-09-22 15:14)
 • opublikował: Administrator Systemu
załącznik graficzny nr 2 (PDF)
(dodano: 2017-09-22 15:14)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-10-24 13:05)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-22 15:15

Rozeznanie rynku – „dostawa samochodu dwufunkcyjnego ssąco – płuczącego z odzyskiem wody, zabudową na podwoziu 3 osiowym”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-01 15:02

Dostawa pomp Hidrostal Postepowanie nr 5/TM/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-10-25 14:01)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-13 15:00

Wykonanie przecisków i przewiertów sterowanych na potrzeby remontów przyłączy i sieci w granicach Miasta Kołobrzeg oraz Giny Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Rymań i Sławoborze Postępowanie nr 14/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-10-24 13:04)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-10 14:00
Redaguje: Sylwia Downarowicz - Pokorzyńska "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Organizacja i Nadzór tel. + 48 94 35 23 292 wew. 31