Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 1. Przewodnicząca - Monika Kwiatkowska 
 2. Zastępca Przewodniczącej - Bohdan Pirzecki
 3. Członek - Mariusz Dubiński
 4. Członek - Piotr Szczygielski
 5. Członek - Adam Ostaszewski
KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.

2. Do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

a) badanie sprawozdania finansowego za ubiegłych rok obrotowy,

b) badanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki,

c) badanie i opiniowanie wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,

d) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wykonanych czynności,

e) zatwierdzanie propozycji Zarządu Spółki w sprawie nowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników spółki oraz zmian do Układu Zbiorowego Pracy,

f) opiniowanie planów rozwoju w zakresie działalności statutowej spółki, planów techniczno-finansowych spółki oraz wysokości opłat za wodę i wprowadzanie ścieków,

g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości,

h) opiniowanie w sprawie podwyższenia wskaźnika wzrostu średnich wynagrodzeń ponad normę określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,

i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 09:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-22 08:20

Opis strony

Redaguje: Marta Roguska - Bartnik "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Dział Organizacji i Nadzoru tel. + 48 94 306 74 56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5804
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-11 14:05

"Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg

NIP 671-00-12-257, REGON 330263149
Bank Pekao S.A. 10124066541111000049711815

Dane kontaktowe

Punkt Obsługi Klienta: tel. +48 94 306 74 27
e-mail: sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
994 lub +48 94 306 74 18

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

kasa - godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 13:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 569167
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-20 13:27

Stopka strony