Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Dział Laboratorium

Treść strony

  

Dział Laboratorium jest częścią Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółki z o. o. w Kołobrzegu, która ponosi odpowiedzialność prawną. Spółka działa w oparciu o ustawę Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. z późn. zm.

Dział Laboratorium dostarcza usługi w zakresie badania parametrów jakości wody i ścieków w odniesieniu do wymagań ustawowych i przepisów szczególnych, związanych z powyższymi badaniami, a także zgodnie z wymaganiami klientów.

Zapewnienie wiarygodności wykonywanych badań w celu rozwiązywania problemów klienta oraz jego zadowolenie jest dla nas najważniejszym celem. Powyższe zobowiązania decydują o kierunku naszego rozwoju, który realizujemy zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej, której założenia są realizowane poprzez wykonywanie wytycznych zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Od kwietnia 2008 roku funkcjonuje System Zarządzania w Dziale Laboratorium, co znacząco wpływa na organizację pracy w Dziale Laboratorium oraz całej Spółki.

System Zarządzania w Dziale Laboratorium opracowany został na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

W marcu 2010 roku Polskie Centrum Akredytacji przyznało Działowi Laboratorium akredytację laboratorium badawczego (nr akredytacji AB 1156). Przyznanie akredytacji stanowi prestiżowe wyróżnienie i świadczy o bardzo wysokim standardzie wykonywanych badań.   

drukuj ()

 • autor informacji: Pełnomocnik ds ZSZ
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-10 07:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-20 07:15

Polityka jakości, bezstronności i poufności Działu Laboratorium

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-27 09:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-09 13:33

Dział Laboratorium posiada Certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1156 od 17.03.2010 r.

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-03-20 07:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-24 09:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-24 09:37

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 jest zewnętrznym uznaniem wiarygodności i profesjonalizmu badań przeprowadzonych przez Dział Laboratorium, niezbędnym do kontrolowania i stymulowania procesów uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest przyznanie Certyfikatu akredytacji.

W dniu 27 listopada 2015 r. miała miejsce ocena Działu Laboratorium przeprowadzona przez przedstawicieli Polskiego Centrum Akredytacji. Audytorzy wyrazili zaufanie do kompetencji Działu Laboratorium w zakresie posiadanej akredytacji oraz w zakresie wnioskowanym do rozszerzenia akredytacji. W wyniku oceny w dniu 1 marca 2016 r. sformułowano nowy zakres akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 1156.

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-24 09:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-24 12:57

Zakres akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1156

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-24 09:30

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 139) możemy wykonywać badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ponieważ System Zarządzania Laboratorium został zatwierdzony przez PPIS w Kołobrzegu. Oznacza to, że wyniki badań pochodzące z Działu Laboratorium w myśl obowiązującego prawa są uznawane przez władze sanitarne i administracyjne.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-24 09:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-15 12:21

Wykaz badań wykonywanych przez Dział Laboratorium

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-07 09:41

Ogólne warunki współpracy z klientem Działu Laboratorium

Jesteśmy członkiem rzeczywistym nr 855 Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-16 10:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-24 09:35

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków badania wody mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Informujemy, iż Dział Laboratorium posiada stosowne uprawnienia do prowadzonych badań zarówno dla klienta zewnętrznego jak i dla wewnętrznego.

Decyzją Państwowowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu nr 30/16 z dnia 17.05.2016 r. Dział Laboratorium uzyskał uprawnienia na kolejny rok swojej działaności.

Decyzja PS-N-HK-600-86/19

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-23 07:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-20 08:29

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989) Dział Laboaratorium Spółki prowadzi systematyczną kontrolę jakości wody dostarczaną odbiorcom usług poprzez pobranie próbek wody na określonym odcinku sieci wodociągowej oraz wykonanie analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych zgodnie z ww. rozporządzeniem. Potwierdzeniem tego jest zatwierdzany corocznie przez odpowiedniego PPIS harmonogram poboru próbek na dany rok kalendarzowy.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-28 07:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-03 07:31

Harmonogramy poboru próbek wody do badania

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-28 07:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-28 07:35

Potwiedzeniem kompetencji technicznych Działu Laboratorium MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu do wykonywania badań są wyniki uzyskiwane przez Dział w porównaniach międzylaboratoryjnych. W porównaniach tych bierzemy udział cyklicznie od wielu lat. Działania takie pozwalają nam świadczyć usługi na odpowiednio wysokim poziomie, zgodnie z europejskimi standardami.   

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-10 07:08

Zaświadczenia uczestnictwa w porównaniach międzylaboratoryjnych

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-10 07:12

Opis strony

Redaguje: Marta Roguska - Bartnik "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Dział Organizacji i Nadzoru tel. + 48 94 306 74 56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14279
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-25 07:05

"Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg

NIP 671-00-12-257, REGON 330263149
Bank Pekao S.A. 10124066541111000049711815

Dane kontaktowe

Punkt Obsługi Klienta: tel. +48 94 306 74 27
e-mail: sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
994 lub +48 94 306 74 18

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

kasa - godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 13:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 710996
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 09:16

Stopka strony