BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść strony

MAJĄTEK SPÓŁKI

 

Kapitał zakładowy "Miejskich Wodociągów i Kanalizacji" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu wynosi 61.928.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzy tysiące złotych), w tym:
 • 31.612.000,00 zł objętych przez Wspólnika Gminę Miasto Kołobrzeg,
 • 4.517.000,00 zł objętych przez Wspólnika Gminę Dygowo,
 • 2.729.000,00 zł objętych przez Wspólnika Gminę Gościno,
 • 9.397.000,00 zł objętych przez Wspólnika Gminę Kołobrzeg,
 • 1.607.000,00 zł objętych przez Wspólnika Gminę Rymań,
 • 2.425.000,00 zł objętych przez Wspólnika Gminę Siemyśl,
 • 2.911.000,00 zł objętych przez Wspólnika Gminę Sławoborze,
 • 6.730.000,00 zł objętych przez Wspólnika Gminę Ustronie Morskie, 
   

Majątek Spółki obejmuje:

majątek trwały m.in.:
- budynki i budowle,
- maszyny i urzadzenia,
- środki transportowe,
- grunty,
- prawo wieczystego użytkowania,
- wartości niematerialne i prawne,
- inwestycje rozpoczęte.

majątek obrotowy, m.in.:
- zapasy,
- należności krótkoterminowe.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 10:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-15 13:01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-02-12 11:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-17 14:24

Sytuacja ekonomiczno - finansowa Spółki za lata 2011-2016

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-14 12:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-18 14:43
Redaguje: Sylwia Downarowicz - Pokorzyńska "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Organizacja i Nadzór tel. + 48 94 35 23 292 wew. 31