Biuletyn Informacji Publicznej
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mwik.kolobrzeg.pl

Treść strony

Dział Laboratorium jest częścią Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółki z o. o. w Kołobrzegu, która ponosi odpowiedzialność prawną. Spółka działa w oparciu o ustawę Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. z późn. zm.

Dział Laboratorium dostarcza usługi w zakresie badania parametrów jakości wody i ścieków w odniesieniu do wymagań ustawowych i przepisów szczególnych, związanych z powyższymi badaniami, a także zgodnie z wymaganiami klientów.

Zapewnienie wiarygodności wykonywanych badań w celu rozwiązywania problemów klienta oraz jego zadowolenie jest dla nas najważniejszym celem. Powyższe zobowiązania decydują o kierunku naszego rozwoju, który realizujemy zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej, której założenia są realizowane poprzez wykonywanie wytycznych zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Od kwietnia 2008 roku funkcjonuje System Zarządzania w Dziale Laboratorium, co znacząco wpływa na organizację pracy w Dziale Laboratorium oraz całej Spółki.

System Zarządzania w Dziale Laboratorium opracowany został na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

W marcu 2010 roku Polskie Centrum Akredytacji przyznało Działowi Laboratorium akredytację laboratorium badawczego (nr akredytacji AB 1156). Przyznanie akredytacji stanowi prestiżowe wyróżnienie i świadczy o bardzo wysokim standardzie wykonywanych badań.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Pełnomocnik ds ZSZ
 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2007-08-10 07:33
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-05 14:07

Polityka kompetencji, bezstronności i spójności działania

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2011-10-27 09:39
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-06 08:57

Dział Laboratorium posiada Certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1156 od 17.03.2010 r.

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2012-08-24 09:08
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-24 09:37

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 jest zewnętrznym uznaniem wiarygodności i profesjonalizmu badań przeprowadzonych przez Dział Laboratorium, niezbędnym do kontrolowania i stymulowania procesów uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest przyznanie Certyfikatu akredytacji.

W dniu 27 listopada 2015 r. miała miejsce ocena Działu Laboratorium przeprowadzona przez przedstawicieli Polskiego Centrum Akredytacji. Audytorzy wyrazili zaufanie do kompetencji Działu Laboratorium w zakresie posiadanej akredytacji oraz w zakresie wnioskowanym do rozszerzenia akredytacji. W wyniku oceny w dniu 1 marca 2016 r. sformułowano nowy zakres akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 1156.

 

 

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2012-08-24 09:08
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-05 14:08

Zakres akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1156

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Czechowicz
   data wytworzenia: 2024-01-31
  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2023-01-19 08:47
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2024-02-22 07:40

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 139) możemy wykonywać badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ponieważ System Zarządzania Laboratorium został zatwierdzony przez PPIS w Kołobrzegu. Oznacza to, że wyniki badań pochodzące z Działu Laboratorium w myśl obowiązującego prawa są uznawane przez władze sanitarne i administracyjne.

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2012-08-24 09:19
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-15 12:21

Wykaz badań wykonywanych przez Dział Laboratorium

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2012-09-07 09:41

Ogólne warunki współpracy z klientem Działu Laboratorium

Jesteśmy członkiem rzeczywistym nr 855 Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2010-04-16 10:07
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-24 09:35

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków badania wody mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Informujemy, iż Dział Laboratorium posiada stosowne uprawnienia do prowadzonych badań zarówno dla klienta zewnętrznego jak i dla wewnętrznego.

Decyzją Państwowowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu nr 30/16 z dnia 17.05.2016 r. Dział Laboratorium uzyskał uprawnienia na kolejny rok swojej działaności.

Decyzja Nr 27.HK.2024 z dnia 26.04.2024 r.

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2016-05-23 07:17
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-30 07:36

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989) Dział Laboaratorium Spółki prowadzi systematyczną kontrolę jakości wody dostarczaną odbiorcom usług poprzez pobranie próbek wody na określonym odcinku sieci wodociągowej oraz wykonanie analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych zgodnie z ww. rozporządzeniem. Potwierdzeniem tego jest zatwierdzany corocznie przez odpowiedniego PPIS harmonogram poboru próbek na dany rok kalendarzowy.

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2011-10-28 07:28
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-03 07:31

Harmonogramy poboru próbek wody do badania

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2011-10-28 07:34
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-28 07:35

Potwiedzeniem kompetencji technicznych Działu Laboratorium MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu do wykonywania badań są wyniki uzyskiwane przez Dział w porównaniach międzylaboratoryjnych. W porównaniach tych bierzemy udział cyklicznie od wielu lat. Działania takie pozwalają nam świadczyć usługi na odpowiednio wysokim poziomie, zgodnie z europejskimi standardami.   

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2011-11-10 07:08

Zaświadczenia uczestnictwa w porównaniach międzylaboratoryjnych

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2011-11-10 07:12

Opis strony

Redaguje: Marta Roguska - Bartnik "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Dział Organizacji i Nadzoru tel. + 48 94 306 74 56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72833
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-30 07:36:07