Biuletyn Informacji Publicznej
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mwik.kolobrzeg.pl

Treść strony

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Od poniedziałku do piątku

w godzinach 7:00 - 14:30

Drogi Kliencie,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

Administratorem danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100), ul. Artyleryjska 3 ("Spółka").

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez Spółkę usług lub produktów lub marketingu towarów i usług własnych Spółki, stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Na przykład: w przypadku, gdy składasz u nas pisemną umowę o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków, umowa ta upoważnia nas do przetwarzania danych niezbędnych do jej zapewnienia (np. danych znajdujących się na Twojej umowie). Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.
 2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonania wymian technicznych, dokonywania odczytów danych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług.
 3. Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać.

W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług/produktów Spółki będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia usługi/produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.

Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Spółce można się skontaktować pod adresem: rodo@mwik.kolobrzeg.pl lub korespondencyjnie: ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg.

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2018-06-04 11:07
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 08:13

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej "Miejskich Wodociągów i Kanalizacji" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością


 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące MWiK w Kołobrzegu - w szczególności o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach przedsiębiorstwa, majątku, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy jednostki.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezes Zarządu
 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2003-07-09 13:20
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-14 14:11

Dane identyfikujące

 • NIP 671-00-12-257
 • REGON 330263149
 • KRS 0000169262 - Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 64.928.000,00 zł

Konto bankowe

Bank Pekao S.A.
10 1240 6654 1111 0000 4971 1815

Opis strony

Redaguje: Marta Roguska - Bartnik "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Kołobrzegu, Dział Organizacji i Nadzoru - tel. 94 306 74 56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 431191
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-13 07:54:16