BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść strony

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-18 07:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-06 14:54

AKCJA ZADYMIANIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o w Kołobrzegu uprzejmie informuje mieszkańców, że w  2015 roku rozpoczyna akcję zadymiania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kołobrzeg i pozostałych gmin udziałowców Spółki.

Akcja ta ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, likwidację nielegalnych przyłączy, ujawnienie nielegalnego podłączenia wód opadowych i drenażowych do kanalizacji.

W związku z tym prosimy Państwa o sprawdzenie, gdzie włączona jest instalacja odprowadzająca wody opadowe i drenażowe z Państwa posesji. Włączenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej może spowodować zmniejszenie możliwości odbioru ścieków przez istniejącą instalację  podczas  intensywnych deszczy, co w konsekwencji prowadzi do lokalnych podtopień lub zalewania niżej położonych pomieszczeń.

Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej będzie wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu – zimna para. Dym ten jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach zalecamy przewietrzenie pomieszczeń, a pojawienie się dymu w budynku świadczyć może o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-26 10:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-26 10:24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-03 08:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-06 14:54

TUTAJ PODAJ STAN WODOMIERZA

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-03 08:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-03 08:27
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-08-06 09:39
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-06 09:29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-02-12 10:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-03 08:29

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej "Miejskich Wodociągów i Kanalizacji" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością


 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące MWiK w Kołobrzegu - w szczególności o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach przedsiębiorstwa, majątku, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy jednostki.
 

 • autor informacji: Prezes Zarządu
  data wytworzenia: 2003.06.30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-09 13:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-14 14:11

NIP 671-00-12-257 REGON 330263149

  NUMER KRS 0000169262 Sąd Rejonowy w Koszalinie 

IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego 61.928.000,00 zł

Bank Pekao S.A. 10124066541111000049711815

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-18 07:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-16 10:45
Redaguje: Sylwia Downarowicz - Pokorzyńska "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Organizacja i Nadzór tel. + 48 94 35 23 292 wew. 31