BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść strony

Dane kontaktowe

sekretariat: tel. +48 94 35 23 292
e-mail: sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
994 lub +48 94 35 46 310