Biuletyn Informacji Publicznej
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mwik.kolobrzeg.pl

Treść strony

Tryb działania MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Spółka realizuje swoje zadania statutowe zgodnie z zezwoleniami udzielonymi przez; Prezydenta Miasta Kołobrzegu, Wójtów Gmin: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Sławoborze, Ustronie Morskie i w oparciu o obowiązujące przepisy, tj:

 • ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236),
 • ustawę z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz.1030 późn. zm.),
 • ustawę z dnia 7 czerwca 2001r . o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz.328),
 • ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 330),
 • inne przepisy powszechnie obowiązujące,
 • akt założycielski z dnia 24.11.1993 r. z późn. zm,
 • zezwolenie wydane przez Prezydenta Miasta Kołobrzegu  Decyzją nr 1/2003 z dnia 9 stycznia 2003 roku,
 • zezwolenie wydane przez Starostę Kołobrzeskiego decyzją z dnia 25.06.2014 r. znak OŚ.6233.00012.2014,
 • zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Dygowo decyzją z dnia 15.07.2005 r. znak GK-7630/31/05,
 • zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Gościno decyzją z dnia 14.07.2005 r. znak OŚD-621/01/05,
 • zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Kołobrzeg decyzją z dnia 15.07.2005 r. znak GKI-7050/2/05,
 • zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Rymań decyzją z dnia 21.07.2005 r. znak BD 7033/1/2005,
 • zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Siemyśl decyzją z dnia 01.07.2015 r. znak ITR.IV.7021.13.2015,
 • zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Sławoborze decyzją z dnia 12.07.2005 r. znak BID 7033/1/2005,
 • zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Ustronie Morskie decyzją z dnia 01.07.2005 r. znak IKO 7031/9/2005,
 • uchwałę nr V/60/19  Rady Miasta w Kołobrzegu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Gminy Dygowo, Gminy Gościno, Gminy Siemyśl, Gminy Sławoborze, Gminy Ustronie Morskie i Gminy Rymań

 

 

Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Opis strony

Redaguje: Marta Roguska - Bartnik "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Dział Organizacji i Nadzoru tel. + 48 94 306 74 56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21865
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-04 08:18:46