Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ

Treść strony

Dostawa pobieraka stacjonarnego Postępowanie nr 5/TO/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-16 08:45

WYKONANIE ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH WODY UZDATNIONEJ W 14 PUNKTACH ORAZ ANALIZ SUBSTANCJI PROMIENIOTWÓRCZYCH W 3 PUNKTACH, W RAMACH PARAMETRÓW GRUPY B (DAWNIEJ:MONITORINGU PRZEGLĄDOWEGO), ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 07.12.2017 R (DZ. U. 2017, POZ. 2294) Postępowanie nr 2/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-01 13:56

Modernizacja pompowni 2 stopnia na SUW Rościęcino Postępowanie nr 1/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-26 08:56

Dostawa urządzeń dla NL wg. części. POSTĘPOWANIE NR 1/NL/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-23 12:18

Dostawa węża wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej Postępowanie nr 1/TE/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-16 12:00

Dostawa środków do utrzymania czystości Postępowanie nr 1/TZ/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-08 13:29

Wymiana szafy sterowniczej na SUW BAGICZ Postępowanie nr 5/NS/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-20 09:39

Dostawa- Zakup terminala PSION. Postępowanie 6/NS/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-08 11:44

Dostawa urządzeń laboratoryjnych. Postępowanie nr 3/NL/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-08 11:42

Częściowy demontaż konstrukcji stalowych reaktora biologicznego wraz z remontem części pozostających Postępowanie nr TO/2017/&3

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-12 14:01

Wykonanie instalacji do odzysku ścieku oczyszczonego i wykorzystanie go jako wody technologicznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków. Postępowanie nr 3/TO/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-29 14:57

Zakup rejestratorów do pomiaru przepływu i ciśnienia wody do zabudowy na wodomierze Postępowanie nr 10/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-28 13:47

Zakup wodomierzy do wody zimnej Postępowanie nr 8/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-28 13:44

Dostawa chłodziarki laboratoryjnej POSTĘPOWANIE NR 2/NL/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-24 12:38

Dostawa urządzenia do badania hydrantów wraz z oprogramowaniem. Postępowanie nr 2/TEG/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 12:49

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kasztanowej w m. Budzistowo. Postępowanie nr NIR/9/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 12:46

Rozebranie konstrukcji estakady „B” oraz renowacja i konserwacja estakady „A” stanowiącej konstrukcję wsporczą dla rurociągów zlokalizowanych przy moście na Kanale Drzewnym Kołobrzeg ul Łopuskiego na podstawie załączonego projektu technicznego. Postępowanie nr NIR/6/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-18 08:00

Dostawa pomp ściekowych Firmy Hidrostal wraz z osprzętem do montażu. POSTĘPOWANIE NR 5/TM/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-17 10:14

Budowa obiekt liniowego -sieci kanalizacji sanitarnej do szaletu publicznego w miejscowości Kołobrzeg w ulicy Sikorskiego działka nr 7 obręb 5 Postępowanie nr NIR/4/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-15 10:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-15 10:33

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ma terenie pomiędzy ul. Witosa i ul. 6 Dywizji Piechoty , działki nr 281/84, 28/183 34/4 obręb 16 miasto Kołobrzeg -Etap III. POSTĘPOWANIE NR NIR/8/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-14 13:42

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Charzyno w drodze nr 1479, gmina Siemyśl. Postępowanie nr NIR/7/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-11 14:51

Zakup 3 szt agregatów prądotwórczych Postępowanie nr 2/TM/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-11 11:25

Dostawa węża wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Postępowanie nr 1/TEG/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-10 15:22

Zakup mebli biurowych Postępowanie nr 3/TZ/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-08 14:52

Zagospodarowanie osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku Postępowanie nr POIS.02.03.00-00-0032/17-00/1/TO

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-27 14:46

Dostawa pomp ściekowych Firmy Sulzer wg. zestawienia Postępowanie nr 3/TM/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-27 11:28

Dostawa rejestratora ciśnienia Postępowanie nr 7/TE/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-27 11:10

Dostawa piły hydraulicznej Postępowanie nr 6/TE/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-27 11:06

Dostawa samochodu dwufunkcyjnego ssąco – płuczącego, zabudową na podwoziu 2 osiowym. Postępowanie nr POIS.02.03.00-00-0032/17-00/1/TEG

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-24 09:07

MWiK Sp. z o. o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 71/20, o pow. 1973 m2 położoną w miejscowości Słowieńsko, gm. Sławoborze

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-20 13:27

Dostawa kształtek rur i zaworów wodociągowych - zadanie nr 1; nr 2; Postepowanie nr 5/TE/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-11 10:33

Ogłoszenie na świadczenie usług samochodem typu "hakowiec" przystosowanym do przewozu kontenerów typu 'KP-7"

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2018-04-10 13:55)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-10 13:55
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-10 13:54

Dostawa 3 układów pomiarowych na reaktory biologiczne Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu POSTĘPOWANIE NR 2/TO /2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Dostawa 3 układów pomiarowych na reaktory biologiczne Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu POSTĘPOWANIE NR 2/TO /2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-06 09:18

Dostawa sond hydrostatycznych oraz czujników poziomu cieczy firmy Aplisens Postępowanie nr 1/TM/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Dostawa sond hydrostatycznych oraz czujników poziomu cieczy firmy Aplisens Postępowanie nr 1/TM/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-03 08:20

Projekt budowlany i wykonawczy –Przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Dworcowej Zwycięzców, Solnej i Pomorskiej , obręb 12 Kołobrzeg POSTĘPOWANIE NR NIR/3/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Projekt budowlany i wykonawczy –Przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Dworcowej Zwycięzców, Solnej i Pomorskiej , obręb 12 Kołobrzeg POSTĘPOWANIE NR NIR/3/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-29 13:05

Dostawa obejm (plomb) do zabezpieczenia wodomierzy Postępowanie nr 7/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Dostawa obejm (plomb) do zabezpieczenia wodomierzy Postępowanie nr 7/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 12:53

Remont odcinka kanału sanitarnego DN 400 przy ul. A. Sułkowskiego w Kołobrzegu. Postępowanie nr 4/TE/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Remont odcinka kanału sanitarnego DN 400 przy ul. A. Sułkowskiego w Kołobrzegu. Postępowanie nr 4/TE/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-19 14:06

Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z rocznika 2018 o dopuszczalnej masie całkowitej do 16 t, typu hakowiec o udźwigu urządzenia 10 000 kg. POSTĘPOWANIE NR 4/TZ /2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z rocznika 2018 o dopuszczalnej masie całkowitej do 16 t, typu hakowiec o udźwigu urządzenia 10 000 kg. POSTĘPOWANIE NR 4/TZ /2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-14 12:06

Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych kontenerów szczelnych do przewozu skratek oraz 1 sztuki kontenera-platformy z otwieranymi burtami. POSTĘPOWANIE NR 5/TZ /2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych kontenerów szczelnych do przewozu skratek oraz 1 sztuki kontenera-platformy z otwieranymi burtami. POSTĘPOWANIE NR 5/TZ /2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-14 12:01

Wykonanie przecisków i przewiertów sterowanych na potrzeby remontów przyłączy i sieci w granicach miasta Kołobrzeg oraz gminy Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Rymań i Sławoborze.Postepowanie nr 3/TE/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Wykonanie przecisków i przewiertów sterowanych na potrzeby remontów przyłączy i sieci w granicach miasta Kołobrzeg oraz gminy Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Rymań i Sławoborze.Postepowanie nr 3/TE/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-13 11:02

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ulicy Westerplatte, obręb 4 Kołobrzeg na odcinku od ronda biszkoptowego do studni w ul. Morskiej Postępowanie nr NIR/2/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ulicy Westerplatte, obręb 4 Kołobrzeg na odcinku od ronda biszkoptowego do studni w ul. Morskiej Postępowanie nr NIR/2/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-13 10:50

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ulicy Portowej w Kołobrzegu, obręb 4 Kołobrzeg na odcinku od bramy portowej do ul. Mickiewicza. Postępowanie nr NIR/1/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ulicy Portowej w Kołobrzegu, obręb 4 Kołobrzeg na odcinku od bramy portowej do ul. Mickiewicza. Postępowanie nr NIR/1/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-13 10:46

MWiK Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki STAR 200 wywrotka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

MWiK Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki STAR 200 wywrotka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 09:37

Naprawa i legalizacja wodomierzy do wody zimnej Postępowanie nr 6/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Naprawa i legalizacja wodomierzy do wody zimnej Postępowanie nr 6/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-20 13:33

MWiK Sp. z o. o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 71/20, o pow. 1973 m2 położoną w miejscowości Słowieńsko, gm. Sławoborze

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

MWiK Sp. z o. o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 71/20, o pow. 1973 m2 położoną w miejscowości Słowieńsko, gm. Sławoborze

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-27 13:54

Budowa stacjonarnego i mobilnego systemu GIS bez podkładów mapowych

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Budowa stacjonarnego i mobilnego systemu GIS bez podkładów mapowych

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-20 08:47

Zakup nowej przyczepy rolniczej DMC do 9 T. POSTĘPOWANIE NR 2/TZ /2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Zakup nowej przyczepy rolniczej DMC do 9 T. POSTĘPOWANIE NR 2/TZ /2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-16 14:22

Dostawa 2 szt. nowych agregatów pompowych dla potrzeb Ujęcia Wody Bogucino - Rościęcino Postępowanie nr 5/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Dostawa 2 szt. nowych agregatów pompowych dla potrzeb Ujęcia Wody Bogucino - Rościęcino Postępowanie nr 5/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-16 11:16

Dostawa armatury wodociągowej- zadanie * nr 1; nr 2; nr 3; nr 4; nr 5 POSTĘPOWANIE NR 2/TE/2018;

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Dostawa armatury wodociągowej- zadanie * nr 1; nr 2; nr 3; nr 4; nr 5 POSTĘPOWANIE NR 2/TE/2018;

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-12 14:29

DOSTAWA FALOWNIKA ATV61WD55N4 Nr postępowania: 1/TO/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

DOSTAWA FALOWNIKA ATV61WD55N4 Nr postępowania: 1/TO/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-12 09:41

Naprawa i legalizacja wodomierzy do wody zimnej Postępowanie nr 4/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Naprawa i legalizacja wodomierzy do wody zimnej Postępowanie nr 4/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-09 11:32

Dostawa uszczelek, półśrubunków i redukcji do wodomierzy Postępowanie nr 3/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Dostawa uszczelek, półśrubunków i redukcji do wodomierzy Postępowanie nr 3/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-09 11:29

„Rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i gospodarki osadowej w aglomeracji Kołobrzeg nr POIS.02.03.00-0032/17”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

„Rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i gospodarki osadowej w aglomeracji Kołobrzeg nr POIS.02.03.00-0032/17”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-12 11:17

MWiK Sp. z o. o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 601, o pow. 5 804 m2 wraz ze służebnością gruntową położoną w miejscowości Sianożęty, gm. Ustronie Morskie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

MWiK Sp. z o. o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 601, o pow. 5 804 m2 wraz ze służebnością gruntową położoną w miejscowości Sianożęty, gm. Ustronie Morskie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-22 13:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-22 13:04

[KOPIA] Wykonanie instalacji do odzysku ścieku oczyszczonego i wykorzystanie go jako wody technologicznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków. Postępowanie nr 3/TO/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Zakup 2 pojazdów fabrycznie nowych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017 r. Postępowanie nr: POIS.02.03.00-00-0032/17-00/DN/TM

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-20 09:20

[KOPIA] Zakup rejestratorów do pomiaru przepływu i ciśnienia wody do zabudowy na wodomierze Postępowanie nr 10/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Ogłoszenie o dialogu technicznym

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-11 13:10

[KOPIA] Zakup wodomierzy do wody zimnej Postępowanie nr 8/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

„Pomoc Techniczna” - Numer projektu: POIS.02.03.00-00-0032/17. Postępowanie 1/POIS/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-23 14:22

Zakup 2 pojazdów fabrycznie nowych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017 r. Postępowanie nr: POIS.02.03.00-00-0032/17-00/DN/TM

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Dostawa chłodziarki laboratoryjnej POSTĘPOWANIE NR 2/NL/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Dostawa urządzenia do badania hydrantów wraz z oprogramowaniem. Postępowanie nr 2/TEG/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kasztanowej w m. Budzistowo. Postępowanie nr NIR/9/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Ogłoszenie o dialogu technicznym

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Rozebranie konstrukcji estakady „B” oraz renowacja i konserwacja estakady „A” stanowiącej konstrukcję wsporczą dla rurociągów zlokalizowanych przy moście na Kanale Drzewnym Kołobrzeg ul Łopuskiego na podstawie załączonego projektu technicznego. Postępowanie nr NIR/6/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Dostawa pomp ściekowych Firmy Hidrostal wraz z osprzętem do montażu. POSTĘPOWANIE NR 5/TM/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Budowa obiekt liniowego -sieci kanalizacji sanitarnej do szaletu publicznego w miejscowości Kołobrzeg w ulicy Sikorskiego działka nr 7 obręb 5 Postępowanie nr NIR/4/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ma terenie pomiędzy ul. Witosa i ul. 6 Dywizji Piechoty , działki nr 281/84, 28/183 34/4 obręb 16 miasto Kołobrzeg -Etap III. POSTĘPOWANIE NR NIR/8/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Charzyno w drodze nr 1479, gmina Siemyśl. Postępowanie nr NIR/7/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

„Pomoc Techniczna” - Numer projektu: POIS.02.03.00-00-0032/17. Postępowanie 1/POIS/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Zakup 3 szt agregatów prądotwórczych Postępowanie nr 2/TM/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Dostawa węża wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Postępowanie nr 1/TEG/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Zakup mebli biurowych Postępowanie nr 3/TZ/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Zagospodarowanie osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku Postępowanie nr POIS.02.03.00-00-0032/17-00/1/TO

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Dostawa pomp ściekowych Firmy Sulzer wg. zestawienia Postępowanie nr 3/TM/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Dostawa rejestratora ciśnienia Postępowanie nr 7/TE/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Dostawa piły hydraulicznej Postępowanie nr 6/TE/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Dostawa samochodu dwufunkcyjnego ssąco – płuczącego, zabudową na podwoziu 2 osiowym. Postępowanie nr POIS.02.03.00-00-0032/17-00/1/TEG

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] MWiK Sp. z o. o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 71/20, o pow. 1973 m2 położoną w miejscowości Słowieńsko, gm. Sławoborze

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Dostawa kształtek rur i zaworów wodociągowych - zadanie nr 1; nr 2; Postepowanie nr 5/TE/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Ogłoszenie na świadczenie usług samochodem typu "hakowiec" przystosowanym do przewozu kontenerów typu 'KP-7"

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2018-07-23 12:54)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-23 12:54
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Budowa z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kołobrzeg przy ulicy 1-go Maja, obręb 11. Postępowanie nr NIR/10/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 13:43

Budowa obiektu liniowego sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Gościno w ul. Kolejowej ,działka nr 426/1,obreb miasto Gościno. Postępowanie nr NIR/11/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-30 13:08

Zakup modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy Postępowanie nr 9/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-28 13:45

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU Z ROCZNIKA 2018 Postępowanie nr 18/TZ/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-21 09:42

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej tranzytowej Stary Borek-Nowogardek, gmina Kołobrzeg. Postępowanie NIR/30/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-20 07:30

Modernizacja Stacji Próżniowej wraz z przepompowniami ścieków P - 4a i P - 4b w Dygowie. Postępowanie nr 9/TEG/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-20 10:24

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego i oświetlenia urządzeń technologicznych na energooszczędne typu ledowego Postępowanie nr 17/TM/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-19 14:55

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Borkowskiej w m. Grzybowo - „Zaplecze sportowe” Postępowanie NIR/29/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-18 11:09

Dostawa sprzętu laboratoryjnego -narzędzia 2 cz. dla NL POSTĘPOWANIE NR 4/NL/2018;

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-18 11:17

Dostawa narzędzi profesjonalnych wg. części postepowanie nr 19/TZ/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-12 08:45

Dostawa narzędzi profesjonalnych wg. części. Postępowanie nr 17/TZ/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-05 15:03

Naprawa i przegląd 2 sztuk wirówek do osadu firmy GUINARD na obiekcie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku k/Kołobrzegu. POSTĘPOWANIE NR 11/TO/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-03 15:11

Dostawa sprzętu laboratoryjnego- narzędzia dla NL

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-27 11:30

Remont budowlany budynku Stacji Uzdatniania Wody w m. Skoczów. Postępowanie nr 8/TEG/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-09 14:24

Dostawa pospółki i mieszanki żwirowej POSTĘPOWANIE NR 16/TZ/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-08 09:07

DOSTAWA ZABUDOWY WARSZTATOWEJ DO POJAZDU PEUGEOT PARTNER. POSTĘPOWANIE NR 16/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-30 08:10

Dostawa 14 kompletnych skrzynek elektrycznych oraz 5 szaf rozdzielczych dla Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu POSTĘPOWANIE NR 10/TO/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-29 14:47

Dostawa olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń Postępowanie nr 15/TZ/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-26 13:00

Przegląd pięcioletni obiektów budowlanych znajdujących się we władaniu MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Postępowanie nr 13/TZ/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-23 13:51

Remont kabli zasilających do 3 studni głębinowych ujęcia "Bagicz" oraz 8 studni głębinowych ujęcia "Bogucino - Rościęcino. Postępowanie nr 15/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-18 10:11

Dostawa maszyny do nawiercania pod ciśnieniem ravetti art. 325 Postępowanie nr 14/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-17 13:00

Dostawa kabin sanitarnych do biurowca przy ul. Artyleryjskiej 3; POSTĘPOWANIE NR 12/TZ /2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-10 15:16

Dostawa grzejników i dmuchaw Nr postępowania: 9/TO/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-10 15:13

Ogłoszenie o sprzedaży używanych wodomierzy

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-09 09:11

Oczyszczenie i uszczelnienie podziemnych komór trzech studni głębinowych ujęcia wody - Bagiczp; Postępowanie nr 13/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-08 13:26

Remont budowlany budynku Stacji Uzdatniania Wody w m. Skoczów. Postępowanie nr 5/TEG/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-08 13:23

Remont budynku technicznego „przy przepompowni ścieków, zlokalizowanej w miejscowości Kołobrzeg ul. Krzysztofa Kolumba na dz.ewid. 40/2” POSTĘPOWANIE NR 15/TM/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-04 14:52

Remont odcinka kanału sanitarnego DN 200 przy ul. Sportowej w Dźwirzynie. Postępowanie nr 13/TE/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-02 14:29

Remont odcinka kanału sanitarnego DN 160 przy ul. Szałwiowej w Korzystnie. Postępowanie nr 12/TE/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-02 14:17

Remont kanału sanitarnego DN 200 przy ul. Neptuna, Ziemi i Marsa w Kołobrzegu. Postępowanie nr 11/TE/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-02 14:13

Dostawa szafek do poboru próbek dla TE; POSTĘPOWANIE NR 14/TE/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-02 13:41

Modernizacja Stacji Próżniowej wraz z przepompowniami ścieków P - 4a i P - 4b w Dygowie . Postępowanie nr 4/TEG/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-02 12:20

Remont nawierzchni na terenie przepompowni Bagicz, Rościęcino, Budzistowo. POSTĘPOWANIE NR 13/TM/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-02 11:51

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego i oświetlenia urządzeń technologicznych na energooszczędne typu ledowego. Postępowanie nr 12/TM/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-02 11:48

Dostawa fabrycznie nowego samochodu z rocznika 2018 Postępowanie nr 11/TZ/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-02 08:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-02 08:05

Wykonanie usługi przeglądu stanu technicznego wylotu kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych DN1000 z Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu, Postępowanie nr 7/TO/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-26 12:56

Budowa pompowni wody II o w m. Stramnica – gmina Kołobrzeg Postępowanie nr NIR/27/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-26 11:34

Dostawa posiłków regeneracyjnych w słoikach oraz konserw POSTĘPOWANIE NR 2/NB/2018

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2018-09-20 13:12)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-09-20 13:12
 • SWZ Posiłki.pdf (PDF)
  (dodano: 2018-09-20 13:12)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-09-20 13:12
 • Modyfikacja SWZ (PDF)
  (dodano: 2018-09-21 11:10)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-09-21 11:10
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2018-10-05 13:16)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-10-05 13:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-20 13:11

Usługi remontów na Oczyszczalni Ścieków wg. Części nr ….. Część nr 1. Remont dachu, kominów wentylacyjnych budynku recylkulacji osadu i stacji dmuchaw znajdującego się na Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku. Część nr 2. Remont dachu budynku technicznego sterowni części mechanicznej znajdującego się na Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku. Część nr 3. Remont wejścia i zejścia z obiektu piaskownika znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku. Postępowanie nr 6/TO/2018

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2018-09-20 12:45)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-09-20 12:45
 • SWZ Usł Rem Dachy.pdf (PDF)
  (dodano: 2018-09-20 12:45)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-09-20 12:45
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2018-10-05 13:15)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-10-05 13:15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-20 12:44

Remont Toalet w biurowcu przy ul. Artyleryjskiej 3 Postępowanie nr 10/TZ/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-14 14:43

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Portowej w Kołobrzegu wraz z odgałęzieniami, działka nr 110 obręb 4 miasto Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/24/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 13:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-07 13:48

Usługa murarska dla MWiK przy ul. Frankowskiego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-03 14:24

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kasztanowej i Akacjowej w miejscowości Dźwirzyno, gmina Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/23 /2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-31 14:23

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Bydgoskiej, Warszawskiej w miejscowości Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/21/2018

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2018-08-31 14:22)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-08-31 14:22
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-08-31 14:22
 • geologia (ZIP)
  (dodano: 2018-08-31 14:22)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-08-31 14:22
 • Projekt budowlany (ZIP)
  (dodano: 2018-08-31 14:22)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-08-31 14:22
 • Projekt W (ZIP)
  (dodano: 2018-08-31 14:22)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-08-31 14:22
 • SWIOR (ZIP)
  (dodano: 2018-08-31 14:22)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-08-31 14:22
 • Uzdgodnienia (PDF)
  (dodano: 2018-08-31 14:22)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-08-31 14:22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-31 14:18

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, 2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-27 14:17

Naprawy dróg, jezdni i chodników po robotach, po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Kołobrzeg oraz gminy Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Rymań i Sławoborze POSTĘPOWANIE NR 9/TE/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-16 14:06

Dostawa włazów kanałowych Postępowanie nr 8/TE/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-14 10:33

Dostawa kosiarki samojezdnej typu "TRAKTOREK" Postępowanie 11/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-07 09:42

Budowa z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kołobrzeg przy ulicy 1-go Maja, obręb 11. Postępowanie nr NIR/ 22/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-02 10:03

Wykonanie dokumentacji projektowej projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego z kosztorysem i przedmiarem dla budowy z przebudową sieci kanalizacji wodociągowej w ulicy Słoweńców działka nr 135/2, obręb nr 13, gmina miejska Kołobrzeg Postępowanie nr NIR/20/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-01 09:34

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Borek, działka numer 241, 243, 245, obręb Stary Borek, gmina Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/ 19/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-27 13:59

Usługa murarska dla MWiK przy ul. Frankowskiego. Postępowanie nr 10/TM/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 12:11

Remont pomieszczeń biurowych MWiK przy ul. Artyleryjskiej 3. Postępowanie nr 9/TM/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 12:08

Wykonanie dokumentacji projektowych dostosowania istniejących układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej do zasad TPA w MWiK w Kołobrzegu Postępowanie nr 4/TM//2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-25 09:48

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kołobrzeg przy ulicy Jana III Sobieskiego , działka numer 214,335,obręb 2. Postępowanie nr NIR/18 /2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-25 09:42

Dostawa artykułów spożywczych Postępowanie nr 8/TZ/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-24 11:21

Wykonanie prac konserwacyjnych polegających na oczyszczeniu i udrożnieniu ok. 1.100 mb. rowu nawadniającego studnie głębinowe ujęcia wody Bogucino, dz. Nr 128, 129 obręb Obroty, gmina Kołobrzeg. Postępowanie nr 12/NS/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:42

Wykonanie instalacji do odzysku ścieku oczyszczonego i wykorzystanie go jako wody technologicznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków. Nr postępowania: 5/TO/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-12 13:06

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kołobrzeg przy ul. Turkusowej, Perłowej, Lazurowej i Tęczowej Postępowanie nr NIR/17/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-06 13:01

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzybowo Postępowanie nr NIR/16/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-05 13:57

Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych do obsługi studni zaworowych - Roediger typu g 65 3. Postępowanie nr 3/TEG/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-27 14:02

Przedmiot zamówienia „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ma terenie pomiędzy ul. Witosa i ul. 6 Dywizji Piechoty , działki nr 281/84, 28/183 34/4 obręb 16 miasto Kołobrzeg -Etap III. POSTĘPOWANIE NR NIR/15/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-26 14:56

Budowa z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kołobrzeg przy ulicy 1-go Maja, obręb 11. Postępowanie nr NIR/ 14/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-26 14:51

Dostawa opon Postępowanie nr 7/TZ/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-22 11:58

Odbiór komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Korzyścienku k/Kołobrzegu Postępowanie nr 4/TO/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-22 08:25

Sprzedaż energii elektrycznej dla 3 spółek wodociągowych postępowanie nr En/ZP/S/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-21 13:29

Rozebranie konstrukcji estakady „B” oraz renowacja i konserwacja estakady „A” stanowiącej konstrukcję wsporczą dla rurociągów zlokalizowanych przy moście na Kanale Drzewnym Kołobrzeg ul Łopuskiego na podstawie załączonego projektu budowlanego Postępowanie nr NIR/13/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-19 14:36

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Borek, działka numer 241, 243, 245, obręb Stary Borek, gmina Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/12/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-19 13:33

Dialog techniczny związany z przygotowywanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pt .” Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów Ujęcia wody Bogucino i Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-14 14:48

Dostawa i montaż wykładziny podłogowej PCV Postępowanie nr 6/TM/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-12 07:46

Wykonanie dokumentacji projektowych dostosowania istniejących układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej do zasad TPA w MWiK w Kołobrzegu Postępowanie nr 4/TM//2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-11 11:11

Remont Toalet w biurowcu przy ul. Artyleryjskiej 3; Postępowanie nr 9/TZ/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-01 14:16

Dostawa pieca elektrycznego CO z wymiennikiem ciepła na potrzeby grzewcze budynku socjalno-biurowego Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku k/Kołobrzegu Nr postępowania: 8/TO/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-28 13:13

Dostawa urządzeń wg. 2 części. Część nr 1- „Dostawa urządzenia Retrofit APU-50” Część nr 2- „Dostawqa układów SZR sieć 80A i 400A”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-04 14:49

Opis strony

Redaguje: Sylwia Downarowicz - Pokorzyńska "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Organizacja i Nadzór tel. + 48 94 35 23 292 wew. 31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8672
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-07-24 10:20

"Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg

NIP 671-00-12-257, REGON 330263149
Bank Pekao S.A. 10124066541111000049711815

Dane kontaktowe

Punkt Obsługi Klienta: tel. +48 94 306 74 27
e-mail: sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
994 lub +48 94 306 74 18

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

kasa - godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 13:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 742601
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 11:25

Stopka strony