Biuletyn Informacji Publicznej
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mwik.kolobrzeg.pl

Treść strony

W skład Zarządu Spółki wchodzi:

Prezes Zarządu Spółki  - Paweł Hryciów

KOMPETENCJE ZARZĄDU SPÓŁKI

1. Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów spółki przepisami prawa i umową, a mieszczące się w granicach zwykłego zarządu.

2. Zawieranie umów dzierżawy lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

3. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Tryb działania i szczegółowy podział kompetencji Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu opracowuje Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

5. Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala wynagrodzenia w ramach obowiązujących w Spółce zasad wynagradzania. 

6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
    data publikacji: 2003-06-30 09:46
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
    ostatnia modyfikacja: 2022-03-11 14:06

Opis strony

Redaguje: Marta Roguska - Bartnik "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Dział Organizacji i Nadzoru tel. + 48 94 306 74 56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21282
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-11 14:06:03