Biuletyn Informacji Publicznej
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mwik.kolobrzeg.pl

Treść strony

Procedura udzielania zamówień przez MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2014-05-22 13:50

Zasady Udzielania zamówień dofinansowywanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2017-11-08 11:28

Regulamin Dialogu Technicznego

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2017-12-11 13:07

Dostawa zadymiarki do lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych Postępowanie nr 7/TE/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-07-30 09:37

Usługi geodezyjne dla potrzeb Spółki Postępowanie Nr 6/TE/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-07-23 11:45

Opracowanie projektu zagospodarowaniem działki i projektu technicznego: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kasztanowej w Gościnie. Postępowanie nr NIR/9/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-07-23 11:42

Zakup oprogramowania do wykonywania kopi zapasowych firmy XOPERO Postępowanie nr 1/NI/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-06-25 12:52

Usługi geodezyjne dla potrzeb Spółki Postępowanie Nr 5/TE/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-06-24 14:24

Dostawa węża wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Postępowanie nr 4/TE/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-06-15 12:20

Likwidacja studni głębinowych na nieczynnych ujęciach wody na terenie powiatu kołobrzeskiego oraz udokumentowanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami. Postępowanie Nr 4 /NS/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-06-11 11:43

Opracowanie projektu zagospodarowaniem działki i projektu technicznego: „Przebudowa sieci wodociągowej od ul. J.C. Korzeniowskego do ul. F. Chopina w Kołobrzegu. Postępowanie nr NIR/11/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-06-07 14:38

Przebudowa sieci wodociągowej w granicy pasa drogowego w Kołobrzegu w ulicy Słowińców. Postępowanie nr NIR/ 10/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-05-28 10:08

Dostawa zamiatarki hydraulicznej do ładowarki kołowej Manitou, na potrzeby oczyszczalni ścieków w Korzyścienku k/Kołobrzegu. Postępowanie nr 7/TO/2021

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2021-05-21 11:18

Opracowanie projektu zagospodarowaniem działki i projektu technicznego: „Przebudowa sieci wodociągowej od ul. J.C. Korzeniowskego do ul. F. Chopina w Kołobrzegu. Postępowanie nr NIR/8/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-05-14 14:50

Opracowanie projektu zagospodarowaniem działki i projektu technicznego: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu w Kołobrzegu, działka numer 56/1, obręb 11.”. Postępowanie nr NIR/7/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-05-14 14:44

Naprawa sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Solnej dz. nr 413, 418/2 obręb 11 oraz dz. 104/1 obręb 12 w miejscowości Kołobrzeg. Postępowanie nr 3/TE/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-05-07 09:22

Wykonanie napraw punktowych kolektora zrzutowego DN1000 w ramach zaleceń przeglądu pięcioletniego” 4/TO/2021, Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-05-06 11:20

Przebudowa sieci wodociągowej w granicy pasa drogowego w Kołobrzegu w ulicy Słowińców. Postępowanie nr NIR/ 6/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-05-05 08:18

„Dostawa materiałów biurowych” Postępowanie NR 4/NZ/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-04-27 12:30

MWiK ogłasza licytację nieograniczoną na sprzedaż złomu

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2021-04-26 14:44)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2021-04-26 14:44
 • Załącznik nr 1 (PDF)
  (dodano: 2021-04-26 14:44)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2021-04-26 14:44

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2021-04-26 14:43

Oczyszczenie zbiorników wód popłucznych ujęcia wody podziemnej „Bogucino – Rościęcino” ze szlamów pofiltracyjnych. Postępowanie nr 3/NS/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-04-23 09:59

Przenośny aparat do poboru prób z chłodzeniem agregatowym i rejestracją temperatury i pH pobieranych próbek wody/ścieków. Postępowanie nr 2/NL/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-04-23 09:55

Dostawa zamiatarki hydraulicznej do ładowarki kołowej Manitou na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku k / Kołobrzegu, Postępowanie nr 3/TO/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-04-08 08:09

Dostawy sond hydrostatycznych oraz czujników poziomu cieczy firmy Aplisens Postępowanie nr 2/TM/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-04-07 14:31

MWiK Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 112/88 w miejscowości Rokosowo, o powierzchni 6100m2, gmina Sławoborze

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2021-03-25 14:04

„Dostawa odzieży i obuwia roboczego”. Postępowanie nr 1/NB/2021

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2021-03-23 10:28

„Dostawa opon do pojazdów samochodowych”. Postępowanie nr 2/NZ/2021

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2021-03-19 10:12

„Zaprojektowanie, wykonanie, transport i montaż hali magazynowej na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku”. Postępowanie 2/TO/2021

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2021-03-17 14:52

Remont częściowy obiektów warsztatowych zlokalizowanych przy ul. Artyleryjskiej 3 POSTĘPOWANIE NR 3 /NZ/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-03-09 13:17

Dostawa: łączniki regulacyjne, nasuwki oraz doszczelniacze Postępowanie nr 2/TE/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-03-05 08:52

Dostawa - Przetwornik do pomiaru pH/mV/temp - Stratos 2405 Eco pH - urządzenie kompatybilne ze stacją pomiarową- typ PP2002 Postępowanie nr 1/NL/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-02-26 14:53

„Dostawa materiałów biurowych” Postępowanie NR 1/NZ/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-02-12 10:05

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy W. Drzymały i Strzeleckiej w Kołobrzegu.”. Postępowanie nr NIR/5/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-02-09 13:42

Naprawa sieci wodociągowej w miejscowości Kołobrzeg w pasie drogowym ul. Solnej dz. nr 413, 418/2 obręb 11 oraz dz. 104/1 obręb 12 , Postępowanie nr 1/TE/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-02-16 12:24

„Remont szaf zasilająco-sterowniczych przepompowni ścieków z wpięciem do systemy” Postępowanie nr 1/TM/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-02-09 13:48

Opracowanie projektu technicznego: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Aniołów Stróżów w Kołobrzegu w Kołobrzegu, obręb 5.”

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-02-09 13:40

Zakup agregatów głębinowych dla potrzeb ujęcia wody Bogucino – Rościęcino. Postępowanie nr 1/NS/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-02-05 13:17

MWiK Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 408 w miejscowości Dygowo, o powierzchni 4800 m2

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2021-02-03 14:10)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2021-02-03 14:10
 • Mapa (PDF)
  (dodano: 2021-02-03 14:10)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2021-02-03 14:10

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2021-02-03 14:09

MWiK Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 112/88 w miejscowości Rokosowo, o powierzchni 6100m2, gmina Sławoborze

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2021-02-03 14:12)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2021-02-03 14:12
 • Mapa (PDF)
  (dodano: 2021-02-03 14:12)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2021-02-03 14:12

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2021-02-03 14:12

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu w Kołobrzegu, obręb 2.” Postępowanie nr NIR/1/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-01-21 08:03

„Budowa obiektu liniowego – sieci wodociągowej DN160 mm wraz z podłączeniem 9 szt. hydrantów przeciwpożarowych oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 mm wraz z przyłączeniami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Kołobrzeg, działki nr :4, 5/1,38/3, 38/4, 38/6, 38/9, 39/1, 39/2, 40/2, 42, 43/1, 45/3, ,66/3 obręb 17”. Postępowanie nr NIR/ 2/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-01-19 13:38

Dostawa 2 szt. pomp polimeru firmy SEEPEX Postępowanie nr 1/TO/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-01-12 14:58

Zakup wodomierzy, Modułów radiowych, Plomb wodociągowych Postępowanie nr 9/NS/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-12-30 15:09

Dostawa Środków Czystości Postępowanie NR 11/NZ/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-12-30 11:52

Sukcesywna dostawa pospółki i żwiru Postępowanie nr 9/NZ/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-12-29 11:07

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej tranzytowej Stary Borek-Nowogardek Etap I. Postępowanie nr NIR/ 22 /2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-12-28 13:15

Dostawa artykułów spożywczych POSTĘPOWANIE NR 10/NZ/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-12-28 12:48

Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywności (BWR) Postępowanie nr 22/TO/S/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-12-18 11:13

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego "Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Gdańskiej w Kołobrzegu, obręb 9" Postępowanie nr NIR/23/2020

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2020-12-18 09:48

„Dostawa wg. części” 1. Zestaw nr 1; 2. Zestaw nr 2; 3. Zestaw nr 3; Postępowanie nr 23/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-12-15 14:34

Dostawa węża wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej” Postępowanie nr 10/TE/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-12-14 14:25

MWiK Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 76/2 w miejscowości Świelubie, o powierzchni 1200m2, gmina Dygowo

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-12-08 14:45)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-12-08 14:45
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2021-01-15 12:16)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2021-01-15 12:16

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-12-08 14:46

Sukcesywna dostawa worków Big-Bag Postępowanie nr 21/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-12-01 12:06

Dostawa pomp zatapialnych, Firmy Xylem Water SOLUTIONS Postępowanie nr 2/TM/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-11-17 13:15

Dostawa pomp ściekowych Firmy Hidrostal Postępowanie nr 1/TM/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-11-05 14:19

MWiK ogłasza licytację nieograniczoną na sprzedaż rur stalowych Fi920 o grubości ścianki 10 mm

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-11-02 13:12)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-11-02 13:12
 • Załącznik nr 1 (PDF)
  (dodano: 2020-11-02 13:12)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-11-02 13:12
 • Załącznik nr 2 (PDF)
  (dodano: 2020-11-02 13:12)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-11-02 13:12

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-11-02 13:13

MWiK ogłasza sprzedaż używanych wodomierzy

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-10-28 09:35)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-10-28 09:35

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-10-28 09:36

„Dostawa narzędzi profesjonalnych” 1. Zestaw nr 1, 2. Zestaw nr 2, 3. Zestaw nr 3,

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-10-27 13:47

Postępowanie nr 3/TEG/2020 1. Dostawa 4 szt. szafek narzędziowych dla brygad TEG 2. Dostawa stołu warsztatowego do wyposażenia stanowiska serwisu sterowników i zaworów podciśnieniowych dla brygad TEG.

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2020-10-23 07:54

Dostawa olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń POSTĘPOWANIE NR 5/NZ/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-10-14 14:38

Przegląd roczny obiektów budowlanych znajdujących się we władaniu MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Postępowanie nr 7/NZ/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-10-09 13:15

Usługa wymiany rynien „150” na hali warsztatowej przy ul. Artyleryjskiej 3. Postępowanie nr 4/TZ/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-10-09 09:54

”Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jabłoniowej, obręb Zieleniewo, gmina wiejska Kołobrzeg” Postępowanie NIR/20/2020

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2020-10-02 13:49

Wykonanie metodą zaprojektuj i wybuduj modernizacji kotłowni gazowej w istniejącym kontenerze MWiK Kołobrzeg przy ul. Artyleryjskiej w Kołobrzegu wraz z trzema obiegami grzewczymi Postępowanie nr 6/NZ/ /2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-10-02 13:25

Dostawa „Falownik Altivar 61wd55n4 -Przemiennik Częstotliwości Atv61, 55 Kw, 75hp, 380/480 V, Filtr Emc, Ip54. Postępowanie nr 19/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-10-02 13:22

Budowa sieci wodociągowej w granicy pasa drogowego w miejscowości Sianożęty w ulicy Liliowej, obręb Sianożęty. , Postępowanie nr NIR/ 19 /2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-09-29 10:30

Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywności (BWR). Postępowanie nr 18/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-09-21 15:00

Dostawa posiłków regeneracyjnych w słoikach oraz konserw mięsnych Postępowanie nr 4/NB/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-09-21 11:26

„Naprawy dróg, jezdni i chodników po robotach, po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Kołobrzeg oraz gminy Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Rymań i Sławoborze.” Postępowanie nr 9/TE/2020.

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2020-09-15 13:55

"Dostawa, montaż, uruchomienie i wpięcie do systemu sterowania nadrzędnego SCADA 2 sztuk przetworników sc4200 na reaktory biologiczne Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku k/Kołobrzegu". Postępowanie nr 17/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2020-09-11 12:12

"Zakup oprogramowania serwerowego firmy Microsoft". Postępowanie nr 1/NI/2020

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2020-09-11 12:06

"Dostawa i montaż punktów pomiarowych na sieci wod — kan". Postępowanie nr 8/TE/2020

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2020-09-11 11:54

MWiK ogłasza sprzedaż używanych wodomierzy

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-09-11 08:56, ostatnia modyfikacja: 2020-09-11 08:59)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-09-11 08:56
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-09-11 08:59

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-09-11 08:56

"Odbiór, transport i zagospodarowanie (poprzez odzysk lub unieszkodliwienie) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, z oczyszczalni ścieków w Korzyścienku." Postępowanie nr 16/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2020-09-07 13:58

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2020

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-08-31 14:22)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-08-31 14:22

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-08-31 14:19

Naprawa nieszczelności w korycie betonowym na Oczyszczalni Ścieków Postępowanie nr 13/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-08-20 14:18

Dostawa i montaż klimatyzatora w budynku Trafostacji oczyszczalni ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu. Postępowanie nr 14/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-08-20 14:12

Dostawa kształtek rur i zaworów wodociągowych - zadanie nr 1; nr 2; Zadanie nr 1 - Dostawa rur, kształtek PE, PVC-U, PVC oraz studni PVC Zadanie nr 2 - Dostawa zaworów, kształtek, łączników, rur ocynkowanych

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-08-19 09:09

Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywności (BWR). Postępowanie nr 15/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-08-18 14:47

Odbiór, transport i zagospodarowanie (poprzez odzysk lub unieszkodliwienie) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, z oczyszczalni ścieków w Korzyścienku. Postępowanie nr 12/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-08-18 12:43

Dostawa zgrzewarki elektrooporowej SBOX MAX firmy FUSION” Postępowanie nr 6/TE/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-08-04 13:18

Renowacja ścian zbiorników i studni przed przepompowniami, remont rurociągów technologicznych, pomostów, drabin i armatury w przepompowniach ścieków P-1 Czernin i P-3 Dygowo gmina Dygowo. - Postępowanie nr 2/TEG /2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-08-03 14:21, ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:11)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-08-03 14:21
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:11
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-08-03 14:21, ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:12)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-08-03 14:21
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:12
 • załącznik graficzny 1 (PDF)
  (dodano: 2020-08-03 14:21, ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:12)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-08-03 14:21
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:12
 • załącznik graficzny 2 (PDF)
  (dodano: 2020-08-03 14:21, ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:12)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-08-03 14:21
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:12
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF)
  (dodano: 2020-08-18 13:37)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-08-18 13:37
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-09-07 13:38)

  Metryka

  • opublikował: Monika Majewska
   data publikacji: 2020-09-07 13:38

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-08-03 14:18

„Dostawa węża wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej” Postępowanie nr 5/TE/2020

 • Ogłoszenie BIP.pdf (PDF)
  (dodano: 2020-07-30 15:02)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-07-30 15:02
 • SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-07-30 15:02)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-07-30 15:02
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-08-07 14:13)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-08-07 14:13

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-07-30 14:58

„Dostawa i dystrybucja preparatu NUTRIOX oraz dzierżawa systemów dozujących.” Postępowanie nr 1/TEG/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-07-24 10:21

Dostawa zgrzewarki elektrooporowej SBOX MAX firmy FUSION Postępowanie nr 4/TE/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-07-24 10:18

„Sukcesywna dostawa ON i Pb 95 dla 3 spółek” Postępowanie nr 2/ZP/S/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-07-23 11:29

Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywności (BWR). Postępowanie nr 9/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-07-16 14:41

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż Quada Kymcomxo

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-07-13 13:07)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-07-13 13:07

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-07-13 13:06

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż Quada Kymcomxo

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-07-06 13:39)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-07-06 13:39

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-07-06 13:38

MWiK Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 104/27 w miejscowości Krzecko, o powierzchni 817m2, gmina Sławoborze

 • Ogłoszenie o przetargu (PDF)
  (dodano: 2020-07-03 10:04)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-07-03 10:04
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-07-24 09:52)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-07-24 09:52

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-07-03 10:03

Sukcesywna dostawa oleju opałowego Postępowanie nr 11/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-07-01 11:11

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż Quada Kymcomxo

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-06-29 13:17

Wykonanie hydrogeologicznego otworu nr 3A na ujęciu wód podziemnych „Bogucino – Rościęcino”, działka nr 128 obręb Obroty, gmina Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/18/2020

 • Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-06-26 08:47, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:43)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-26 08:47
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:43
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-06-26 08:47, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:43)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-26 08:47
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:43
 • Link do dokumentacji (DOCX)
  (dodano: 2020-06-26 08:47)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-26 08:47
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-07-09 10:21)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-07-09 10:21

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-06-26 08:44

„Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Kołobrzeg (PLZA006) na obszarze gmin: Miasto Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Gościno, Dygowo, Rymań, Siemyśl Powiat Kołobrzeski, Sławoborze - Powiat Świdwiński oraz w części Gminy Karlino - Powiat Białogardzki, w województwie zachodniopomorskim oraz wydzielenie nowych aglomeracji wraz z wyznaczeniem ich obszaru i granic.” Postępowanie nr 1/TS/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-06-23 11:15, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:56)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-23 11:15
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:56
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-06-23 11:15, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:56)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-23 11:15
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:56
 • Pytania i odpowiedzi do SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-06-26 11:43, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:57)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-26 11:43
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:57
 • Zestawienie z otwarcia ofert (PDF)
  (dodano: 2020-07-01 13:21, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:57)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-07-01 13:21
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:57
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-07-15 12:42, ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:14)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-07-15 12:42
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:14

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-06-23 11:12

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż Quada Kymcomxo

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-06-23 07:58, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:00)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-23 07:58
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:00
 • Zdjęcia (PDF)
  (dodano: 2020-06-24 10:44, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:02)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-24 10:44
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:02

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-06-23 07:55

Dostawa włazów kanałowych Postępowanie nr 3/TE/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-06-10 12:46, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:05)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-10 12:46
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:05
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-06-10 12:46, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:05)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-10 12:46
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:05
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-06-24 09:57, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:06)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-24 09:57
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:06

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-06-10 12:44

Zakup mobilnego chloratora do dezynfekcji sieci i instalacji wodociągowych Postępowanie nr 8/NS/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-06-05 12:39, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:09)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-05 12:39
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:09
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-06-05 12:39, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:09)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-05 12:39
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:09
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-06-24 14:02, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:09)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-24 14:02
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:09

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-06-05 12:38

Dostawa gumowego węża ssawnego do pojazdu ssąco -płuczącego Postępowanie nr 2/TE/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-06-05 12:37, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 11:49)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-05 12:37
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 11:49
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-06-05 12:37, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 11:49)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-05 12:37
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 11:49
 • Pytania i odpowiedzi 1 do SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-06-09 11:19, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 11:49)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-09 11:19
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 11:49
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-06-17 12:58, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 11:50)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-17 12:58
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 11:50

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-06-05 12:36

„Remont nawierzchni utwardzonych placu manewrowego znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu ul. Wspólna 5” Postępowanie nr 10/TO/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-05-29 14:41, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:15)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-29 14:41
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:15
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-05-29 14:41, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:15)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-29 14:41
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:15
 • Modyfikacja SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-06-02 07:35, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:15)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-02 07:35
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:15
 • Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)
  (dodano: 2020-06-10 13:04, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:15)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-10 13:04
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:15
 • załącznik graficzny 2 (PNG)
  (dodano: 2020-06-10 14:14)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-10 14:14
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-07-01 14:27, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:16)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-07-01 14:27
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:16

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-05-29 14:39

Wykonanie hydrogeologicznego otworu nr 3A na ujęciu wód podziemnych „Bogucino – Rościęcino”, działka nr 128 obręb Obroty, gmina Kołobrzeg. Postępowanie NIR/17/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-05-19 13:36, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 08:53)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-19 13:36
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 08:53
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-05-19 13:36, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 08:53)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-19 13:36
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 08:53
 • link do dokumentacji (DOCX)
  (dodano: 2020-05-19 13:36)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-19 13:36
 • Unieważnienie Postępowania (PDF)
  (dodano: 2020-06-10 14:02, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 08:53)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-10 14:02
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 08:53

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-05-19 13:35

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż samochodu marki STAR 1142 SW 201A

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-05-19 11:56, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 08:57)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-19 11:56
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 08:57

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-05-19 11:56

Budowa z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz dwoma hydrantami przeciwpożarowymi w granicy pasa drogowego w miejscowości Kołobrzeg w ulicy Bałtyckiej, Rybackiej i Jedności Narodowej, obręb 10. Postępowanie nr NIR/ 16 /2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-05-08 14:55, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:13)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-08 14:55
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:13
 • SWZ_nir_160001.pdf (PDF)
  (dodano: 2020-05-08 14:55, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:13)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-08 14:55
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:13
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-06-03 13:35, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:13)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-03 13:35
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:13

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-05-08 14:53

„DOSTAWA POMPY PRÓŻNIOWEJ Z PŁASZCZEM WODNYM KR31”. Nr postępowania: 2/TZ/2020

 • Ogłoszenie i opis (PDF)
  (dodano: 2020-05-07 12:31, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:15)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-07 12:31
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:15
 • Informacja_o_wyniku0001.pdf (PDF)
  (dodano: 2020-05-13 12:20, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:16)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-13 12:20
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:16

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-05-07 12:30

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż samochodu marki STAR 1142 SW 201A

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-05-05 14:28)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-05 14:28

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-05-05 14:28

Opracowanie na projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lwowskiej, Ostrobramskiej, Krzemienieckiej, Grodzieńskiej, Tarnopolskiej, Nowogródzkiej, obręb 8.”Postępowanie nr NIR/14/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-04-30 14:22, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:28)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-30 14:22
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:28
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-04-30 14:22, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:29)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-30 14:22
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:29
 • Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-17 09:43
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:29

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-04-30 14:21

Przeprowadzenie szkolenia i egzaminu dla 70 pracowników w zakresie uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w grupie 1, 2 i 3 świadectw kwalifikacyjnych Postępowanie Nr 3/NB/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-04-30 14:20, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:32)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-30 14:20
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:32
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-04-30 14:20, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:32)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-30 14:20
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:32
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-05-13 10:47, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:37)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-13 10:47
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:37

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-04-30 14:19

Wykonanie hydrogeologicznego otworu nr 3A na ujęciu wód podziemnych „Bogucino – Rościęcino”, działka nr 128 obręb Obroty, gmina Kołobrzeg. Postępowanie NIR/15/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-04-28 12:45, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:38)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-28 12:45
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:38
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-04-28 12:45, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:38)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-28 12:45
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:38
 • Link do Dokumentacji (DOCX)
  (dodano: 2020-04-28 12:47)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-28 12:47
 • Unieważnienie Postępowania (PDF)
  (dodano: 2020-05-14 14:32, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:38)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-14 14:32
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:38

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-04-28 12:43

Zakup agregatów głębinowych dla potrzeb ujęcia wody Bogucino – Rościęcino. Postępowanie nr 6/NS/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-04-28 12:40, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:46)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-28 12:40
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:46
 • SWZ__1_0001.pdf (PDF)
  (dodano: 2020-04-28 12:40, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:47)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-28 12:40
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:47
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-05-13 10:46, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:47)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-13 10:46
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:47

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-04-28 12:39

Regeneracja studni głębinowych nr 6C, 9A, 11A, VC, 26A, 27A na terenie ujęcia wody Bogucino – Rościęcino” metodą elektrohydrodynamiczną + Airlift. Postępowanie nr 7/NS/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-04-21 12:08, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:52)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-21 12:08
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:52
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-04-21 12:08, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:53)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-21 12:08
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 09:53
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-05-07 07:46, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:42)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-07 07:46
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:42

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-04-21 12:07

Dostawa- Defibrylator ZOLL AED PLUS Postępowanie nr 2/NB/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-04-20 15:02, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:42)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-20 15:02
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:42
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-04-20 15:02, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:42)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-20 15:02
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:42
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-05-07 07:47, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:42)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-05-07 07:47
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:42

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-04-20 15:01

Dostawa, montaż i uruchomienie maceratora sitowo – nożowego do rozdrabniania osadu wstępnego Postępowanie nr 8/TO/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-04-16 09:34, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:46)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-16 09:34
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:46
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-04-16 09:34, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:47)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-16 09:34
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:47
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-04-28 12:16, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:48)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-28 12:16
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:48

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-04-16 09:33

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy K. Szymanowskiego, K. Kurpińskiego, Nosakowskiego, L. Różyckiego, M.K. Ogińskiego, S. Moniuszki, Paderewskiego, Wieniawskiego w Kołobrzegu, obręb 9.” Postępowanie nr NIR/13/2020

 • Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-04-10 14:32, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:51)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-10 14:32
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:51
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-04-10 14:32, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:51)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-10 14:32
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:51
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-04-29 13:35, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:51)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-29 13:35
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 10:51

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-04-10 14:30

opracowanie dokumentacji projektowej jednostadiowej, wielobranżowej na: Budowę przepompowni ścieków P-II w Budzistowie wraz z zasilaniem energetycznym oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 1/86 w obrębie m Budzistowo, gm. Kołobrzeg Postępowanie nr 12/NIR/2020

 • Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-04-10 14:21, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:15)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-10 14:21
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:15
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-04-10 14:21, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:15)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-10 14:21
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:15
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-04-30 08:13, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:15)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-30 08:13
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:15

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-04-10 14:19

„Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. dla 3 spółek wodociągowych” Postępowanie nr 1/En/ZP/S/2020

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-04-01 12:13

Dostawa materiałów budowlanych i usługa położenia płytek w pomieszczeniach Hali wirówek na terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu Postępowanie nr 7/TO/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-03-26 13:10, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:48)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-26 13:10
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:48
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-03-26 13:10, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:48)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-26 13:10
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:48
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-04-02 08:42, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:49)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-02 08:42
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:49

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-03-26 13:09

Dostawa, montaż i uruchomienie maceratora sitowo – nożowego do rozdrabniania osadu wstępnego Postępowanie nr 6/TO/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-03-26 13:07, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:00)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-26 13:07
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:00
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-03-26 13:07, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:01)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-26 13:07
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:01
 • Unieważnienie Postępowania (PDF)
  (dodano: 2020-04-14 13:11, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:01)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-14 13:11
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:01

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-03-26 13:05

Budowa sieci wodociągowej od ul. Obozowej działka 45/3 przez działkę 38/9, 43/1 do działki 38/4 obok ul. Kolumba oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zlewni działki nr 43/1 i 42 obr. 17 Kołobrzeg działki nr 43/1 i 42 obr. 17 Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/11/2020

 • Ogłoszenie rozpoczęciu o postępowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-03-20 12:31, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:06)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-20 12:31
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:06
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-03-20 13:16, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:11)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-20 13:16
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:11
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-04-09 14:03, ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:11)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-04-09 14:03
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 12:11

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-03-20 12:33
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-20 12:32

DOSTAWA ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO Postępowanie nr 1/NB/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-03-06 09:35, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:05)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-06 09:35
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:05
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-03-06 09:35, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:05)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-06 09:35
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:05
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-03-23 07:57, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:05)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-23 07:57
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:05

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-03-06 09:33

Naprawa i legalizacja wodomierzy do wody zimnej POSTĘPOWANIE NR 5/NS/2020

 • Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-03-02 10:59, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:10)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-02 10:59
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:10
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-03-02 10:59, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:10)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-02 10:59
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:10
 • Modyfikacja SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-03-04 13:40, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:10)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-04 13:40
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:10
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-03-18 11:52, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:10)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-18 11:52
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:10

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-03-02 10:56

wykonanie analiz fizykochemicznych wody uzdatnionej w 13 punktach, w ramach parametrów grupy B (dawniej tzw. monitoringu przeglądowego) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.11.2017 r. (DZ. U. 2017, poz. 2294). Postępowanie Nr 4/NS/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-02-21 09:32, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:13)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-21 09:32
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:13
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-02-21 09:32, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:13)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-21 09:32
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:13
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-03-04 13:41, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:14)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-04 13:41
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:14

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-02-21 09:31

Remont główny wirówki do osadu wstępnego na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku Postępowanie nr 5/TO/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-02-21 09:23, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:18)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-21 09:23
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:18
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-02-21 09:23, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:18)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-21 09:23
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:18
 • Modyfikacja SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-02-24 13:54, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:18)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-24 13:54
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:18
 • Modyfikacja terminu składania ofert (PDF)
  (dodano: 2020-02-25 11:54, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:18)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-25 11:54
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:18
 • Formularz oferty (PDF)
  (dodano: 2020-02-25 11:54, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:19)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-25 11:54
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:19
 • Odpowiedź na odwołanie (PDF)
  (dodano: 2020-03-10 13:52, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:19)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-10 13:52
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:19
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-03-11 12:13, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:19)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-11 12:13
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:19

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-02-21 09:22

Dostawa Falowników wg wykazu Postępowanie nr 4/TO/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-02-21 09:20, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:22)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-21 09:20
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:22
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-02-21 09:20, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:22)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-21 09:20
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:22
 • Modyfikacja SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-02-21 11:25, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:23)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-21 11:25
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:23
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-03-04 12:21, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:23)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-04 12:21
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:23

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-02-21 09:18

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa systemu deodoryzacji i wentylacji wybranych obiektów Oczyszczalni Ścieków w Kołobrzegu. Postępowanie nr 2/TO/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-02-21 08:59, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:35)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-21 08:59
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:35
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-02-21 08:59, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:35)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-21 08:59
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:35
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-03-11 12:15, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:35)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-11 12:15
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:35

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-02-21 08:59

PRZEGLĄD PIECIOLETNI KOLEKTORA ZRZUTOWEGO DN1000 – OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ WE WŁADANIU MWIK SP. Z O.O. W KOŁOBRZEGU Postępowanie nr 1/TO/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-02-14 13:43, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:58)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-14 13:43
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:58
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-02-14 13:43, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:58)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-14 13:43
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:58
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-02-26 13:22, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:58)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-26 13:22
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 09:58

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-02-14 13:43

Budowa sieci dosyłowej i rozdzielczej w m. Sianożęty, gmina Ustronie Morskie Postępowanie nr NIR/10/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-02-14 13:38, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:12)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-14 13:38
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:12
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-02-14 13:38, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:12)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-14 13:38
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:12
 • załącznik 1 (PDF)
  (dodano: 2020-02-14 13:38, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:12)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-14 13:38
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:12
 • załącznik nr 2 (PNG)
  (dodano: 2020-02-14 13:38)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-14 13:38
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-03-04 12:20, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:12)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-04 12:20
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:12

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-02-14 13:36

MWiK Sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż dz. nr 408 w Dygowie

 • Ogłoszenie o przetargu (PDF)
  (dodano: 2020-02-07 14:44, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:14)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-07 14:44
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:14

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-02-07 14:43

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Błękitnej w Kołobrzegu w Kołobrzegu, obręb 9. Postępowanie NIR/9/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-02-04 11:42, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:18)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-04 11:42
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:18
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-02-04 11:42, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:18)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-04 11:42
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:18
 • załącznik nr 1 (PNG)
  (dodano: 2020-02-04 11:42)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-04 11:42
 • załącznik nr 2 (PNG)
  (dodano: 2020-02-04 11:42)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-04 11:42
 • Warunki Techniczne (PDF)
  (dodano: 2020-02-04 14:43, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:19)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-04 14:43
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:19
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-03-11 13:10, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:22)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-03-11 13:10
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:22

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-02-04 11:40

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowa sieci wodociągowej zasilającej m. Niekanin, gmina Kołobrzeg.” Postępowanie nr NIR/8/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-01-30 13:01, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:36)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-30 13:01
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:36
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-01-30 13:01, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:36)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-30 13:01
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:36
 • załącznik graficzny (PNG)
  (dodano: 2020-01-30 13:01)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-30 13:01
 • załącznik warunki (PDF)
  (dodano: 2020-01-31 07:05, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:37)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-31 07:05
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:37
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-02-19 13:32, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:37)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-19 13:32
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:37

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-01-30 12:59

DOSTAWA OPON ZIMOWYCH DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Postępowanie nr 1/TZ/2020

 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-02-07 08:17, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:13)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-02-07 08:17
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:13

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-01-28 11:49

DOSTAWA OPON ZIMOWYCH DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Postępowanie nr 1/TZ/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-01-28 11:50, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:19)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-28 11:50
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:19
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-01-28 11:50, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:19)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-28 11:50
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:19
 • Pytania i odpowiedzi 1 do SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-01-29 10:16, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:19)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-29 10:16
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:19
 • Pytania i odpowiedzi 2 do SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-01-29 13:09, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:20)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-29 13:09
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:20

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-01-28 11:40

a/ Budowa obiektu liniowego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołobrzeg w ul. Solnej Kolejowej ,Bulwaru im. Marynarzy Okrętów Pogranicza i Frankowskiego działka nr, 117, 119, 120,;obreb 4 Kołobrzeg oraz działka numer 2/7,5/3, 69/3, 104/1, 150/6, 150/12, 150/12, 150/23, 159/5, 158/8, 159/12, 159/14, 159/15;oreb 12 Kołobrzeg - zgodnie z pozwoleniami na budowę znak: B.6740-01020.2017 z dnia 30 stycznia 2017r.i projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikacją techniczną. b/ Budowa obiektu liniowego sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 11, działka nr; 2/6, 5/2, 104/2, obręb 12 Kołobrzeg oraz na terenie kolejowym zamkniętym, działka nr; 4 obręb 12 Kołobrzeg zgodnie z pozwoleniem na budowę znak: AP-1.7840.3.40-2.2017.DD z 02/02.2018r.

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-01-24 12:56, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:24)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-24 12:56
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:24
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-01-24 12:56, ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 11:25)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-01-24 12:56
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: