BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść strony

W skład Zarządu Spółki wchodzi:

Prezes Zarządu Spółki  - Paweł Hryciów

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 09:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-02 10:09
KOMPETENCJE ZARZĄDU SPÓŁKI

- sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia
Wspólników
- reprezentuje Spółkę na zewnątrz
- tryb działania i podział kompetencji Zarządu Spółki określa szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu opracowuje Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza,

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 09:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-04 11:08
Redaguje: Sylwia Downarowicz - Pokorzyńska "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Organizacja i Nadzór tel. + 48 94 35 23 292 wew. 31