Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

W skład Zarządu Spółki wchodzi:

Prezes Zarządu Spółki  - Paweł Hryciów

KOMPETENCJE ZARZĄDU SPÓŁKI

1. Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów spółki przepisami prawa i umową, a mieszczące się w granicach zwykłego zarządu.

2. Zawieranie umów dzierżawy lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

3. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Tryb działania i szczegółowy podział kompetencji Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu opracowuje Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

5. Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala wynagrodzenia w ramach obowiązujących w Spółce zasad wynagradzania. 

6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-06-30 09:46
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2018-05-15 14:40

Opis strony

Redaguje: Marta Roguska - Bartnik "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Dział Organizacji i Nadzoru tel. + 48 94 306 74 56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9932
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-15 14:40

"Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg

NIP 671-00-12-257, REGON 330263149
Bank Pekao S.A. 10124066541111000049711815

Dane kontaktowe

Punkt Obsługi Klienta: tel. +48 94 306 74 27
e-mail: sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
994 lub +48 94 306 74 18

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

kasa - godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 13:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 734784
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-24 12:56

Stopka strony