BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść strony

Procedura udzielania zamówień przez MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-22 13:50

„Dostawa i dystrybucja preparatu NUTRIOX oraz dzierżawa systemów dozujących.” POSTĘPOWANIE NR 1/TEG/2017

Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
(dodano: 2017-07-20 14:00)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-20 14:00

Naprawy dróg, jezdni i chodników po robotach, po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Kołobrzeg oraz gminy Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Rymań i Sławoborze Postępowanie nr 9/TE/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-19 13:55

„Rozbudowa z przebudową budynku biurowego oraz budowę instalacji gazowej na działce 747/3 obręb Miasto Gościno, Gościno(miasto)” zgodnie z pozwoleniem na budowę nr B.6740.00301.2016 z 18.08.2016r. Postępowanie nr NIR/10/2017

Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
(dodano: 2017-07-19 13:29)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-19 13:31

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Kołobrzeg ul. Urocza, ul. Słowicza, ul. Głogowa, ul. Cisowa, ul. Pogodna, ul. Bzów Postępowanie nr NIR/9/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF)
(dodano: 2017-07-10 15:09, ostatnia modyfikacja: 2017-07-10 15:11)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-10 15:11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-10 15:10

„Przegląd techniczny i remont wirówki ANDRITZ D5LN 30HP” Nr postępowania: 3/TO/2017

Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
(dodano: 2017-06-30 12:22)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o Wyniku Postępowania (PDF)
(dodano: 2017-07-19 12:09)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-30 12:23

Pranie ubrań roboczych Postępowanie nr 3/NB/2016

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o Wyniku Postępowania (PDF)
(dodano: 2017-07-20 14:01)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-29 12:59

Budowa obiektu liniowego - sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zieleniewo przy ul. Malinowejdz. nr 1 obr. 16 Miasto Kołobrzeg oraz dz. nr 133/55, 131/56,131/57, 140/1, 141/1, 146, 147, 153/11, 153/12, 153/13, 153/14, 377/11, 449/2, 633/8, 633/10, 633/11, 633/19 obr. Zieleniewo Gmina Kołobrzeg Postępowanie nr NIR/8/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)
(dodano: 2017-06-27 14:16)
 • opublikował: Administrator Systemu
Pilk STWIORB (ZIP)
(dodano: 2017-06-27 14:17)
 • opublikował: Administrator Systemu
Informacja o Wyniku Postępowania (PDF)
(dodano: 2017-07-19 12:10)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-21 13:43

MWiK Sp. z o. o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 109/1 o pow. 800 m2 wraz z budynkiem po przepompowni położonej w miejscowości Niemierze gm. Siemyśl

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2017-06-20 13:59)
 • opublikował: Administrator Systemu
Wypis i wyrys (PDF)
(dodano: 2017-06-20 13:59)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-20 14:02

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Kołobrzeg ul. Urocza, ul. Słowicza, ul. Głogowa, ul. Cisowa, ul. Pogodna, ul. Bzów Postępowanie nr NIR/7/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
Unieważnienie postępowania (PDF)
(dodano: 2017-07-07 13:48)
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-09 12:42
Redaguje: Sylwia Downarowicz - Pokorzyńska "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Organizacja i Nadzór tel. + 48 94 35 23 292 wew. 31