Biuletyn Informacji Publicznej
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mwik.kolobrzeg.pl

Treść strony

Dostawa pobieraka stacjonarnego Postępowanie nr 5/TO/2017

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-16 08:45

WYKONANIE ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH WODY UZDATNIONEJ W 14 PUNKTACH ORAZ ANALIZ SUBSTANCJI PROMIENIOTWÓRCZYCH W 3 PUNKTACH, W RAMACH PARAMETRÓW GRUPY B (DAWNIEJ:MONITORINGU PRZEGLĄDOWEGO), ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 07.12.2017 R (DZ. U. 2017, POZ. 2294) Postępowanie nr 2/NS/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-01 13:56

Modernizacja pompowni 2 stopnia na SUW Rościęcino Postępowanie nr 1/NS/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-26 08:56

Dostawa urządzeń dla NL wg. części. POSTĘPOWANIE NR 1/NL/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-23 12:18

Dostawa węża wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej Postępowanie nr 1/TE/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-16 12:00

Dostawa środków do utrzymania czystości Postępowanie nr 1/TZ/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-08 13:29

Wymiana szafy sterowniczej na SUW BAGICZ Postępowanie nr 5/NS/2017

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-20 09:39

Dostawa- Zakup terminala PSION. Postępowanie 6/NS/2017

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-08 11:44

Dostawa urządzeń laboratoryjnych. Postępowanie nr 3/NL/2017

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-08 11:42

Częściowy demontaż konstrukcji stalowych reaktora biologicznego wraz z remontem części pozostających Postępowanie nr TO/2017/&3

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-12 14:01

Wykonanie instalacji do odzysku ścieku oczyszczonego i wykorzystanie go jako wody technologicznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków. Postępowanie nr 3/TO/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-29 14:57

Zakup rejestratorów do pomiaru przepływu i ciśnienia wody do zabudowy na wodomierze Postępowanie nr 10/NS/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-28 13:47

Zakup wodomierzy do wody zimnej Postępowanie nr 8/NS/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-28 13:44

Dostawa chłodziarki laboratoryjnej POSTĘPOWANIE NR 2/NL/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-24 12:38

Dostawa urządzenia do badania hydrantów wraz z oprogramowaniem. Postępowanie nr 2/TEG/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 12:49

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kasztanowej w m. Budzistowo. Postępowanie nr NIR/9/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 12:46

Rozebranie konstrukcji estakady „B” oraz renowacja i konserwacja estakady „A” stanowiącej konstrukcję wsporczą dla rurociągów zlokalizowanych przy moście na Kanale Drzewnym Kołobrzeg ul Łopuskiego na podstawie załączonego projektu technicznego. Postępowanie nr NIR/6/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-18 08:00

Dostawa pomp ściekowych Firmy Hidrostal wraz z osprzętem do montażu. POSTĘPOWANIE NR 5/TM/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-17 10:14

Budowa obiekt liniowego -sieci kanalizacji sanitarnej do szaletu publicznego w miejscowości Kołobrzeg w ulicy Sikorskiego działka nr 7 obręb 5 Postępowanie nr NIR/4/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-15 10:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-15 10:33

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ma terenie pomiędzy ul. Witosa i ul. 6 Dywizji Piechoty , działki nr 281/84, 28/183 34/4 obręb 16 miasto Kołobrzeg -Etap III. POSTĘPOWANIE NR NIR/8/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-14 13:42

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Charzyno w drodze nr 1479, gmina Siemyśl. Postępowanie nr NIR/7/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-11 14:51

Zakup 3 szt agregatów prądotwórczych Postępowanie nr 2/TM/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-11 11:25

Dostawa węża wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Postępowanie nr 1/TEG/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-10 15:22

Zakup mebli biurowych Postępowanie nr 3/TZ/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-08 14:52

Zagospodarowanie osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku Postępowanie nr POIS.02.03.00-00-0032/17-00/1/TO

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-27 14:46

Dostawa pomp ściekowych Firmy Sulzer wg. zestawienia Postępowanie nr 3/TM/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-27 11:28

Dostawa rejestratora ciśnienia Postępowanie nr 7/TE/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-27 11:10

Dostawa piły hydraulicznej Postępowanie nr 6/TE/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-27 11:06

Dostawa samochodu dwufunkcyjnego ssąco – płuczącego, zabudową na podwoziu 2 osiowym. Postępowanie nr POIS.02.03.00-00-0032/17-00/1/TEG

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-24 09:07

MWiK Sp. z o. o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 71/20, o pow. 1973 m2 położoną w miejscowości Słowieńsko, gm. Sławoborze

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-20 13:27

Dostawa kształtek rur i zaworów wodociągowych - zadanie nr 1; nr 2; Postepowanie nr 5/TE/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-11 10:33

Ogłoszenie na świadczenie usług samochodem typu "hakowiec" przystosowanym do przewozu kontenerów typu 'KP-7"

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2018-04-10 13:55)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-10 13:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-10 13:54

Dostawa 3 układów pomiarowych na reaktory biologiczne Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu POSTĘPOWANIE NR 2/TO /2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Dostawa 3 układów pomiarowych na reaktory biologiczne Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu POSTĘPOWANIE NR 2/TO /2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-06 09:18

Dostawa sond hydrostatycznych oraz czujników poziomu cieczy firmy Aplisens Postępowanie nr 1/TM/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Dostawa sond hydrostatycznych oraz czujników poziomu cieczy firmy Aplisens Postępowanie nr 1/TM/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-03 08:20

Projekt budowlany i wykonawczy –Przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Dworcowej Zwycięzców, Solnej i Pomorskiej , obręb 12 Kołobrzeg POSTĘPOWANIE NR NIR/3/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Projekt budowlany i wykonawczy –Przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Dworcowej Zwycięzców, Solnej i Pomorskiej , obręb 12 Kołobrzeg POSTĘPOWANIE NR NIR/3/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-29 13:05

Dostawa obejm (plomb) do zabezpieczenia wodomierzy Postępowanie nr 7/NS/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Dostawa obejm (plomb) do zabezpieczenia wodomierzy Postępowanie nr 7/NS/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 12:53

Remont odcinka kanału sanitarnego DN 400 przy ul. A. Sułkowskiego w Kołobrzegu. Postępowanie nr 4/TE/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Remont odcinka kanału sanitarnego DN 400 przy ul. A. Sułkowskiego w Kołobrzegu. Postępowanie nr 4/TE/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-19 14:06

Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z rocznika 2018 o dopuszczalnej masie całkowitej do 16 t, typu hakowiec o udźwigu urządzenia 10 000 kg. POSTĘPOWANIE NR 4/TZ /2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z rocznika 2018 o dopuszczalnej masie całkowitej do 16 t, typu hakowiec o udźwigu urządzenia 10 000 kg. POSTĘPOWANIE NR 4/TZ /2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-14 12:06

Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych kontenerów szczelnych do przewozu skratek oraz 1 sztuki kontenera-platformy z otwieranymi burtami. POSTĘPOWANIE NR 5/TZ /2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych kontenerów szczelnych do przewozu skratek oraz 1 sztuki kontenera-platformy z otwieranymi burtami. POSTĘPOWANIE NR 5/TZ /2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-14 12:01

Wykonanie przecisków i przewiertów sterowanych na potrzeby remontów przyłączy i sieci w granicach miasta Kołobrzeg oraz gminy Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Rymań i Sławoborze.Postepowanie nr 3/TE/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Wykonanie przecisków i przewiertów sterowanych na potrzeby remontów przyłączy i sieci w granicach miasta Kołobrzeg oraz gminy Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Rymań i Sławoborze.Postepowanie nr 3/TE/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-13 11:02

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ulicy Westerplatte, obręb 4 Kołobrzeg na odcinku od ronda biszkoptowego do studni w ul. Morskiej Postępowanie nr NIR/2/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ulicy Westerplatte, obręb 4 Kołobrzeg na odcinku od ronda biszkoptowego do studni w ul. Morskiej Postępowanie nr NIR/2/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-13 10:50

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ulicy Portowej w Kołobrzegu, obręb 4 Kołobrzeg na odcinku od bramy portowej do ul. Mickiewicza. Postępowanie nr NIR/1/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ulicy Portowej w Kołobrzegu, obręb 4 Kołobrzeg na odcinku od bramy portowej do ul. Mickiewicza. Postępowanie nr NIR/1/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-13 10:46

MWiK Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki STAR 200 wywrotka

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

MWiK Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki STAR 200 wywrotka

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 09:37

Naprawa i legalizacja wodomierzy do wody zimnej Postępowanie nr 6/NS/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Naprawa i legalizacja wodomierzy do wody zimnej Postępowanie nr 6/NS/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-20 13:33

MWiK Sp. z o. o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 71/20, o pow. 1973 m2 położoną w miejscowości Słowieńsko, gm. Sławoborze

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

MWiK Sp. z o. o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 71/20, o pow. 1973 m2 położoną w miejscowości Słowieńsko, gm. Sławoborze

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-27 13:54

Budowa stacjonarnego i mobilnego systemu GIS bez podkładów mapowych

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Budowa stacjonarnego i mobilnego systemu GIS bez podkładów mapowych

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-20 08:47

Zakup nowej przyczepy rolniczej DMC do 9 T. POSTĘPOWANIE NR 2/TZ /2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Zakup nowej przyczepy rolniczej DMC do 9 T. POSTĘPOWANIE NR 2/TZ /2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-16 14:22

Dostawa 2 szt. nowych agregatów pompowych dla potrzeb Ujęcia Wody Bogucino - Rościęcino Postępowanie nr 5/NS/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Dostawa 2 szt. nowych agregatów pompowych dla potrzeb Ujęcia Wody Bogucino - Rościęcino Postępowanie nr 5/NS/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-16 11:16

Dostawa armatury wodociągowej- zadanie * nr 1; nr 2; nr 3; nr 4; nr 5 POSTĘPOWANIE NR 2/TE/2018;

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Dostawa armatury wodociągowej- zadanie * nr 1; nr 2; nr 3; nr 4; nr 5 POSTĘPOWANIE NR 2/TE/2018;

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-12 14:29

DOSTAWA FALOWNIKA ATV61WD55N4 Nr postępowania: 1/TO/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

DOSTAWA FALOWNIKA ATV61WD55N4 Nr postępowania: 1/TO/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-12 09:41

Naprawa i legalizacja wodomierzy do wody zimnej Postępowanie nr 4/NS/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Naprawa i legalizacja wodomierzy do wody zimnej Postępowanie nr 4/NS/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-09 11:32

Dostawa uszczelek, półśrubunków i redukcji do wodomierzy Postępowanie nr 3/NS/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Dostawa uszczelek, półśrubunków i redukcji do wodomierzy Postępowanie nr 3/NS/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-09 11:29

„Rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i gospodarki osadowej w aglomeracji Kołobrzeg nr POIS.02.03.00-0032/17”

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

„Rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i gospodarki osadowej w aglomeracji Kołobrzeg nr POIS.02.03.00-0032/17”

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-12 11:17

MWiK Sp. z o. o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 601, o pow. 5 804 m2 wraz ze służebnością gruntową położoną w miejscowości Sianożęty, gm. Ustronie Morskie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

MWiK Sp. z o. o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 601, o pow. 5 804 m2 wraz ze służebnością gruntową położoną w miejscowości Sianożęty, gm. Ustronie Morskie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-22 13:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-22 13:04

[KOPIA] Wykonanie instalacji do odzysku ścieku oczyszczonego i wykorzystanie go jako wody technologicznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków. Postępowanie nr 3/TO/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Zakup 2 pojazdów fabrycznie nowych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017 r. Postępowanie nr: POIS.02.03.00-00-0032/17-00/DN/TM

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-20 09:20

[KOPIA] Zakup rejestratorów do pomiaru przepływu i ciśnienia wody do zabudowy na wodomierze Postępowanie nr 10/NS/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-11 13:10

[KOPIA] Zakup wodomierzy do wody zimnej Postępowanie nr 8/NS/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

„Pomoc Techniczna” - Numer projektu: POIS.02.03.00-00-0032/17. Postępowanie 1/POIS/2017

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-23 14:22

Zakup 2 pojazdów fabrycznie nowych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017 r. Postępowanie nr: POIS.02.03.00-00-0032/17-00/DN/TM

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Dostawa chłodziarki laboratoryjnej POSTĘPOWANIE NR 2/NL/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Dostawa urządzenia do badania hydrantów wraz z oprogramowaniem. Postępowanie nr 2/TEG/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kasztanowej w m. Budzistowo. Postępowanie nr NIR/9/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Rozebranie konstrukcji estakady „B” oraz renowacja i konserwacja estakady „A” stanowiącej konstrukcję wsporczą dla rurociągów zlokalizowanych przy moście na Kanale Drzewnym Kołobrzeg ul Łopuskiego na podstawie załączonego projektu technicznego. Postępowanie nr NIR/6/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Dostawa pomp ściekowych Firmy Hidrostal wraz z osprzętem do montażu. POSTĘPOWANIE NR 5/TM/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Budowa obiekt liniowego -sieci kanalizacji sanitarnej do szaletu publicznego w miejscowości Kołobrzeg w ulicy Sikorskiego działka nr 7 obręb 5 Postępowanie nr NIR/4/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ma terenie pomiędzy ul. Witosa i ul. 6 Dywizji Piechoty , działki nr 281/84, 28/183 34/4 obręb 16 miasto Kołobrzeg -Etap III. POSTĘPOWANIE NR NIR/8/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Charzyno w drodze nr 1479, gmina Siemyśl. Postępowanie nr NIR/7/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

„Pomoc Techniczna” - Numer projektu: POIS.02.03.00-00-0032/17. Postępowanie 1/POIS/2017

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Zakup 3 szt agregatów prądotwórczych Postępowanie nr 2/TM/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Dostawa węża wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Postępowanie nr 1/TEG/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Zakup mebli biurowych Postępowanie nr 3/TZ/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Zagospodarowanie osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku Postępowanie nr POIS.02.03.00-00-0032/17-00/1/TO

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Dostawa pomp ściekowych Firmy Sulzer wg. zestawienia Postępowanie nr 3/TM/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Dostawa rejestratora ciśnienia Postępowanie nr 7/TE/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Dostawa piły hydraulicznej Postępowanie nr 6/TE/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Dostawa samochodu dwufunkcyjnego ssąco – płuczącego, zabudową na podwoziu 2 osiowym. Postępowanie nr POIS.02.03.00-00-0032/17-00/1/TEG

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] MWiK Sp. z o. o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 71/20, o pow. 1973 m2 położoną w miejscowości Słowieńsko, gm. Sławoborze

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Dostawa kształtek rur i zaworów wodociągowych - zadanie nr 1; nr 2; Postepowanie nr 5/TE/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

[KOPIA] Ogłoszenie na świadczenie usług samochodem typu "hakowiec" przystosowanym do przewozu kontenerów typu 'KP-7"

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2018-07-23 12:54)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-23 12:54

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 12:54

Budowa z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kołobrzeg przy ulicy 1-go Maja, obręb 11. Postępowanie nr NIR/10/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 13:43

Budowa obiektu liniowego sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Gościno w ul. Kolejowej ,działka nr 426/1,obreb miasto Gościno. Postępowanie nr NIR/11/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-30 13:08

Zakup modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy Postępowanie nr 9/NS/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-28 13:45

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU Z ROCZNIKA 2018 Postępowanie nr 18/TZ/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-21 09:42

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej tranzytowej Stary Borek-Nowogardek, gmina Kołobrzeg. Postępowanie NIR/30/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-20 07:30

Modernizacja Stacji Próżniowej wraz z przepompowniami ścieków P - 4a i P - 4b w Dygowie. Postępowanie nr 9/TEG/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-20 10:24

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego i oświetlenia urządzeń technologicznych na energooszczędne typu ledowego Postępowanie nr 17/TM/2018

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2018-12-19 14:57)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-19 14:57
 • SWZ.pdf (PDF)
  (dodano: 2018-12-19 14:57)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-19 14:57
 • załącznik 1 (PDF)
  (dodano: 2018-12-19 14:57)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-19 14:57
 • załącznik nr 2 (PDF)
  (dodano: 2018-12-19 14:57)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-19 14:57
 • Pytania i odpowiedzi 1 do SWZ (PDF)
  (dodano: 2019-01-03 12:09)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-01-03 12:09
 • Unieważnienie Postępowania (PDF)
  (dodano: 2019-01-18 09:21)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-01-18 09:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-19 14:55

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Borkowskiej w m. Grzybowo - „Zaplecze sportowe” Postępowanie NIR/29/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-18 11:09

Dostawa sprzętu laboratoryjnego -narzędzia 2 cz. dla NL POSTĘPOWANIE NR 4/NL/2018;

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-18 11:17

Dostawa narzędzi profesjonalnych wg. części postepowanie nr 19/TZ/2018

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2018-12-12 08:52)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-12 08:52
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-12 08:52
 • Część nr 1 (XLSX)
  (dodano: 2018-12-12 08:52)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-12 08:52
 • Część nr 2 (XLSX)
  (dodano: 2018-12-12 08:52)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-12 08:52
 • Część nr 3 (XLSX)
  (dodano: 2018-12-12 08:52)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-12 08:52
 • Część nr 4 (XLSX)
  (dodano: 2018-12-12 08:52)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-12 08:52
 • Część nr 5 (XLSX)
  (dodano: 2018-12-12 08:52)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-12 08:52
 • Część nr 6 (XLSX)
  (dodano: 2018-12-12 08:52)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-12 08:52
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-01-07 13:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-12 08:45

Dostawa narzędzi profesjonalnych wg. części. Postępowanie nr 17/TZ/2018

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2018-12-05 15:06)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-05 15:06
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-05 15:06
 • Część nr 1 (XLSX)
  (dodano: 2018-12-05 15:06)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-05 15:06
 • Część nr 2 (XLSX)
  (dodano: 2018-12-05 15:06)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-05 15:06
 • Część nr 3 (XLSX)
  (dodano: 2018-12-05 15:06)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-05 15:06
 • Część nr 4 (XLSX)
  (dodano: 2018-12-05 15:06)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-05 15:06
 • Część nr 5 (XLSX)
  (dodano: 2018-12-05 15:06)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-05 15:06
 • Część nr 6 (XLSX)
  (dodano: 2018-12-05 15:06)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-05 15:06
 • Część nr 7 (XLSX)
  (dodano: 2018-12-05 15:06)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-05 15:06
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2018-12-18 14:22)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-18 14:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-05 15:03

Naprawa i przegląd 2 sztuk wirówek do osadu firmy GUINARD na obiekcie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku k/Kołobrzegu. POSTĘPOWANIE NR 11/TO/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-03 15:11

Dostawa sprzętu laboratoryjnego- narzędzia dla NL

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-27 11:30

Remont budowlany budynku Stacji Uzdatniania Wody w m. Skoczów. Postępowanie nr 8/TEG/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-09 14:24

Dostawa pospółki i mieszanki żwirowej POSTĘPOWANIE NR 16/TZ/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-08 09:07

DOSTAWA ZABUDOWY WARSZTATOWEJ DO POJAZDU PEUGEOT PARTNER. POSTĘPOWANIE NR 16/NS/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-30 08:10

Dostawa 14 kompletnych skrzynek elektrycznych oraz 5 szaf rozdzielczych dla Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu POSTĘPOWANIE NR 10/TO/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-29 14:47

Dostawa olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń Postępowanie nr 15/TZ/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-26 13:00

Przegląd pięcioletni obiektów budowlanych znajdujących się we władaniu MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Postępowanie nr 13/TZ/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-23 13:51

Remont kabli zasilających do 3 studni głębinowych ujęcia "Bagicz" oraz 8 studni głębinowych ujęcia "Bogucino - Rościęcino. Postępowanie nr 15/NS/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-18 10:11

Dostawa maszyny do nawiercania pod ciśnieniem ravetti art. 325 Postępowanie nr 14/NS/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-17 13:00

Dostawa kabin sanitarnych do biurowca przy ul. Artyleryjskiej 3; POSTĘPOWANIE NR 12/TZ /2018

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2018-10-10 15:17)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-10-10 15:17
 • SWZ.pdf (PDF)
  (dodano: 2018-10-10 15:17)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-10-10 15:17
 • Unieważnienie Postępowania (PDF)
  (dodano: 2018-10-31 11:36)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-10-31 11:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-10 15:16

Dostawa grzejników i dmuchaw Nr postępowania: 9/TO/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-10 15:13

Ogłoszenie o sprzedaży używanych wodomierzy

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-09 09:11

Oczyszczenie i uszczelnienie podziemnych komór trzech studni głębinowych ujęcia wody - Bagiczp; Postępowanie nr 13/NS/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-08 13:26

Remont budowlany budynku Stacji Uzdatniania Wody w m. Skoczów. Postępowanie nr 5/TEG/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-08 13:23

Remont budynku technicznego „przy przepompowni ścieków, zlokalizowanej w miejscowości Kołobrzeg ul. Krzysztofa Kolumba na dz.ewid. 40/2” POSTĘPOWANIE NR 15/TM/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-04 14:52

Remont odcinka kanału sanitarnego DN 200 przy ul. Sportowej w Dźwirzynie. Postępowanie nr 13/TE/2018