Biuletyn Informacji Publicznej
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mwik.kolobrzeg.pl

Treść strony

Procedura udzielania zamówień przez MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-22 13:50

Zasady Udzielania zamówień dofinansowywanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-08 11:28

Regulamin Dialogu Technicznego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-11 13:07

„Remont nawierzchni utwardzonych placu manewrowego znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu ul. Wspólna 5” Postępowanie nr 10/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-29 14:39

Wykonanie hydrogeologicznego otworu nr 3A na ujęciu wód podziemnych „Bogucino – Rościęcino”, działka nr 128 obręb Obroty, gmina Kołobrzeg. Postępowanie NIR/17/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-19 13:35

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż samochodu marki STAR 1142 SW 201A

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-05-19 11:56)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-05-19 11:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-19 11:56

Budowa z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz dwoma hydrantami przeciwpożarowymi w granicy pasa drogowego w miejscowości Kołobrzeg w ulicy Bałtyckiej, Rybackiej i Jedności Narodowej, obręb 10. Postępowanie nr NIR/ 16 /2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-05-08 14:55)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-05-08 14:55
 • SWZ nir 16.pdf (PDF)
  (dodano: 2020-05-08 14:55)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-05-08 14:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-08 14:53

„DOSTAWA POMPY PRÓŻNIOWEJ Z PŁASZCZEM WODNYM KR31”. Nr postępowania: 2/TZ/2020

 • Ogłoszenie i opis (PDF)
  (dodano: 2020-05-07 12:31)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-05-07 12:31
 • Informacja o wyniku.pdf (PDF)
  (dodano: 2020-05-13 12:20)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-05-13 12:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-07 12:30

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż samochodu marki STAR 1142 SW 201A

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-05-05 14:28)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-05-05 14:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-05 14:28

Opracowanie na projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lwowskiej, Ostrobramskiej, Krzemienieckiej, Grodzieńskiej, Tarnopolskiej, Nowogródzkiej, obręb 8.”Postępowanie nr NIR/14/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-30 14:21

Przeprowadzenie szkolenia i egzaminu dla 70 pracowników w zakresie uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w grupie 1, 2 i 3 świadectw kwalifikacyjnych Postępowanie Nr 3/NB/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-30 14:19

Wykonanie hydrogeologicznego otworu nr 3A na ujęciu wód podziemnych „Bogucino – Rościęcino”, działka nr 128 obręb Obroty, gmina Kołobrzeg. Postępowanie NIR/15/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-28 12:43

Zakup agregatów głębinowych dla potrzeb ujęcia wody Bogucino – Rościęcino. Postępowanie nr 6/NS/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-04-28 12:40)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-04-28 12:40
 • SWZ (1).pdf (PDF)
  (dodano: 2020-04-28 12:40)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-04-28 12:40
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-05-13 10:46)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-05-13 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-28 12:39

Regeneracja studni głębinowych nr 6C, 9A, 11A, VC, 26A, 27A na terenie ujęcia wody Bogucino – Rościęcino” metodą elektrohydrodynamiczną + Airlift. Postępowanie nr 7/NS/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-21 12:07

Dostawa- Defibrylator ZOLL AED PLUS Postępowanie nr 2/NB/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-20 15:01

Dostawa, montaż i uruchomienie maceratora sitowo – nożowego do rozdrabniania osadu wstępnego Postępowanie nr 8/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-16 09:33

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy K. Szymanowskiego, K. Kurpińskiego, Nosakowskiego, L. Różyckiego, M.K. Ogińskiego, S. Moniuszki, Paderewskiego, Wieniawskiego w Kołobrzegu, obręb 9.” Postępowanie nr NIR/13/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-10 14:30

opracowanie dokumentacji projektowej jednostadiowej, wielobranżowej na: Budowę przepompowni ścieków P-II w Budzistowie wraz z zasilaniem energetycznym oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 1/86 w obrębie m Budzistowo, gm. Kołobrzeg Postępowanie nr 12/NIR/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-10 14:19

„Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. dla 3 spółek wodociągowych” Postępowanie nr 1/En/ZP/S/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-01 12:13

Dostawa materiałów budowlanych i usługa położenia płytek w pomieszczeniach Hali wirówek na terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu Postępowanie nr 7/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-26 13:09

Dostawa, montaż i uruchomienie maceratora sitowo – nożowego do rozdrabniania osadu wstępnego Postępowanie nr 6/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-26 13:05

Budowa sieci wodociągowej od ul. Obozowej działka 45/3 przez działkę 38/9, 43/1 do działki 38/4 obok ul. Kolumba oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zlewni działki nr 43/1 i 42 obr. 17 Kołobrzeg działki nr 43/1 i 42 obr. 17 Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/11/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-20 12:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-20 12:32

DOSTAWA ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO Postępowanie nr 1/NB/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-06 09:33

Naprawa i legalizacja wodomierzy do wody zimnej POSTĘPOWANIE NR 5/NS/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-02 10:56

wykonanie analiz fizykochemicznych wody uzdatnionej w 13 punktach, w ramach parametrów grupy B (dawniej tzw. monitoringu przeglądowego) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.11.2017 r. (DZ. U. 2017, poz. 2294). Postępowanie Nr 4/NS/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-21 09:31

Remont główny wirówki do osadu wstępnego na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku Postępowanie nr 5/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-21 09:22

Dostawa Falowników wg wykazu Postępowanie nr 4/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-21 09:18

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa systemu deodoryzacji i wentylacji wybranych obiektów Oczyszczalni Ścieków w Kołobrzegu. Postępowanie nr 2/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-21 08:59

PRZEGLĄD PIECIOLETNI KOLEKTORA ZRZUTOWEGO DN1000 – OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ WE WŁADANIU MWIK SP. Z O.O. W KOŁOBRZEGU Postępowanie nr 1/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-14 13:43

Budowa sieci dosyłowej i rozdzielczej w m. Sianożęty, gmina Ustronie Morskie Postępowanie nr NIR/10/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-14 13:36

MWiK Sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż dz. nr 408 w Dygowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-07 14:43

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Błękitnej w Kołobrzegu w Kołobrzegu, obręb 9. Postępowanie NIR/9/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-02-04 11:42)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-02-04 11:42
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-02-04 11:42
 • załącznik nr 1 (PNG)
  (dodano: 2020-02-04 11:42)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-02-04 11:42
 • załącznik nr 2 (PNG)
  (dodano: 2020-02-04 11:42)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-02-04 11:42
 • Warunki Techniczne (PDF)
  (dodano: 2020-02-04 14:43)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-02-04 14:43
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-03-11 13:10)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-03-11 13:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-04 11:40

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowa sieci wodociągowej zasilającej m. Niekanin, gmina Kołobrzeg.” Postępowanie nr NIR/8/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-30 12:59

DOSTAWA OPON ZIMOWYCH DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Postępowanie nr 1/TZ/2020

 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-02-07 08:17)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-02-07 08:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-28 11:49

DOSTAWA OPON ZIMOWYCH DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Postępowanie nr 1/TZ/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-28 11:40

a/ Budowa obiektu liniowego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołobrzeg w ul. Solnej Kolejowej ,Bulwaru im. Marynarzy Okrętów Pogranicza i Frankowskiego działka nr, 117, 119, 120,;obreb 4 Kołobrzeg oraz działka numer 2/7,5/3, 69/3, 104/1, 150/6, 150/12, 150/12, 150/23, 159/5, 158/8, 159/12, 159/14, 159/15;oreb 12 Kołobrzeg - zgodnie z pozwoleniami na budowę znak: B.6740-01020.2017 z dnia 30 stycznia 2017r.i projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikacją techniczną. b/ Budowa obiektu liniowego sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 11, działka nr; 2/6, 5/2, 104/2, obręb 12 Kołobrzeg oraz na terenie kolejowym zamkniętym, działka nr; 4 obręb 12 Kołobrzeg zgodnie z pozwoleniem na budowę znak: AP-1.7840.3.40-2.2017.DD z 02/02.2018r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-24 12:55

Budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przykanalikami w ulicy Wiejskiej i Zielonej w Ustroniu Morskim, Postępowanie nr NIR/ 6 /2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-24 12:49

Przebudowa obiektu liniowego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogi w miejscowości Kołobrzeg w ul. Pomorskiej Postępowanie nr NIR/ 4/2020

 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-02-07 08:30)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-02-07 08:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-21 14:00

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy K. Szymanowskiego, K. Kurpińskiego, Nosakowskiego, L. Różyckiego, M.K. Ogińskiego, S. Moniuszki, Paderewskiego, Wieniawskiego w Kołobrzegu w Kołobrzegu, obręb 9. Postępowanie nr NIR/3/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-22 12:53

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lwowskiej, Ostrobramskiej, Krzemienieckiej, Grodzieńskiej, Tarnopolskiej, Nowogródzkiej, obręb 8. Postępowanie nr NIR/5/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-22 12:33

Przebudowa obiektu liniowego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogi w miejscowości Kołobrzeg w ul. Pomorskiej Postępowanie nr NIR/ 4/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-26 14:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-21 14:01

Dostawa przepustnicy AVK DN 400 wraz z napędem, łącznikiem i przekładnią Postępowanie Nr 3/NS/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-17 14:14

Rozbudowa systemu monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy miejskiej Kołobrzeg oraz gminy wiejskiej Kołobrzeg. Postępowanie nr 1/TE/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-17 10:22

Zakup uszczelek, półśrubunków i redukcji do wodomierzy Postępowanie Nr 2/NS/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-01-10 08:52)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-01-10 08:52
 • SWZ.pdf (PDF)
  (dodano: 2020-01-10 08:52)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-01-10 08:52
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-01-22 10:55)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-01-22 10:55
 • Informacja o wyniku sprostowanie (PDF)
  (dodano: 2020-01-23 09:57)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-01-23 09:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-10 08:51

Serwis sprężarek powietrza Postępowanie nr 1/NS/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-07 14:38

Budowa obiektu budowlanego - sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i w m. Gościno w ul. Ogrodowej (etap I) działka numer 568/12, 568/15, 570/1, 579/10, 579/13, 579/14, 580/3 obręb m.Gościno. Postępowanie nr NIR/ 2/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-07 14:23

Budowa pompowni wody II działki nr 11/6, 11/7, 11/8 obręb Stramnica ,gmina Kołobrzeg Postępowanie nr NIR/ 1/2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-02 13:55

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Postępowanie nr 12/TZ/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-20 08:22

Dostawa środków czystości Postępowanie nr 13/TZ/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-20 08:20

Dostawa infrastruktury i sprzętu komputerowego dla działu NI Postępowanie nr 4/NI/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-19 14:21

MWiK Sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż dz. nr 408 w Dygowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-19 08:54

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do pomiaru chloru, redoksu, mętności, w próbkach wody i ścieków

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-02 09:21

"Dostawa narzędzi profesjonalnych wg. części". Postępowanie nr 11/TZ/2019

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-03 11:13
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-03 11:15
 • Zadanie nr 1 (XLSX)
  (dodano: 2019-11-29 14:24)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-29 14:24
 • Zadanie nr 2 (XLSX)
  (dodano: 2019-11-29 14:24)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-29 14:24
 • Zadanie nr 3 (XLSX)
  (dodano: 2019-11-29 14:24)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-29 14:24
 • Zadanie nr 4 (XLSX)
  (dodano: 2019-11-29 14:24)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-29 14:24
 • Zadanie nr 5 (XLSX)
  (dodano: 2019-11-29 14:24)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-29 14:24
 • Zadanie nr 6 - modyfikacja (XLSX)
  (dodano: 2019-12-03 11:16)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-03 11:16
 • Zadanie nr 7 (XLSX)
  (dodano: 2019-11-29 14:24)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-29 14:24
 • Zadanie nr 8 (XLSX)
  (dodano: 2019-11-29 14:24)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-29 14:24
 • Zadanie nr 9 (XLSX)
  (dodano: 2019-11-29 14:24)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-29 14:24
 • Modyfikacja SWZ (PDF)
  (dodano: 2019-12-03 11:18, ostatnia modyfikacja: 2019-12-03 13:03)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-03 11:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2019-12-03 13:03
 • Modyfikacja SWZ 2 (PDF)
  (dodano: 2019-12-03 13:04)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-03 13:04
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2019-12-10 12:22)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-10 12:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-29 14:21

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przykanalikami w ul. Wiejskiej i Zielonej w Ustroniu Morskim Postępowanie nr NIR/32/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-29 14:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-11 11:11

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia na zadanie "Dostawa i montaż urządzeń monitoringu wizyjnego oczyszczalni ścieków w Korzyścienku"

 • Ogłoszenie i opis (PDF)
  (dodano: 2019-11-26 14:56)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-26 14:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-26 14:56

Usługa zabudowy warsztatowej pojazdów samochodowych Postępowanie nr 10/TZ/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-21 13:35

Dostawa, montaż i zintegrowanie w systemie SCADA napędu elektrycznego wieloobrotowego Sa10.2" Postępowanie nr 19/TO/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-21 13:30

a/ Budowa obiektu liniowego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołobrzeg w ul. Rodziewiczówny, Waszyngtona, Zdrojowej, Solnej Kolejowej ,Bulwaru im. Marynarzy Okrętów Pogranicza i Frankowskiego działka nr, 47, 62, 63/1, 63/2, 117, 119, 120, 121;obreb 4 Kołobrzeg oraz działka numer 2/7,5/3, 69/3, 104/1, 150/6, 150/12, 150/12, 150/23, 159/5, 158/8, 159/12, 159/14, 159/15;oreb 12 Kołobrzeg - zgodnie z pozwoleniami na budowę znak: B.6740-01020.2017 z dnia 30 stycznia 2017r.i projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikacją techniczną. b/ Budowa obiektu liniowego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 11, działka nr; 2/6, 5/2, 104/2, obręb 12 Kołobrzeg oraz na terenie kolejowym zamkniętym, działka nr; 4 obręb 12 Kołobrzeg zgodnie z pozwoleniem na budowę znak: AP-1.7840.3.40-2.2017.DD z 02/02.2018r Postępowanie nr NIR/ 31/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-14 13:16

Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy dla pracowników Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu Postępowanie nr 1/NKP/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-14 13:00

Usługi przeglądu obiektów; Postępowanie nr 9/TZ/2019

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2019-11-08 11:25)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-08 11:25
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-08 11:25
 • Załącznik nr 1.xlsx (XLSX)
  (dodano: 2019-11-08 11:25)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-08 11:25
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2019-11-20 13:59, ostatnia modyfikacja: 2019-11-20 14:02)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-20 13:59
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2019-11-20 14:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-08 11:23

Remont budynku hali krat znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu ul. Wspólna 5; Postępowanie nr 18/TO/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-08 08:32

Łączniki regulacyjne, nasuwki oraz doszczelniacze. Postępowanie nr 12/TE/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-07 13:03

Dostawa części zamiennych do pomp Hidrostal; Postępowanie nr 17/TM /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-04 14:52

Modernizacja, wymiany szafy stacji odwadniania osadu na Oczyszczalni Ścieków w Kołobrzegu” 16/TM/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-04 14:33

Ogłoszenie o Przetargu ustnym na sprzedaż samochodu Star 1142 SW 201A

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-04 13:14

Przegląd piecioletni kolektora zrzutowego dn1000 – obiektu budowlanego liniowego znajdującego się we władaniu MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu, Postępowanie nr 17/TO/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-29 10:28

Wymiana zamontowanego żurawia przenośnego Befard XF 1500C na podwoziu samochodu Renault Master - własność Zamawiającego, na nowe urządzenie, dostarczone przez Wykonawcę. Postępowanie nr 15/TM /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-22 12:22

Pobór i wykonanie badań osadów ściekowych oraz odpadów Postępowanie nr 16/TO/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-22 12:18

MWiK ogłasza sprzedaż używanych wodomierzy

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-21 13:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-21 13:45

Usługa: „Przegląd piecioletni kolektora zrzutowego dn1000 – obiektu budowlanego liniowego znajdującego się we władaniu MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-15 11:31

Przebudowa i rozbudowa systemu deodoryzacji i wentylacji wybranych obiektów Oczyszczalni Ścieków w Kołobrzegu wraz z robotami towarzyszącymi. Postępowanie nr 14/TO/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-14 14:32

a/ Budowa obiektu liniowego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołobrzeg w ul. Rodziewiczówny, Waszyngtona, Zdrojowej, Solnej Kolejowej ,Bulwaru im. Marynarzy Okrętów Pogranicza i Frankowskiego działka nr, 47, 62, 63/1, 63/2, 117, 119, 120, 121;obreb 4 Kołobrzeg oraz działka numer 2/7,5/3, 69/3, 104/1, 150/6, 150/12, 150/12, 150/23, 159/5, 158/8, 159/12, 159/14, 159/15;oreb 12 Kołobrzeg - zgodnie z pozwoleniami na budowę znak: B.6740-01020.2017 z dnia 30 stycznia 2017r.i projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikacją techniczną. b/ Budowa obiektu liniowego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 11, działka nr; 2/6, 5/2, 104/2, obręb 12 Kołobrzeg oraz na terenie kolejowym zamkniętym, działka nr; 4 obręb 12 Kołobrzeg zgodnie z pozwoleniem na budowę znak: AP-1.7840.3.40-2.2017.DD z 02/02.2018r Postępowanie nr NIR/ 30/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-14 13:00

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim dla zadania: „Przebudowa rurociągów wody surowej ze studni głębinowych nr 2 i 4 do SUW Bagicz” Postępowanie nr 11/NS/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-14 10:14

Remont budynku hali krat znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu ul. Wspólna 5; Postępowanie nr 13/TO/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-07 13:22

Wymiana zamontowanego żurawia przenośnego Befard XF 1500C na podwoziu samochodu Renault Master - własność Zamawiającego, na nowe urządzenie, dostarczone przez Wykonawcę Postępowanie nr 14/TM /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-04 14:00

PRZEGLĄD AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH POSTĘPOWANIE NR 12/TM /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-04 13:57

Posiłki regeneracyjne w słoikach oraz konserwy mięsne; Postępowanie nr 2/NB/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-26 13:35

Usługi przeglądu, zabezpieczenia i uszczelnienia kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych DN1000 Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu, Postępowanie nr 12/TO/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-26 13:22

Stała konserwacja urządzeń transportu bliskiego podlegająca dozorowi przez UDT. POSTĘPOWANIE NR 13/TM /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-26 13:20

Dostawa części do Fiorii- TA 450. Postępowanie nr 8/TZ/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-23 12:25

MWiK Sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż dz. nr 408 w Dygowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-19 13:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-19 13:26

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż samochodu Ford Transit

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2019-09-06 10:02)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-09-06 10:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-06 10:01

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż samochodu Liaz SC 110 do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2019-09-06 10:01)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-09-06 10:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-06 10:00

Dostawa włazów kanałowych Postępowanie nr 11/TE/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-05 13:00

Modernizacja kanału samochodowego na hali warsztatowej w Kołobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3 Postępowanie nr 7 /TZ/2019

 • Ogłoszenie i opis (PDF)
  (dodano: 2019-09-02 13:43)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-09-02 13:43
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-09-02 13:43
 • załącznik 1 (PDF)
  (dodano: 2019-09-02 13:43)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-09-02 13:43
 • zadanie nr 2 (PDF)
  (dodano: 2019-09-02 13:43)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-09-02 13:43
 • Unieważnienie Postępowania (PDF)
  (dodano: 2019-10-17 09:15)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-10-17 09:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-02 13:42

Remont częściowy obiektów warsztatowych zlokalizowanych przy ul. Artyleryjskiej. 3 Postępowanie nr 6/TZ/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-13 13:47

Likwidacja studni głębinowych na ujęciu wody Bogucino-Rościęcino oraz na ujęciach wody w gminie Dygowo, Sławoborze Siemyśl” oraz udokumentowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Postępowanie nr 3/TS /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-09 12:20

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla dz. NI, Postępowanie nr 3/NI/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-09 08:59

Dostawa układów SZR sieć-sieć 80A i 400A POSTĘPOWANIE NR 11/TM /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-09 08:52

Wymiana zamontowanego żurawia przenośnego Befard XF 1500C na podwoziu samochodu Renault Master - własność Zamawiającego, na nowe urządzenie, dostarczone przez Wykonawcę. Postępowanie nr 10/TM /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-09 08:50

Dostawa pomp N6020.181.18-08-1AZ-W-2,2,2kW - szt.2 Postępowanie nr 9/TM /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-07 13:12

Odbiór tłuszczów z Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu POSTĘPOWANIE NR 11/TO /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-02 11:24

Opracowanie dokumentacji technicznej: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jabłoniowej, obręb Zieleniewo, gmina Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/28/2019

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2019-08-02 11:04)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-08-02 11:04
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-08-02 11:04
 • załącznik 1 (PNG)
  (dodano: 2019-08-02 11:04)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-08-02 11:04
 • Unieważnienie Postępowania (PDF)
  (dodano: 2019-08-30 11:21)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-08-30 11:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-02 11:03

Budowa z rozbiórką i przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz dwoma hydrantami przeciwpożarowymi w granicy pasa drogowego w miejscowości Kołobrzeg w ulicy Bałtyckiej, Rybackiej i Jedności Narodowej, obręb 10. Postępowanie nr NIR/ 27/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-02 10:51

Dostawa i montaż 3 sztuk krat do Budynku Krat terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu ul. Wspólna 5, POSTĘPOWANIE NR 10/TO /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-19 12:14

Dostawa kompletnego Plotera HP DesignJet T530, Postępowanie nr 10/TE/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-19 09:15

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu Peugeot Boxer, FURGON L2H2 335, Postępowanie nr 9/TE/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-19 09:13

Remont częściowy obiektów warsztatowych zlokalizowanych przy ul. Artyleryjskiej 3, Postępowanie nr 4/TZ/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-17 10:38

Dialog techniczny związany z przygotowywanym postępowaniem o udzielenie zamówienia na zadanie pt. “Przystosowanie urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody „Rościęcino” do rosnącego zapotrzebowania na wodę aglomeracji Kołobrzeg”

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-17 09:59

DOSTAWA FALOWNIKA – SV450iS5-4U (380V) POSTĘPOWANIE NR 9/TO /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-11 11:26

MWiK ogłasza sprzedaż używanych wodomierzy

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-05 13:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-05 13:59

MWiK ogłasza sprzedaż samochodów

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-02 12:02

Dialog techniczny związany z przygotowywanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pt. “Projekt systemu wentylacji i deodoryzacji całego budynku krat i zagęszczacza osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-28 12:44

Dostawa kompletnego Plotera HP DesignJet T530 Postępowanie nr 8/TE/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-27 13:51

Budowa obiektu budowlanego - sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gościno w ul. Torowej i Jagodowej , działka numer 427/5, 547/1, 548/7, 548/81, 654/5, 568/12,1009, obręb m. Gościno. Postępowanie nr NIR/ 26 /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-27 13:07

Dostawa wraz z montażem modułowego ogrodzenia betonowego na P-V POSTĘPOWANIE NR 8/TM /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-24 12:21

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołobrzeg w ulicy Bydgoskiej, Warszawskiej. Postępowanie nr NIR/ 25/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-19 08:41

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU Z ROCZNIKA 2019 Postępowanie nr 5/TE/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-17 11:30

Zakup agregatu głębinowego dla potrzeb ujęcia wody Bogucino – Rościęcino POSTĘPOWANIE NR 9/NS/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-13 14:07

Opracowanie dokumentacji technicznej: „Zaopatrzenie w wodę miejscowości Kukinka, Malechowo, Kukinia, Rusowo, gmina Ustronie Morskie. Postępowanie nr NIR/24/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-13 10:18

a/ Budowa obiektu liniowego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołobrzeg w ul. Rodziewiczówny, Waszyngtona, Zdrojowej, Solnej Kolejowej ,Bulwaru im. Marynarzy Okrętów Pogranicza i Frankowskiego działka nr, 47, 62, 63/1, 63/2, 117, 119, 120, 121;obreb 4 Kołobrzeg oraz działka numer 2/7,5/3, 69/3, 104/1, 150/6, 150/12, 150/12, 150/23, 159/5, 158/8, 159/12, 159/14, 159/15;oreb 12 Kołobrzeg b/ Budowa obiektu liniowego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 11, działka nr; 2/6, 5/2, 104/2, obręb 12 Kołobrzeg oraz na terenie kolejowym zamkniętym, działka nr; 4 obręb 12 Kołobrzeg Postępowanie nr NIR/ 23 /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-11 12:47

wykonanie dokumentacji projektowej projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego z kosztorysem i przedmiarem na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Łąkowej w m .Sławoborze Postępowanie nr NIR/22/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-11 12:44

Zakup nowego samochodu z HDS Postępowanie nr 2/TEG/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-11 07:43

Wykonanie cyklicznych przeglądów technicznych wirówek dekantacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu, Postępowanie nr 3/TO/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-10 12:45

Wycinka drzew rosnących na terenie Gminy Dygowo, Gminy Siemyśl oraz gminy Rymań wraz z frezowaniem ich pni, usunięciem tzw. gałęziówki, wywiezieniem i zagospodarowanie drewna we własnym zakresie przez Wykonawcę Postępowanie nr 2/TS /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-10 12:31

Dostawa kształtek rur i zaworów wodociągowych - zadanie nr 1*; nr 2*; POSTĘPOWANIE NR 7/TE/2019;

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2019-06-06 14:08)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-06 14:08
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-06 14:08
 • zadanie nr 1 (XLSX)
  (dodano: 2019-06-06 14:08)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-06 14:08
 • zadanie nr 2 (XLSX)
  (dodano: 2019-06-06 14:08)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-06 14:08
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2019-07-05 15:01)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-07-05 15:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-06 14:07

Dostawa układów SZR sieć-sieć 80A i 400A POSTĘPOWANIE NR 7/TM /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-06 14:04

MWiK ogłasza sprzedaż samochodów

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-06 08:25

MWiK Sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż dz. nr 408 w Dygowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-05 14:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-05 15:03

Dostawa węża wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej Postępowanie nr 6/TE/2019

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2019-05-28 08:42)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-28 08:42
 • SWZ.pdf (PDF)
  (dodano: 2019-05-28 08:42)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-28 08:42
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2019-06-05 14:30)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-05 14:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-28 08:40

Dostawa Głowicy i Korków do czyszczenia kanalizacji Postępowanie nr 1/TEG/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-16 15:07

Dokumentacja projektowa zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa systemu deodoryzacji i wentylacji wybranych obiektów Oczyszczalni Ścieków w Kołobrzegu wraz z robotami towarzyszącymi. Postępowanie nr 6/TO/2019

 • Ogłoszenie.pdf (PDF)
  (dodano: 2019-05-16 13:44)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-16 13:44
 • SWZ.pdf (PDF)
  (dodano: 2019-05-16 13:44)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-16 13:44
 • Unieważnienie Postępowania (PDF)
  (dodano: 2019-06-10 13:04)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-10 13:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-16 13:43

Dostawa układu do pomiaru gęstości oraz wysokości osadu w Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu, POSTĘPOWANIE NR 7/TO /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-16 11:00

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Charzyno wraz z przepompownią ścieków, gmina Siemyśl. Postępowanie nr NIR/ 21 /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-14 13:59

Dialog techniczny związany z przygotowywanym postępowaniem o udzielenie zamówienia na zadanie pt. “Dostawa i montaż urządzeń do separacji części stałych mechanicznego oczyszczania ścieków”

 • Ogłoszenie i opis (PDF)
  (dodano: 2019-05-14 13:46)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-14 13:46
 • Zakończenie dialogu (PDF)
  (dodano: 2019-06-13 13:28)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-13 13:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-14 13:46

Dostawa przyczepy platformy Postępowanie nr 6/TM /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-14 13:42

Remont kanału istniejącego sanitarnego DN 300 wipro beton metodą bezwykopową znajdującego się na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku. Postępowanie nr 4/TO /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-10 08:22

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej, Osiedlowej oraz Bogusława XIV w Ustroniu Morskim. Postępowanie nr NIR/20/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-09 10:22

USŁUGI GEODEZYJNE DLA POTRZEB SPÓŁKI POSTĘPOWANIE NR 2/TE/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-08 12:54

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołobrzeg przy ulicy Turkusowej, Lazurowej i Tęczowej. Postępowanie nr NIR/ 19/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-30 08:25

Dostawa urządzenia Retrofit APU- 50 POSTĘPOWANIE NR 5/TM /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-24 08:29

Dostawa przyczepy platformy POSTĘPOWANIE NR 4/TM /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-24 08:27

MWiK ogłasza sprzedaż samochodów

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-23 10:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-23 10:09

Zakup sond Hydrostatycznych oraz czujników poziomu cieczy firmy Aplisens POSTĘPOWANIE NR 3/TM /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-17 14:54

Zakup nowych przekładników i urządzeń dla przystosowania układów do TPA POSTĘPOWANIE NR 2/TM /2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-17 14:52

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic działek w ul. Grudziądzkiej w Kołobrzegu. Postępowanie nr NIR/16/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-16 14:45

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic działek w ul. Armii Krajowej w Kołobrzegu. Postępowanie nr NIR/17/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-16 14:38

Dostawa węża wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej Postępowanie nr 4/TE/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-16 14:20

Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej GIS wraz z modelem sieci wodociągowej nr 3/TE/2019/GIS

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-12 14:30

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołobrzeg przy ulicy Turkusowej, Lazurowej i Tęczowej. Postępowanie nr NIR/ 18/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-12 12:45

Przeprowadzenie analizy ryzyka ujęć wód podziemnych, zgodnie z zapisem art. 133 ust. 4 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.). Postępowanie nr 8/NS/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-03 12:03

Opracowanie wniosków o zmianę decyzji na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku Postępowanie nr 1/TS/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-01 11:26

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: ”Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Perłowej, etap II i III dla zadania wspólnego z Gminą Miasto Kołobrzeg pt. „Przebudowa drogi w ulicy Perłowej.”

 • Ogłoszenie i opis (PDF)
  (dodano: 2019-03-28 11:48)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-28 11:48
 • Modyfikacja SWZ (PDF)
  (dodano: 2019-04-01 10:47)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-01 10:47
 • Unieważnienie.pdf (PDF)
  (dodano: 2019-05-27 11:57)

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-27 11:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-28 11:47

Opracowanie dokumentacji dwustadiowej koncepcja programowo -przestrzenna i projekt budowlano-wykonawczy pt.:„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej w m. Dygowo” Postępowanie NIR/14/2019

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-26 12:36

MWiK ogłasza sprzedaż samochodów

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-25 11:40
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2019-03-25 11:43

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Borek, gmina Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/ 13 /2019