Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 1. Przewodnicząca - Monika Kwiatkowska 
 2. Zastępca Przewodniczącej - Mariusz Dubiński
 3. Członek - Łukasz Chruściel
 4. Członek - Piotr Szczygielski
 5. Członek - Adam Ostaszewski
KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.

 

2. Do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

c) badanie i opiniowanie wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,

d) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wykonanych czynności,

e) zatwierdzanie propozycji Zarządu Spółki w sprawie nowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Spółki oraz zmian do Układu Zbiorowego Pracy,

f) opiniowanie planów rozwoju w zakresie działalności statutowej Spółki, planów techniczno-finansowych Spółki oraz wysokości opłat za wodę i wprowadzanie ścieków,

g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości,

h) opiniowanie wysokości wskaźnika wzrostu średniego wynagrodzenia w każdym roku obrachunkowym, przed złożeniem wniosku taryfowego,

i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,

j) opiniowanie nabycia lub zbycia gruntów, budynków i budowli oraz urządzeń technicznych to jest sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, magistrali przesyłowych wodociągowych i kanalizacyjnych, przepompowni ścieków i wody,

k) opiniowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Spółki, opracowanego przez Zarząd,

l) opiniowanie w innych sprawach na wniosek Zarządu,

m) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 09:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-15 14:24

Opis strony

Redaguje: Marta Roguska - Bartnik "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Dział Organizacji i Nadzoru tel. + 48 94 306 74 56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6811
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-16 12:47

"Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg

NIP 671-00-12-257, REGON 330263149
Bank Pekao S.A. 10124066541111000049711815

Dane kontaktowe

Punkt Obsługi Klienta: tel. +48 94 306 74 27
e-mail: sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
994 lub +48 94 306 74 18

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

kasa - godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 13:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 710980
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 09:16

Stopka strony