BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść strony

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

994 lub  +48 94 35 46 310

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-17 08:00

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA + 48 94 35 23 292 

Numery wewnętrzne:

 • Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska - 76
 • Kontroler Wewnętrzny - 43
 • Zamówienia Publiczne - 36 lub 43
 • Kadry - 36
 • BHP/OC, p.poż. - 63
 • Informatyk - 39
 • Sekretariat - 31
 • Fax - 75

DZIAŁ FINANSOWY I EKONOMICZNY

 • Główny Księgowy - 65
 • Księgowość - 67
 • Płace - 46
 • Kasa - 52
 • Windykacje - 69, 60 lub w godz. 7.00-15.00 tel komórkowy nr 533 183 767

DZIAŁ PRODUKCJI WODY I SPRZEDAŻY

 • Kierownik działu - 73
 • Faktury  - 45,64
 • Umowy - 77
 • Wodomierze - 72
 • Odczytywacze - 57

DZIAŁ MECHANICZNO - ENERGETYCZNY

 • Kierownik działu - 62
 • Specjalista ds. automatyki - 56
 • Energetycy - 58
 • Warsztat mechaniczny - 42

DZIAŁ LOGISTYKI I ZAOPATRZENIA

 • Kierownik działu - 47
 • Specjalista ds. administracyjnych - 35
 • Specjalista ds. rozliczeń transportu - 70
 • Specjalista ds. transportu - 55
 • Magazyn - 48 

DZIAŁ TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNY

 • Kierownik działu - 61
 • Z-ca Kierownika - 50
 • Inspektor ds. technicznych - 50 lub 37 
 • Wykupy sieci i służebności - 50
 • Dyspozytornia - 38
 • Brygady wod-kan - 44

DZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU

 • Główny Specjalista ds. Inwestycji i Rozwoju - 74
 • Specjalista ds. Inwestycji i Rozwoju  - 49 lub 74

DZIAŁ  LABORATORIUM

 • Kierownik Działu - tel./fax. +48 94 35 48 980
 • Z-ca Kierownika działu - tel. +48 94 35 48 986
 • badanie wody: Bogucino, Obroty 1a 78-100 Kołobrzeg, tel.+48 94 35 48 980 w. 16
 • badanie ścieków: Korzyścienko, ul.Wspólna 5 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 94 35 177 79 w.13
 • Laborant- próbkobiorca: 669 980 335
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-24 08:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-19 13:41

Redaktor Naczelny BIP - Sylwia Downarowicz-Pokorzyńska

www.mwik.kolobrzeg.pl

ADRESY ELEKTRONICZNE:


Redaktor Naczelny BIP

Sekretariat

Sprzedaż

Ujęcie Wody Bogucino, Rościęcino i Bagicz

Dział Techniczno - Eksploatacyjny

Dział Logistyki i Zaopatrzenia

Dział Oczyszczalnia Ścieków

Dział Laboratorium

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-01 07:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-07 08:29
Redaguje: Sylwia Downarowicz - Pokorzyńska"Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Organizacja i Nadzór tel. + 48 94 35 23 292 wew. 31