BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść strony

Inne dodatkowe informacje publiczne nie ujęte w niniejszym Biuletynie zainteresowani mogą uzyskać na stosowny wniosek złożony drogą:
- pisemną - pismo na adres: "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o.
w Kołobrzegu, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg
- telefoniczną - tel/fax +48 94 35 23 292,
- elektroniczną na adres e-mail:sekretariat

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-06-30 10:35
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-10-12 08:21
Redaguje: Sylwia Downarowicz - Pokorzyńska "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Organizacja i Nadzór tel. + 48 94 35 23 292 wew. 31