Biuletyn Informacji Publicznej
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mwik.kolobrzeg.pl

Treść strony

Procedura udzielania zamówień przez MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2014-05-22 13:50

Zasady Udzielania zamówień dofinansowywanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2017-11-08 11:28

Regulamin Dialogu Technicznego

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2017-12-11 13:07

„Naprawy dróg, jezdni i chodników po robotach, po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Kołobrzeg oraz gminy Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Rymań i Sławoborze.” Postępowanie nr 9/TE/2020.

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2020-09-15 13:55

"Dostawa, montaż, uruchomienie i wpięcie do systemu sterowania nadrzędnego SCADA 2 sztuk przetworników sc4200 na reaktory biologiczne Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku k/Kołobrzegu". Postępowanie nr 17/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2020-09-11 12:12

"Zakup oprogramowania serwerowego firmy Microsoft". Postępowanie nr 1/NI/2020

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2020-09-11 12:06

"Dostawa i montaż punktów pomiarowych na sieci wod — kan". Postępowanie nr 8/TE/2020

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2020-09-11 11:54

MWiK ogłasza sprzedaż używanych wodomierzy

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-09-11 08:56, ostatnia modyfikacja: 2020-09-11 08:59)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-09-11 08:56
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-09-11 08:59

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-09-11 08:56

"Odbiór, transport i zagospodarowanie (poprzez odzysk lub unieszkodliwienie) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, z oczyszczalni ścieków w Korzyścienku." Postępowanie nr 16/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2020-09-07 13:58

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2020

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-08-31 14:22)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-08-31 14:22

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-08-31 14:19

Naprawa nieszczelności w korycie betonowym na Oczyszczalni Ścieków Postępowanie nr 13/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-08-20 14:18

Dostawa i montaż klimatyzatora w budynku Trafostacji oczyszczalni ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu. Postępowanie nr 14/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-08-20 14:12

Dostawa kształtek rur i zaworów wodociągowych - zadanie nr 1; nr 2; Zadanie nr 1 - Dostawa rur, kształtek PE, PVC-U, PVC oraz studni PVC Zadanie nr 2 - Dostawa zaworów, kształtek, łączników, rur ocynkowanych

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-08-19 09:09

Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywności (BWR). Postępowanie nr 15/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-08-18 14:47

Odbiór, transport i zagospodarowanie (poprzez odzysk lub unieszkodliwienie) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, z oczyszczalni ścieków w Korzyścienku. Postępowanie nr 12/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-08-18 12:43

Dostawa zgrzewarki elektrooporowej SBOX MAX firmy FUSION” Postępowanie nr 6/TE/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-08-04 13:18

Renowacja ścian zbiorników i studni przed przepompowniami, remont rurociągów technologicznych, pomostów, drabin i armatury w przepompowniach ścieków P-1 Czernin i P-3 Dygowo gmina Dygowo. - Postępowanie nr 2/TEG /2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-08-03 14:21, ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:11)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-08-03 14:21
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:11
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-08-03 14:21, ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:12)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-08-03 14:21
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:12
 • załącznik graficzny 1 (PDF)
  (dodano: 2020-08-03 14:21, ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:12)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-08-03 14:21
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:12
 • załącznik graficzny 2 (PDF)
  (dodano: 2020-08-03 14:21, ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:12)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-08-03 14:21
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:12
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF)
  (dodano: 2020-08-18 13:37)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-08-18 13:37
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-09-07 13:38)

  Metryka

  • opublikował: Monika Majewska
   data publikacji: 2020-09-07 13:38

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-08-03 14:18

„Dostawa węża wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej” Postępowanie nr 5/TE/2020

 • Ogłoszenie BIP.pdf (PDF)
  (dodano: 2020-07-30 15:02)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-07-30 15:02
 • SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-07-30 15:02)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-07-30 15:02
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-08-07 14:13)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-08-07 14:13

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-07-30 14:58

„Dostawa i dystrybucja preparatu NUTRIOX oraz dzierżawa systemów dozujących.” Postępowanie nr 1/TEG/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-07-24 10:21

Dostawa zgrzewarki elektrooporowej SBOX MAX firmy FUSION Postępowanie nr 4/TE/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-07-24 10:18

„Sukcesywna dostawa ON i Pb 95 dla 3 spółek” Postępowanie nr 2/ZP/S/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-07-23 11:29

Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywności (BWR). Postępowanie nr 9/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-07-16 14:41

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż Quada Kymcomxo

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-07-13 13:07)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-07-13 13:07

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-07-13 13:06

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż Quada Kymcomxo

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-07-06 13:39)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-07-06 13:39

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-07-06 13:38

MWiK Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 104/27 w miejscowości Krzecko, o powierzchni 817m2, gmina Sławoborze

 • Ogłoszenie o przetargu (PDF)
  (dodano: 2020-07-03 10:04)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-07-03 10:04
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-07-24 09:52)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-07-24 09:52

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-07-03 10:03

Sukcesywna dostawa oleju opałowego Postępowanie nr 11/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-07-01 11:11

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż Quada Kymcomxo

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-06-29 13:17

Wykonanie hydrogeologicznego otworu nr 3A na ujęciu wód podziemnych „Bogucino – Rościęcino”, działka nr 128 obręb Obroty, gmina Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/18/2020

 • Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-06-26 08:47, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:43)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-26 08:47
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:43
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-06-26 08:47, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:43)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-26 08:47
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:43
 • Link do dokumentacji (DOCX)
  (dodano: 2020-06-26 08:47)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-26 08:47
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-07-09 10:21)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-07-09 10:21

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-06-26 08:44

„Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Kołobrzeg (PLZA006) na obszarze gmin: Miasto Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Gościno, Dygowo, Rymań, Siemyśl Powiat Kołobrzeski, Sławoborze - Powiat Świdwiński oraz w części Gminy Karlino - Powiat Białogardzki, w województwie zachodniopomorskim oraz wydzielenie nowych aglomeracji wraz z wyznaczeniem ich obszaru i granic.” Postępowanie nr 1/TS/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-06-23 11:15, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:56)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-23 11:15
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:56
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-06-23 11:15, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:56)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-23 11:15
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:56
 • Pytania i odpowiedzi do SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-06-26 11:43, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:57)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-26 11:43
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:57
 • Zestawienie z otwarcia ofert (PDF)
  (dodano: 2020-07-01 13:21, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:57)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-07-01 13:21
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:57
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-07-15 12:42, ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:14)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-07-15 12:42
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:14

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-06-23 11:12

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż Quada Kymcomxo

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-06-23 07:58, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:00)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-23 07:58
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:00
 • Zdjęcia (PDF)
  (dodano: 2020-06-24 10:44, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:02)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-24 10:44
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:02

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-06-23 07:55

Dostawa włazów kanałowych Postępowanie nr 3/TE/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-06-10 12:46, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:05)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-10 12:46
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:05
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-06-10 12:46, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:05)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-10 12:46
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:05
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-06-24 09:57, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:06)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-24 09:57
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:06

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-06-10 12:44

Zakup mobilnego chloratora do dezynfekcji sieci i instalacji wodociągowych Postępowanie nr 8/NS/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-06-05 12:39, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:09)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-05 12:39
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:09
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-06-05 12:39, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:09)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-05 12:39
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:09
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-06-24 14:02, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:09)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-24 14:02
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:09

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-06-05 12:38

Dostawa gumowego węża ssawnego do pojazdu ssąco -płuczącego Postępowanie nr 2/TE/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-06-05 12:37, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 11:49)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-05 12:37
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 11:49
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-06-05 12:37, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 11:49)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-05 12:37
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 11:49
 • Pytania i odpowiedzi 1 do SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-06-09 11:19, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 11:49)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-09 11:19
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 11:49
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-06-17 12:58, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 11:50)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-17 12:58
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 11:50

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-06-05 12:36

„Remont nawierzchni utwardzonych placu manewrowego znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu ul. Wspólna 5” Postępowanie nr 10/TO/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-05-29 14:41, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:15)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-29 14:41
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:15
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-05-29 14:41, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:15)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-29 14:41
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:15
 • Modyfikacja SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-06-02 07:35, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:15)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-02 07:35
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:15
 • Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)
  (dodano: 2020-06-10 13:04, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:15)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-10 13:04
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:15
 • załącznik graficzny 2 (PNG)
  (dodano: 2020-06-10 14:14)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-10 14:14
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-07-01 14:27, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:16)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-07-01 14:27
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:16

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-05-29 14:39

Wykonanie hydrogeologicznego otworu nr 3A na ujęciu wód podziemnych „Bogucino – Rościęcino”, działka nr 128 obręb Obroty, gmina Kołobrzeg. Postępowanie NIR/17/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-05-19 13:36, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 08:53)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-19 13:36
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 08:53
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-05-19 13:36, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 08:53)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-19 13:36
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 08:53
 • link do dokumentacji (DOCX)
  (dodano: 2020-05-19 13:36)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-19 13:36
 • Unieważnienie Postępowania (PDF)
  (dodano: 2020-06-10 14:02, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 08:53)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-10 14:02
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 08:53

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-05-19 13:35

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż samochodu marki STAR 1142 SW 201A

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-05-19 11:56, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 08:57)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-19 11:56
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 08:57

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-05-19 11:56

Budowa z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz dwoma hydrantami przeciwpożarowymi w granicy pasa drogowego w miejscowości Kołobrzeg w ulicy Bałtyckiej, Rybackiej i Jedności Narodowej, obręb 10. Postępowanie nr NIR/ 16 /2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-05-08 14:55, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:13)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-08 14:55
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:13
 • SWZ_nir_160001.pdf (PDF)
  (dodano: 2020-05-08 14:55, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:13)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-08 14:55
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:13
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-06-03 13:35, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:13)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-03 13:35
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:13

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-05-08 14:53

„DOSTAWA POMPY PRÓŻNIOWEJ Z PŁASZCZEM WODNYM KR31”. Nr postępowania: 2/TZ/2020

 • Ogłoszenie i opis (PDF)
  (dodano: 2020-05-07 12:31, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:15)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-07 12:31
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:15
 • Informacja_o_wyniku0001.pdf (PDF)
  (dodano: 2020-05-13 12:20, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:16)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-13 12:20
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:16

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-05-07 12:30

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż samochodu marki STAR 1142 SW 201A

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-05-05 14:28)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-05 14:28

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-05-05 14:28

Opracowanie na projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lwowskiej, Ostrobramskiej, Krzemienieckiej, Grodzieńskiej, Tarnopolskiej, Nowogródzkiej, obręb 8.”Postępowanie nr NIR/14/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-04-30 14:22, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:28)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-30 14:22
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:28
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-04-30 14:22, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:29)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-30 14:22
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:29
 • Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-17 09:43
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:29

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-04-30 14:21

Przeprowadzenie szkolenia i egzaminu dla 70 pracowników w zakresie uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w grupie 1, 2 i 3 świadectw kwalifikacyjnych Postępowanie Nr 3/NB/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-04-30 14:20, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:32)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-30 14:20
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:32
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-04-30 14:20, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:32)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-30 14:20
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:32
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-05-13 10:47, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:37)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-13 10:47
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:37

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-04-30 14:19

Wykonanie hydrogeologicznego otworu nr 3A na ujęciu wód podziemnych „Bogucino – Rościęcino”, działka nr 128 obręb Obroty, gmina Kołobrzeg. Postępowanie NIR/15/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-04-28 12:45, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:38)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-28 12:45
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:38
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-04-28 12:45, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:38)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-28 12:45
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:38
 • Link do Dokumentacji (DOCX)
  (dodano: 2020-04-28 12:47)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-28 12:47
 • Unieważnienie Postępowania (PDF)
  (dodano: 2020-05-14 14:32, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:38)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-14 14:32
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:38

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-04-28 12:43

Zakup agregatów głębinowych dla potrzeb ujęcia wody Bogucino – Rościęcino. Postępowanie nr 6/NS/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-04-28 12:40, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:46)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-28 12:40
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:46
 • SWZ__1_0001.pdf (PDF)
  (dodano: 2020-04-28 12:40, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:47)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-28 12:40
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:47
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-05-13 10:46, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:47)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-13 10:46
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:47

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-04-28 12:39

Regeneracja studni głębinowych nr 6C, 9A, 11A, VC, 26A, 27A na terenie ujęcia wody Bogucino – Rościęcino” metodą elektrohydrodynamiczną + Airlift. Postępowanie nr 7/NS/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-04-21 12:08, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:52)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-21 12:08
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:52
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-04-21 12:08, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:53)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-21 12:08
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:53
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-05-07 07:46, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:42)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-07 07:46
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:42

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-04-21 12:07

Dostawa- Defibrylator ZOLL AED PLUS Postępowanie nr 2/NB/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-04-20 15:02, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:42)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-20 15:02
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:42
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-04-20 15:02, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:42)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-20 15:02
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:42
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-05-07 07:47, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:42)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-07 07:47
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:42

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-04-20 15:01

Dostawa, montaż i uruchomienie maceratora sitowo – nożowego do rozdrabniania osadu wstępnego Postępowanie nr 8/TO/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-04-16 09:34, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:46)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-16 09:34
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:46
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-04-16 09:34, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:47)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-16 09:34
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:47
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-04-28 12:16, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:48)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-28 12:16
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:48

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-04-16 09:33

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy K. Szymanowskiego, K. Kurpińskiego, Nosakowskiego, L. Różyckiego, M.K. Ogińskiego, S. Moniuszki, Paderewskiego, Wieniawskiego w Kołobrzegu, obręb 9.” Postępowanie nr NIR/13/2020

 • Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-04-10 14:32, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:51)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-10 14:32
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:51
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-04-10 14:32, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:51)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-10 14:32
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:51
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-04-29 13:35, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:51)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-29 13:35
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:51

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-04-10 14:30

opracowanie dokumentacji projektowej jednostadiowej, wielobranżowej na: Budowę przepompowni ścieków P-II w Budzistowie wraz z zasilaniem energetycznym oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 1/86 w obrębie m Budzistowo, gm. Kołobrzeg Postępowanie nr 12/NIR/2020

 • Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-04-10 14:21, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:15)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-10 14:21
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:15
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-04-10 14:21, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:15)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-10 14:21
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:15
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-04-30 08:13, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:15)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-30 08:13
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:15

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-04-10 14:19

„Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. dla 3 spółek wodociągowych” Postępowanie nr 1/En/ZP/S/2020

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-04-01 12:13

Dostawa materiałów budowlanych i usługa położenia płytek w pomieszczeniach Hali wirówek na terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu Postępowanie nr 7/TO/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-03-26 13:10, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:48)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-26 13:10
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:48
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-03-26 13:10, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:48)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-26 13:10
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:48
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-04-02 08:42, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:49)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-02 08:42
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:49

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-03-26 13:09

Dostawa, montaż i uruchomienie maceratora sitowo – nożowego do rozdrabniania osadu wstępnego Postępowanie nr 6/TO/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-03-26 13:07, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:00)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-26 13:07
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:00
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-03-26 13:07, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:01)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-26 13:07
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:01
 • Unieważnienie Postępowania (PDF)
  (dodano: 2020-04-14 13:11, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:01)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-14 13:11
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:01

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-03-26 13:05

Budowa sieci wodociągowej od ul. Obozowej działka 45/3 przez działkę 38/9, 43/1 do działki 38/4 obok ul. Kolumba oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zlewni działki nr 43/1 i 42 obr. 17 Kołobrzeg działki nr 43/1 i 42 obr. 17 Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/11/2020

 • Ogłoszenie rozpoczęciu o postępowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-03-20 12:31, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:06)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-20 12:31
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:06
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-03-20 13:16, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:11)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-20 13:16
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:11
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-04-09 14:03, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:11)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-09 14:03
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:11

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-03-20 12:33
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-20 12:32

DOSTAWA ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO Postępowanie nr 1/NB/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-03-06 09:35, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:05)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-06 09:35
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:05
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-03-06 09:35, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:05)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-06 09:35
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:05
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-03-23 07:57, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:05)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-23 07:57
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:05

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-03-06 09:33

Naprawa i legalizacja wodomierzy do wody zimnej POSTĘPOWANIE NR 5/NS/2020

 • Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-03-02 10:59, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:10)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-02 10:59
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:10
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-03-02 10:59, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:10)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-02 10:59
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:10
 • Modyfikacja SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-03-04 13:40, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:10)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-04 13:40
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:10
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-03-18 11:52, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:10)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-18 11:52
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:10

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-03-02 10:56

wykonanie analiz fizykochemicznych wody uzdatnionej w 13 punktach, w ramach parametrów grupy B (dawniej tzw. monitoringu przeglądowego) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.11.2017 r. (DZ. U. 2017, poz. 2294). Postępowanie Nr 4/NS/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-02-21 09:32, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:13)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-21 09:32
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:13
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-02-21 09:32, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:13)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-21 09:32
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:13
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-03-04 13:41, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:14)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-04 13:41
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:14

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-02-21 09:31

Remont główny wirówki do osadu wstępnego na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku Postępowanie nr 5/TO/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-02-21 09:23, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:18)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-21 09:23
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:18
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-02-21 09:23, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:18)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-21 09:23
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:18
 • Modyfikacja SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-02-24 13:54, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:18)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-24 13:54
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:18
 • Modyfikacja terminu składania ofert (PDF)
  (dodano: 2020-02-25 11:54, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:18)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-25 11:54
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:18
 • Formularz oferty (PDF)
  (dodano: 2020-02-25 11:54, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:19)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-25 11:54
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:19
 • Odpowiedź na odwołanie (PDF)
  (dodano: 2020-03-10 13:52, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:19)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-10 13:52
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:19
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-03-11 12:13, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:19)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-11 12:13
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:19

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-02-21 09:22

Dostawa Falowników wg wykazu Postępowanie nr 4/TO/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-02-21 09:20, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:22)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-21 09:20
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:22
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-02-21 09:20, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:22)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-21 09:20
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:22
 • Modyfikacja SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-02-21 11:25, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:23)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-21 11:25
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:23
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-03-04 12:21, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:23)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-04 12:21
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:23

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-02-21 09:18

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa systemu deodoryzacji i wentylacji wybranych obiektów Oczyszczalni Ścieków w Kołobrzegu. Postępowanie nr 2/TO/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-02-21 08:59, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:35)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-21 08:59
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:35
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-02-21 08:59, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:35)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-21 08:59
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:35
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-03-11 12:15, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:35)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-11 12:15
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:35

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-02-21 08:59

PRZEGLĄD PIECIOLETNI KOLEKTORA ZRZUTOWEGO DN1000 – OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ WE WŁADANIU MWIK SP. Z O.O. W KOŁOBRZEGU Postępowanie nr 1/TO/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-02-14 13:43, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:58)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-14 13:43
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:58
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-02-14 13:43, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:58)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-14 13:43
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:58
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-02-26 13:22, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:58)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-26 13:22
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:58

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-02-14 13:43

Budowa sieci dosyłowej i rozdzielczej w m. Sianożęty, gmina Ustronie Morskie Postępowanie nr NIR/10/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-02-14 13:38, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:12)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-14 13:38
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:12
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-02-14 13:38, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:12)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-14 13:38
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:12
 • załącznik 1 (PDF)
  (dodano: 2020-02-14 13:38, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:12)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-14 13:38
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:12
 • załącznik nr 2 (PNG)
  (dodano: 2020-02-14 13:38)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-14 13:38
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-03-04 12:20, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:12)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-04 12:20
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:12

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-02-14 13:36

MWiK Sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż dz. nr 408 w Dygowie

 • Ogłoszenie o przetargu (PDF)
  (dodano: 2020-02-07 14:44, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:14)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-07 14:44
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:14

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-02-07 14:43

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Błękitnej w Kołobrzegu w Kołobrzegu, obręb 9. Postępowanie NIR/9/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-02-04 11:42, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:18)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-04 11:42
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:18
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-02-04 11:42, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:18)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-04 11:42
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:18
 • załącznik nr 1 (PNG)
  (dodano: 2020-02-04 11:42)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-04 11:42
 • załącznik nr 2 (PNG)
  (dodano: 2020-02-04 11:42)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-04 11:42
 • Warunki Techniczne (PDF)
  (dodano: 2020-02-04 14:43, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:19)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-04 14:43
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:19
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-03-11 13:10, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:22)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-11 13:10
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:22

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-02-04 11:40

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowa sieci wodociągowej zasilającej m. Niekanin, gmina Kołobrzeg.” Postępowanie nr NIR/8/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-01-30 13:01, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:36)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-30 13:01
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:36
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-01-30 13:01, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:36)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-30 13:01
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:36
 • załącznik graficzny (PNG)
  (dodano: 2020-01-30 13:01)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-30 13:01
 • załącznik warunki (PDF)
  (dodano: 2020-01-31 07:05, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:37)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-31 07:05
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:37
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-02-19 13:32, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:37)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-19 13:32
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:37

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-01-30 12:59

DOSTAWA OPON ZIMOWYCH DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Postępowanie nr 1/TZ/2020

 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-02-07 08:17, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:13)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-07 08:17
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:13

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-01-28 11:49

DOSTAWA OPON ZIMOWYCH DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Postępowanie nr 1/TZ/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-01-28 11:50, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:19)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-28 11:50
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:19
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-01-28 11:50, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:19)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-28 11:50
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:19
 • Pytania i odpowiedzi 1 do SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-01-29 10:16, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:19)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-29 10:16
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:19
 • Pytania i odpowiedzi 2 do SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-01-29 13:09, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:20)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-29 13:09
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:20

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-01-28 11:40

a/ Budowa obiektu liniowego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołobrzeg w ul. Solnej Kolejowej ,Bulwaru im. Marynarzy Okrętów Pogranicza i Frankowskiego działka nr, 117, 119, 120,;obreb 4 Kołobrzeg oraz działka numer 2/7,5/3, 69/3, 104/1, 150/6, 150/12, 150/12, 150/23, 159/5, 158/8, 159/12, 159/14, 159/15;oreb 12 Kołobrzeg - zgodnie z pozwoleniami na budowę znak: B.6740-01020.2017 z dnia 30 stycznia 2017r.i projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikacją techniczną. b/ Budowa obiektu liniowego sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 11, działka nr; 2/6, 5/2, 104/2, obręb 12 Kołobrzeg oraz na terenie kolejowym zamkniętym, działka nr; 4 obręb 12 Kołobrzeg zgodnie z pozwoleniem na budowę znak: AP-1.7840.3.40-2.2017.DD z 02/02.2018r.

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-01-24 12:56, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:24)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-24 12:56
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:24
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-01-24 12:56, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:25)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-24 12:56
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:25
 • Link do Dokumentacji (DOCX)
  (dodano: 2020-01-24 12:56)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-24 12:56
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-02-19 11:32, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:25)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-19 11:32
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:25

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-01-24 12:55

Budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przykanalikami w ulicy Wiejskiej i Zielonej w Ustroniu Morskim, Postępowanie nr NIR/ 6 /2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-01-24 12:51, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:30)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-24 12:51
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:30
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-01-24 12:51, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:30)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-24 12:51
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:30
 • Link do Dokumentacji (DOCX)
  (dodano: 2020-01-24 12:51)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-24 12:51
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF)
  (dodano: 2020-02-07 14:39, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:31)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-07 14:39
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:31
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-02-11 07:26, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:31)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-11 07:26
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:31

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-01-24 12:49

Przebudowa obiektu liniowego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogi w miejscowości Kołobrzeg w ul. Pomorskiej Postępowanie nr NIR/ 4/2020

 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-02-07 08:30, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:35)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-07 08:30
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:35

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-01-21 14:00

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy K. Szymanowskiego, K. Kurpińskiego, Nosakowskiego, L. Różyckiego, M.K. Ogińskiego, S. Moniuszki, Paderewskiego, Wieniawskiego w Kołobrzegu w Kołobrzegu, obręb 9. Postępowanie nr NIR/3/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-01-22 12:54, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:56)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-22 12:54
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:56
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-01-22 12:54, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:56)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-22 12:54
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:56
 • załącznik graficzny (PNG)
  (dodano: 2020-01-22 12:54)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-22 12:54
 • załącznik nr 2 (PDF)
  (dodano: 2020-01-22 12:54, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:57)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-22 12:54
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:57
 • Modyfikacja SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-01-28 10:27, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:58)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-28 10:27
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:58
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-02-12 13:46, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:58)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-12 13:46
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:58
 • Unieważnienie Postępowania (PDF)
  (dodano: 2020-03-18 09:16, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:58)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-18 09:16
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:58

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-01-22 12:53

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lwowskiej, Ostrobramskiej, Krzemienieckiej, Grodzieńskiej, Tarnopolskiej, Nowogródzkiej, obręb 8. Postępowanie nr NIR/5/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-01-22 12:35, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 12:03)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-22 12:35
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 12:03
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-01-22 12:35, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 12:03)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-22 12:35
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 12:03
 • załącznik graficzny (PNG)
  (dodano: 2020-01-22 12:35)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-22 12:35
 • załącznik nr 2 (PDF)
  (dodano: 2020-01-22 12:35, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 12:03)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-22 12:35
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 12:03
 • Modyfikacja SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-01-28 10:27, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 12:04)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-28 10:27
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 12:04
 • załącznik graficzny (JPG)
  (dodano: 2020-01-31 14:44)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-31 14:44
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-02-12 13:46, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 12:04)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-12 13:46
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 12:04
 • Unieważnienie Postępowania (PDF)
  (dodano: 2020-03-18 09:17, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 12:04)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-18 09:17
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 12:04

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-01-22 12:33

Przebudowa obiektu liniowego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogi w miejscowości Kołobrzeg w ul. Pomorskiej Postępowanie nr NIR/ 4/2020

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2019-11-26 14:53
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-21 14:01

Dostawa przepustnicy AVK DN 400 wraz z napędem, łącznikiem i przekładnią Postępowanie Nr 3/NS/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-01-17 14:14, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:15)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-17 14:14
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:15
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-01-17 14:14, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:15)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-17 14:14
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:15
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-01-29 11:03, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:18)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-29 11:03
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:18

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-01-17 14:14

Rozbudowa systemu monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy miejskiej Kołobrzeg oraz gminy wiejskiej Kołobrzeg. Postępowanie nr 1/TE/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-01-17 10:23, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:18)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-17 10:23
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:18
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-01-17 10:23, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:19)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-17 10:23
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:19
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-01-29 11:02, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:19)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-29 11:02
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:19

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-01-17 10:22

Zakup uszczelek, półśrubunków i redukcji do wodomierzy Postępowanie Nr 2/NS/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-01-10 08:52, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:19)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-10 08:52
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:19
 • SWZ0001.pdf (PDF)
  (dodano: 2020-01-10 08:52, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:20)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-10 08:52
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:20
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-01-22 10:55, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:24)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-22 10:55
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:24
 • Informacja o wyniku sprostowanie (PDF)
  (dodano: 2020-01-23 09:57, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:20)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-23 09:57
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:20

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-01-10 08:51

Serwis sprężarek powietrza Postępowanie nr 1/NS/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-01-07 14:39, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:26)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-07 14:39
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:26
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-01-07 14:39, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:26)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-07 14:39
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:26
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-01-16 14:36, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:26)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-16 14:36
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:26

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-01-07 14:38

Budowa obiektu budowlanego - sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i w m. Gościno w ul. Ogrodowej (etap I) działka numer 568/12, 568/15, 570/1, 579/10, 579/13, 579/14, 580/3 obręb m.Gościno. Postępowanie nr NIR/ 2/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-01-07 14:24, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:27)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-07 14:24
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:27
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-01-07 14:24, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:27)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-07 14:24
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:27
 • Link do Dokumentacji (DOCX)
  (dodano: 2020-01-07 14:24)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-07 14:24
 • Pytania i odpowiedzi 1 do IWZ (PDF)
  (dodano: 2020-01-16 14:38, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:28)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-16 14:38
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:28
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF)
  (dodano: 2020-01-23 08:24, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:28)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-23 08:24
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:28
 • Zestawienie ofert po negocjacji ceny (PDF)
  (dodano: 2020-02-06 08:24, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:28)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-06 08:24
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:28
 • Unieważnienie Postępowania (PDF)
  (dodano: 2020-02-21 09:47, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:29)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-21 09:47
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:29

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-01-07 14:23

Budowa pompowni wody II działki nr 11/6, 11/7, 11/8 obręb Stramnica ,gmina Kołobrzeg Postępowanie nr NIR/ 1/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-01-02 13:56, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:29)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-02 13:56
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:29
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-01-02 13:56, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:29)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-02 13:56
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:29
 • Pytania i odpowiedzi 1 do SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-01-14 08:11, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:30)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-14 08:11
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:30
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-01-22 10:54, ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:30)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-22 10:54
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 11:30

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-01-02 13:55

Opis strony

Redaguje: Marta Roguska - Bartnik "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Dział Organizacji i Nadzoru tel. + 48 94 306 74 56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 268112
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-15 13:56