BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść strony

Naprawa i legalizacja wodomierzy do wody zimnej Postępowanie nr 3/NS/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja z otwarcia ofert (PDF)
(dodano: 2017-02-16 12:15)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-02-16 13:46)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-06 07:49

Dostawa uszczelek, półśrubunków i redukcji do wodomierzy Postępowanie nr 2/NS/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Pytania i odpowiedzi (PDF)
(dodano: 2017-02-06 12:47)
 • opublikował: Administrator Systemu
Rysunek 1 (PDF)
(dodano: 2017-02-06 12:47)
 • opublikował: Administrator Systemu
Rysunek 2 (PDF)
(dodano: 2017-02-06 12:48)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-02-16 12:18)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-01 11:37

Wykonanie analiz fizykochemicznych wody uzdatnionej w 20 punktach oraz analiz substancji promieniotwórczych w 9 punktach, w ramach monitoringu przeglądowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. r. (Dz. U. 2015, poz. 1989) Postępowanie nr 1/NS/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-02-08 13:04)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-25 07:51

Zabudowa warsztatowa pojazdów Postępowanie nr 2/TZ/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Rysunek 1 (PDF)
(dodano: 2017-01-24 10:58)
 • opublikował: Administrator Systemu
Rysunek 2 (PDF)
(dodano: 2017-01-24 10:59, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:06)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:06
Rysunek 3 (PDF)
(dodano: 2017-01-24 11:00, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:06)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:06
Rysunek 4 (PDF)
(dodano: 2017-01-24 11:00, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07
Rysunek 5 (PDF)
(dodano: 2017-01-24 11:01, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07
Rysunek 6 (PDF)
(dodano: 2017-01-24 11:01, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07
Rysunek 7 (PDF)
(dodano: 2017-01-24 11:02, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:07
Rysunek 8 (PDF)
(dodano: 2017-01-24 11:02, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:08)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:08
Rysunek 9 (PDF)
(dodano: 2017-01-24 11:03, ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:08)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:08
Pytania i odpowiedzi (PDF)
(dodano: 2017-01-26 13:38)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-02-03 07:26)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-24 11:03

Dostawa materiałów biurowych Postępowanie nr 1/TZ/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-01-25 09:00)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-13 13:17

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wczasowa, ul. Świerkowa, ul. Sosnowa, ul. Klonowa, ul. Jodłowa, ul. Różana, ul. Wierzbowa, ul. Wylotowa w m. Kołobrzeg obr. 2 w m. Kołobrzeg Postępowanie nr NIR/2/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Modyfikacja SWZ (PDF)
(dodano: 2017-01-24 12:24)
 • opublikował: Administrator Systemu
Pytania i odpowiedzi (PDF)
(dodano: 2017-01-25 13:04)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-02-14 14:01)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-13 11:40

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Niekanin i Obrtoty, gm. Kołobrzeg Postępowanie nr NIR/1/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Pozwolenie na budowę (PDF)
(dodano: 2017-01-09 14:26)
 • opublikował: Administrator Systemu
Projekt budowlany (PDF)
(dodano: 2017-01-09 14:27)
 • opublikował: Administrator Systemu
Rysunek 1 (PDF)
(dodano: 2017-01-09 14:27)
 • opublikował: Administrator Systemu
Rysunek 2 (PDF)
(dodano: 2017-01-09 14:28)
 • opublikował: Administrator Systemu
Rysunek 3 (PDF)
(dodano: 2017-01-09 14:28)
 • opublikował: Administrator Systemu
Przedmiar (PDF)
(dodano: 2017-01-09 14:28)
 • opublikował: Administrator Systemu
Modyfikacja SWZ (PDF)
(dodano: 2017-01-17 12:10)
 • opublikował: Administrator Systemu
Rysunek (PDF)
(dodano: 2017-01-17 12:05)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
profil - sieć wodociągowa (PDF)
(dodano: 2017-01-17 12:06)
 • opublikował: Administrator Systemu
Warunki techniczne (PDF)
(dodano: 2017-01-17 12:07)
 • opublikował: Administrator Systemu
Specyfikacja techniczna (PDF)
(dodano: 2017-01-17 12:07)
 • opublikował: Administrator Systemu
Pytania i odpowiedzi (PDF)
(dodano: 2017-01-20 12:20)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-02-02 14:37)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-09 14:28

Usługi geodezyjne dla potrzeb Spółki Postępowanie nr 1/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o wyniku (PDF)
(dodano: 2017-01-18 11:46)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-03 13:56
Redaguje: Sylwia Downarowicz - Pokorzyńska "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Organizacja i Nadzór tel. + 48 94 35 23 292 wew. 31