BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść strony

DZIAŁ PRODUKCJI WODY I SPRZEDAŻY

Podstawą rozliczenia za świadczone przez MWiK w Kołobrzegu usługi są wskazania wodomierza lub innych urządzeń pomiarowych. Na podstawie danych uzyskanych z odczytów, dokonywanych przez pracowników Działu Produkcji Wody i Sprzedaży wystawiane są faktury określające ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków oraz wynikających z tego tytułu należność do zapłaty.

Druki do pobrania
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-08 14:01
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-08 14:01
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-08 14:01
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-08 14:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-12 14:07

WINDYKACJE

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-30 13:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-30 13:48
DZIAŁ TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNY

Działania Spółki na płaszczyźnie Odbiorca - MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu oparte są na obowiązujących przepisach (Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r., uchwalonym przez Radę Miejską Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Prawie Budowlanym i innych przepisach branżowych) oraz wynikają z bieżącej potrzeby Odbiorców usług w celu zapewnienia ciągłości, niezawodności i odpowiedniej jakości usług świadczonych przez MWiK Sp. z o. o.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-08 10:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-21 14:59
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-08 14:00
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-25 11:25
Procedura odpłatnego przekazania sieci wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-13 12:19
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-27 09:34
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-30 12:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-18 11:16
Procesy zachodzące w Dziale Techniczno - Eksploatacyjnym
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-10 14:03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-02-13 11:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-08 09:52
DZIAŁ LABORATORIUM SPÓŁKI
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-08-26 10:38
Ogólne warunki współpracy z klientem
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-12 08:23

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-08-26 10:36
Druki do pobrania
 • opublikował: Administrator Systemu

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-07-15 08:38
Redaguje: Sylwia Downarowicz - Pokorzyńska "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Organizacja i Nadzór tel. + 48 94 35 23 292 wew. 31