Biuletyn Informacji Publicznej
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mwik.kolobrzeg.pl

Treść strony

Procedura udzielania zamówień przez MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2014-05-22 13:50

Zasady Udzielania zamówień dofinansowywanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2017-11-08 11:28

Regulamin Dialogu Technicznego

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2017-12-11 13:07

Dostawa 1 sztuki- Termoreaktor do reakcji rozkładów termicznych Postępowanie nr 3/NL/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-10-25 09:05

Dostawa 1 sztuki nowego urządzenia do drukowania faktur Postępowanie nr 2/NI/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-10-22 13:29

Dostawa kształtek rur i zaworów wodociągowych - zadanie nr 1; nr 2; Postępowanie nr 10/TE/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-10-19 09:15

Opracowanie dokumentacji projektowej: projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego (PB) oraz projektu technicznego (PT): „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Śliwkowej w Niekaninie, obręb Niekanin, gmina Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/25/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-10-14 14:32

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej: projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego (PB) oraz projektu technicznego (PT): „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Stanisława Dubois, obręb 12 w Kołobrzegu.” Postępowanie nr NIR/26/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-10-14 14:27

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ,montaż oraz uruchomienie trzech krat zgrzebłowych z urządzeniem do transportu skratek ( przenośniki ślimakowe) w budynku na terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku. Postępowanie nr 12/TO/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-10-13 14:09

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej: projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego (PB) oraz projektu technicznego (PT): „Budowa sieci wodociągowej w Rościęcinie, gmina Kołobrzegu.” Postępowanie nr NIR/24/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-10-08 13:42

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej: projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego (PB) oraz projektu technicznego (PT): „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Ogrodowej i Bocianiej w Kołobrzegu, obręb 13 Kołobrzeg Postępowanie nr NIR/23/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-10-08 13:38

Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej wspomaganej systemem klimatyzacji na oczyszczalni ścieków Postępowanie nr 11/TO/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-10-08 13:11

Opracowanie dokumentacji projektowej: projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego (PB) oraz projektu technicznego (PT): „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Unii Lubelskiej, obręb 13 miasto Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/22/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-10-07 10:06

Opracowanie dokumentacji projektowej: projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego (PB) oraz projektu technicznego (PT): „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Pogodna, Akacjowa, Bajeczna, G.Morcinka, J.Brzechwy, J.Korczaka, J.Tuwima w Kołobrzegu, obręb 17. Postępowanie nr NIR/21/2021

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2021-10-07 10:05)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2021-10-07 10:05
 • Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2021-10-07 10:05
 • Etap 1 (PNG)
  (dodano: 2021-10-07 10:05)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2021-10-07 10:05
 • Etap 2 (PNG)
  (dodano: 2021-10-07 10:05)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2021-10-07 10:05
 • Etap 3 (PNG)
  (dodano: 2021-10-07 10:05)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2021-10-07 10:05
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF)
  (dodano: 2021-10-21 14:32)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2021-10-21 14:32

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-10-07 10:04

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kołobrzegu w ulicy Jana Kasprowicza i Aniołów Stróżów w Kołobrzegu. Postępowanie nr NIR/ 20/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-10-05 09:21

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy W. Drzymały, Strzeleckiej, w dz.173/37 obr.12 w Kołobrzegu. Postępowanie nr NIR/18 /2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-10-05 09:10

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Błękitnej wraz z przyłączami w miejscowości Kołobrzeg , nr 813/2 i 183/2, obręb 9. Postępowanie nr NIR/19 /2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-10-04 14:53

Budowa przepompowni ścieków i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Budzistowie, działka nr 1/86 obręb Budzistowo oraz budowa przyłącza wody w Budzistowie Postępowanie nr NIR/17/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-09-28 14:43

Przebudowa sieci wodociągowej w granicy pasa drogowego w Kołobrzegu w ulicy Słowińców.” Postępowanie nr NIR/ 16/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-09-28 09:57

Przebudowa rurociągów wody surowej ze studni głębinowych nr 2 i 4 do stacji uzdatniania wody w miejscowości Bagicz, gmina Ustronie Morskie Postępowanie nr NIR/ 15/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-09-24 13:57

Wymiana złoży filtracyjnych oraz grzybków filtracyjnych w pięciu filtrach odżelaziających na SUW Bogucino. Postępowanie Nr 5/NS/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-09-24 12:36

Dostawa posiłków regeneracyjnych w słoikach oraz konserw mięsnych Postępowanie nr 2/NB/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-09-23 12:15

Opracowanie dokumentacji projektowej: projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego (PB)oraz projektu technicznego (PT): „Przebudowa magistrali wodociągowej DN800 w Kołobrzegu – etap II. Postępowanie nr NIR/14/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-09-22 14:31

Opracowanie dokumentacji projektowej: projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego (PB)oraz projektu technicznego (PT): ZAD A „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej odciążającej sieć kanalizacyjną sanitarną Kołobrzegu.” oraz ZAD.B. Budowa sieci wodociągowej wzdłuż obwodnicy Kołobrzegu. Postępowanie nr NIR/13/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-09-22 13:56

Dostawa kształtek rur i zaworów wodociągowych - zadanie nr 1; zadanie nr 2; Postępowanie Nr 9/TE/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-09-17 12:40

Wykonanie instalacji dezodoryzacji i wentylacji na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku. Postępowanie nr 10/TO/2021

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2021-09-09 14:41

Wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczeń do powietrza. Postępowanie nr 9/TO/2021

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2021-09-08 14:43
 • zmodyfikował: Monika Majewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-09 10:50

Usługi geodezyjne dla potrzeb Spółki. Postępowanie nr 8/TE/2021.

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2021-09-08 12:08

Remont kapitalny przyczepy rolniczej i wymiana sprzęgła w ciągniku. Postępowanie nr 8/NZ/2021.

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2021-09-06 14:46

Dostawa opon zimowych do pojazdów dostawczych. Postępowanie nr 7/NZ/2021.

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2021-09-06 14:44

Dostawa, montaż i uruchomienie trzech krat zgrzebłowych na terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku. Postępowanie nr 8/TO/2021.

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2021-09-03 13:18

Wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczeń do powietrza Postępowanie nr 6/TO/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-08-27 11:52

Dostawa opon do pojazdów samochodowych Postępowanie NR 6/NZ/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-08-10 10:24

Wykonanie metodą zaprojektuj i wybuduj modernizacji instalacji grzewczej hali warsztatowej wysokiej, zasilanej z istniejącej kotłowni kontenerowej Postępowanie nr 5/NZ/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-08-06 09:23

Dostawa zadymiarki do lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych Postępowanie nr 7/TE/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-07-30 09:37

Usługi geodezyjne dla potrzeb Spółki Postępowanie Nr 6/TE/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-07-23 11:45

Opracowanie projektu zagospodarowaniem działki i projektu technicznego: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kasztanowej w Gościnie. Postępowanie nr NIR/9/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-07-23 11:42

Zakup oprogramowania do wykonywania kopi zapasowych firmy XOPERO Postępowanie nr 1/NI/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-06-25 12:52

Usługi geodezyjne dla potrzeb Spółki Postępowanie Nr 5/TE/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-06-24 14:24

Dostawa węża wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Postępowanie nr 4/TE/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-06-15 12:20

Likwidacja studni głębinowych na nieczynnych ujęciach wody na terenie powiatu kołobrzeskiego oraz udokumentowanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami. Postępowanie Nr 4 /NS/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-06-11 11:43

Opracowanie projektu zagospodarowaniem działki i projektu technicznego: „Przebudowa sieci wodociągowej od ul. J.C. Korzeniowskego do ul. F. Chopina w Kołobrzegu. Postępowanie nr NIR/11/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-06-07 14:38

Przebudowa sieci wodociągowej w granicy pasa drogowego w Kołobrzegu w ulicy Słowińców. Postępowanie nr NIR/ 10/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-05-28 10:08

Dostawa zamiatarki hydraulicznej do ładowarki kołowej Manitou, na potrzeby oczyszczalni ścieków w Korzyścienku k/Kołobrzegu. Postępowanie nr 7/TO/2021

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2021-05-21 11:18

Opracowanie projektu zagospodarowaniem działki i projektu technicznego: „Przebudowa sieci wodociągowej od ul. J.C. Korzeniowskego do ul. F. Chopina w Kołobrzegu. Postępowanie nr NIR/8/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-05-14 14:50

Opracowanie projektu zagospodarowaniem działki i projektu technicznego: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu w Kołobrzegu, działka numer 56/1, obręb 11.”. Postępowanie nr NIR/7/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-05-14 14:44

Naprawa sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Solnej dz. nr 413, 418/2 obręb 11 oraz dz. 104/1 obręb 12 w miejscowości Kołobrzeg. Postępowanie nr 3/TE/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-05-07 09:22

Wykonanie napraw punktowych kolektora zrzutowego DN1000 w ramach zaleceń przeglądu pięcioletniego” 4/TO/2021, Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-05-06 11:20

Przebudowa sieci wodociągowej w granicy pasa drogowego w Kołobrzegu w ulicy Słowińców. Postępowanie nr NIR/ 6/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-05-05 08:18

„Dostawa materiałów biurowych” Postępowanie NR 4/NZ/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-04-27 12:30

MWiK ogłasza licytację nieograniczoną na sprzedaż złomu

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2021-04-26 14:44)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2021-04-26 14:44
 • Załącznik nr 1 (PDF)
  (dodano: 2021-04-26 14:44)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2021-04-26 14:44

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2021-04-26 14:43

Oczyszczenie zbiorników wód popłucznych ujęcia wody podziemnej „Bogucino – Rościęcino” ze szlamów pofiltracyjnych. Postępowanie nr 3/NS/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-04-23 09:59

Przenośny aparat do poboru prób z chłodzeniem agregatowym i rejestracją temperatury i pH pobieranych próbek wody/ścieków. Postępowanie nr 2/NL/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-04-23 09:55

Dostawa zamiatarki hydraulicznej do ładowarki kołowej Manitou na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku k / Kołobrzegu, Postępowanie nr 3/TO/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-04-08 08:09

Dostawy sond hydrostatycznych oraz czujników poziomu cieczy firmy Aplisens Postępowanie nr 2/TM/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-04-07 14:31

MWiK Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 112/88 w miejscowości Rokosowo, o powierzchni 6100m2, gmina Sławoborze

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2021-03-25 14:04

„Dostawa odzieży i obuwia roboczego”. Postępowanie nr 1/NB/2021

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2021-03-23 10:28

„Dostawa opon do pojazdów samochodowych”. Postępowanie nr 2/NZ/2021

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2021-03-19 10:12

„Zaprojektowanie, wykonanie, transport i montaż hali magazynowej na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku”. Postępowanie 2/TO/2021

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2021-03-17 14:52

Remont częściowy obiektów warsztatowych zlokalizowanych przy ul. Artyleryjskiej 3 POSTĘPOWANIE NR 3 /NZ/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-03-09 13:17

Dostawa: łączniki regulacyjne, nasuwki oraz doszczelniacze Postępowanie nr 2/TE/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-03-05 08:52

Dostawa - Przetwornik do pomiaru pH/mV/temp - Stratos 2405 Eco pH - urządzenie kompatybilne ze stacją pomiarową- typ PP2002 Postępowanie nr 1/NL/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-02-26 14:53

„Dostawa materiałów biurowych” Postępowanie NR 1/NZ/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-02-12 10:05

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy W. Drzymały i Strzeleckiej w Kołobrzegu.”. Postępowanie nr NIR/5/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-02-09 13:42

Naprawa sieci wodociągowej w miejscowości Kołobrzeg w pasie drogowym ul. Solnej dz. nr 413, 418/2 obręb 11 oraz dz. 104/1 obręb 12 , Postępowanie nr 1/TE/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-02-16 12:24

„Remont szaf zasilająco-sterowniczych przepompowni ścieków z wpięciem do systemy” Postępowanie nr 1/TM/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-02-09 13:48

Opracowanie projektu technicznego: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Aniołów Stróżów w Kołobrzegu w Kołobrzegu, obręb 5.”

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-02-09 13:40

Zakup agregatów głębinowych dla potrzeb ujęcia wody Bogucino – Rościęcino. Postępowanie nr 1/NS/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-02-05 13:17

MWiK Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 408 w miejscowości Dygowo, o powierzchni 4800 m2

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2021-02-03 14:10)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2021-02-03 14:10
 • Mapa (PDF)
  (dodano: 2021-02-03 14:10)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2021-02-03 14:10

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2021-02-03 14:09

MWiK Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 112/88 w miejscowości Rokosowo, o powierzchni 6100m2, gmina Sławoborze

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2021-02-03 14:12)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2021-02-03 14:12
 • Mapa (PDF)
  (dodano: 2021-02-03 14:12)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2021-02-03 14:12

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2021-02-03 14:12

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu w Kołobrzegu, obręb 2.” Postępowanie nr NIR/1/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-01-21 08:03

„Budowa obiektu liniowego – sieci wodociągowej DN160 mm wraz z podłączeniem 9 szt. hydrantów przeciwpożarowych oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 mm wraz z przyłączeniami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Kołobrzeg, działki nr :4, 5/1,38/3, 38/4, 38/6, 38/9, 39/1, 39/2, 40/2, 42, 43/1, 45/3, ,66/3 obręb 17”. Postępowanie nr NIR/ 2/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-01-19 13:38

Dostawa 2 szt. pomp polimeru firmy SEEPEX Postępowanie nr 1/TO/2021

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2021-01-12 14:58

Zakup wodomierzy, Modułów radiowych, Plomb wodociągowych Postępowanie nr 9/NS/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-12-30 15:09

Dostawa Środków Czystości Postępowanie NR 11/NZ/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-12-30 11:52

Sukcesywna dostawa pospółki i żwiru Postępowanie nr 9/NZ/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-12-29 11:07

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej tranzytowej Stary Borek-Nowogardek Etap I. Postępowanie nr NIR/ 22 /2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-12-28 13:15

Dostawa artykułów spożywczych POSTĘPOWANIE NR 10/NZ/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-12-28 12:48

Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywności (BWR) Postępowanie nr 22/TO/S/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-12-18 11:13

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego "Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Gdańskiej w Kołobrzegu, obręb 9" Postępowanie nr NIR/23/2020

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2020-12-18 09:48

„Dostawa wg. części” 1. Zestaw nr 1; 2. Zestaw nr 2; 3. Zestaw nr 3; Postępowanie nr 23/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-12-15 14:34

Dostawa węża wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej” Postępowanie nr 10/TE/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-12-14 14:25

MWiK Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 76/2 w miejscowości Świelubie, o powierzchni 1200m2, gmina Dygowo

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-12-08 14:45)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-12-08 14:45
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2021-01-15 12:16)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2021-01-15 12:16

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-12-08 14:46

Sukcesywna dostawa worków Big-Bag Postępowanie nr 21/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-12-01 12:06

Dostawa pomp zatapialnych, Firmy Xylem Water SOLUTIONS Postępowanie nr 2/TM/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-11-17 13:15

Dostawa pomp ściekowych Firmy Hidrostal Postępowanie nr 1/TM/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-11-05 14:19

MWiK ogłasza licytację nieograniczoną na sprzedaż rur stalowych Fi920 o grubości ścianki 10 mm

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-11-02 13:12)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-11-02 13:12
 • Załącznik nr 1 (PDF)
  (dodano: 2020-11-02 13:12)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-11-02 13:12
 • Załącznik nr 2 (PDF)
  (dodano: 2020-11-02 13:12)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-11-02 13:12

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-11-02 13:13

MWiK ogłasza sprzedaż używanych wodomierzy

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-10-28 09:35)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-10-28 09:35

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-10-28 09:36

„Dostawa narzędzi profesjonalnych” 1. Zestaw nr 1, 2. Zestaw nr 2, 3. Zestaw nr 3,

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-10-27 13:47

Postępowanie nr 3/TEG/2020 1. Dostawa 4 szt. szafek narzędziowych dla brygad TEG 2. Dostawa stołu warsztatowego do wyposażenia stanowiska serwisu sterowników i zaworów podciśnieniowych dla brygad TEG.

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2020-10-23 07:54

Dostawa olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń POSTĘPOWANIE NR 5/NZ/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-10-14 14:38

Przegląd roczny obiektów budowlanych znajdujących się we władaniu MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Postępowanie nr 7/NZ/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-10-09 13:15

Usługa wymiany rynien „150” na hali warsztatowej przy ul. Artyleryjskiej 3. Postępowanie nr 4/TZ/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-10-09 09:54

”Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jabłoniowej, obręb Zieleniewo, gmina wiejska Kołobrzeg” Postępowanie NIR/20/2020

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2020-10-02 13:49

Wykonanie metodą zaprojektuj i wybuduj modernizacji kotłowni gazowej w istniejącym kontenerze MWiK Kołobrzeg przy ul. Artyleryjskiej w Kołobrzegu wraz z trzema obiegami grzewczymi Postępowanie nr 6/NZ/ /2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-10-02 13:25

Dostawa „Falownik Altivar 61wd55n4 -Przemiennik Częstotliwości Atv61, 55 Kw, 75hp, 380/480 V, Filtr Emc, Ip54. Postępowanie nr 19/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-10-02 13:22

Budowa sieci wodociągowej w granicy pasa drogowego w miejscowości Sianożęty w ulicy Liliowej, obręb Sianożęty. , Postępowanie nr NIR/ 19 /2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-09-29 10:30

Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywności (BWR). Postępowanie nr 18/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-09-21 15:00

Dostawa posiłków regeneracyjnych w słoikach oraz konserw mięsnych Postępowanie nr 4/NB/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-09-21 11:26

„Naprawy dróg, jezdni i chodników po robotach, po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Kołobrzeg oraz gminy Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Rymań i Sławoborze.” Postępowanie nr 9/TE/2020.

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2020-09-15 13:55

"Dostawa, montaż, uruchomienie i wpięcie do systemu sterowania nadrzędnego SCADA 2 sztuk przetworników sc4200 na reaktory biologiczne Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku k/Kołobrzegu". Postępowanie nr 17/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2020-09-11 12:12

"Zakup oprogramowania serwerowego firmy Microsoft". Postępowanie nr 1/NI/2020

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2020-09-11 12:06

"Dostawa i montaż punktów pomiarowych na sieci wod — kan". Postępowanie nr 8/TE/2020

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2020-09-11 11:54

MWiK ogłasza sprzedaż używanych wodomierzy

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-09-11 08:56, ostatnia modyfikacja: 2020-09-11 08:59)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-09-11 08:56
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-09-11 08:59

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-09-11 08:56

"Odbiór, transport i zagospodarowanie (poprzez odzysk lub unieszkodliwienie) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, z oczyszczalni ścieków w Korzyścienku." Postępowanie nr 16/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Monika Majewska
  data publikacji: 2020-09-07 13:58

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2020

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-08-31 14:22)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-08-31 14:22

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-08-31 14:19

Naprawa nieszczelności w korycie betonowym na Oczyszczalni Ścieków Postępowanie nr 13/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-08-20 14:18

Dostawa i montaż klimatyzatora w budynku Trafostacji oczyszczalni ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu. Postępowanie nr 14/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-08-20 14:12

Dostawa kształtek rur i zaworów wodociągowych - zadanie nr 1; nr 2; Zadanie nr 1 - Dostawa rur, kształtek PE, PVC-U, PVC oraz studni PVC Zadanie nr 2 - Dostawa zaworów, kształtek, łączników, rur ocynkowanych

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-08-19 09:09

Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywności (BWR). Postępowanie nr 15/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-08-18 14:47

Odbiór, transport i zagospodarowanie (poprzez odzysk lub unieszkodliwienie) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, z oczyszczalni ścieków w Korzyścienku. Postępowanie nr 12/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-08-18 12:43

Dostawa zgrzewarki elektrooporowej SBOX MAX firmy FUSION” Postępowanie nr 6/TE/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-08-04 13:18

Renowacja ścian zbiorników i studni przed przepompowniami, remont rurociągów technologicznych, pomostów, drabin i armatury w przepompowniach ścieków P-1 Czernin i P-3 Dygowo gmina Dygowo. - Postępowanie nr 2/TEG /2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-08-03 14:21, ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:11)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-08-03 14:21
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:11
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-08-03 14:21, ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:12)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-08-03 14:21
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:12
 • załącznik graficzny 1 (PDF)
  (dodano: 2020-08-03 14:21, ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:12)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-08-03 14:21
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:12
 • załącznik graficzny 2 (PDF)
  (dodano: 2020-08-03 14:21, ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:12)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-08-03 14:21
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:12
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF)
  (dodano: 2020-08-18 13:37)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-08-18 13:37
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-09-07 13:38)

  Metryka

  • opublikował: Monika Majewska
   data publikacji: 2020-09-07 13:38

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-08-03 14:18

„Dostawa węża wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej” Postępowanie nr 5/TE/2020

 • Ogłoszenie BIP.pdf (PDF)
  (dodano: 2020-07-30 15:02)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-07-30 15:02
 • SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-07-30 15:02)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-07-30 15:02
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-08-07 14:13)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-08-07 14:13

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-07-30 14:58

„Dostawa i dystrybucja preparatu NUTRIOX oraz dzierżawa systemów dozujących.” Postępowanie nr 1/TEG/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-07-24 10:21

Dostawa zgrzewarki elektrooporowej SBOX MAX firmy FUSION Postępowanie nr 4/TE/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-07-24 10:18

„Sukcesywna dostawa ON i Pb 95 dla 3 spółek” Postępowanie nr 2/ZP/S/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-07-23 11:29

Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywności (BWR). Postępowanie nr 9/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Janusz Kubek
  data publikacji: 2020-07-16 14:41

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż Quada Kymcomxo

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-07-13 13:07)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-07-13 13:07

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-07-13 13:06

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż Quada Kymcomxo

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-07-06 13:39)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-07-06 13:39

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-07-06 13:38

MWiK Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 104/27 w miejscowości Krzecko, o powierzchni 817m2, gmina Sławoborze

 • Ogłoszenie o przetargu (PDF)
  (dodano: 2020-07-03 10:04)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-07-03 10:04
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-07-24 09:52)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-07-24 09:52

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-07-03 10:03

Sukcesywna dostawa oleju opałowego Postępowanie nr 11/TO/2020

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-07-01 11:11

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż Quada Kymcomxo

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-06-29 13:17

Wykonanie hydrogeologicznego otworu nr 3A na ujęciu wód podziemnych „Bogucino – Rościęcino”, działka nr 128 obręb Obroty, gmina Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/18/2020

 • Ogłoszenie o postępowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-06-26 08:47, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:43)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-26 08:47
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:43
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-06-26 08:47, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:43)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-26 08:47
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:43
 • Link do dokumentacji (DOCX)
  (dodano: 2020-06-26 08:47)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-26 08:47
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-07-09 10:21)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-07-09 10:21

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-06-26 08:44

„Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Kołobrzeg (PLZA006) na obszarze gmin: Miasto Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Gościno, Dygowo, Rymań, Siemyśl Powiat Kołobrzeski, Sławoborze - Powiat Świdwiński oraz w części Gminy Karlino - Powiat Białogardzki, w województwie zachodniopomorskim oraz wydzielenie nowych aglomeracji wraz z wyznaczeniem ich obszaru i granic.” Postępowanie nr 1/TS/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-06-23 11:15, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:56)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-23 11:15
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:56
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-06-23 11:15, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:56)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-23 11:15
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:56
 • Pytania i odpowiedzi do SWZ (PDF)
  (dodano: 2020-06-26 11:43, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:57)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-26 11:43
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:57
 • Zestawienie z otwarcia ofert (PDF)
  (dodano: 2020-07-01 13:21, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:57)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-07-01 13:21
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:57
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-07-15 12:42, ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:14)

  Metryka

  • opublikował: Janusz Kubek
   data publikacji: 2020-07-15 12:42
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:14

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-06-23 11:12

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż Quada Kymcomxo

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2020-06-23 07:58, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:00)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-23 07:58
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:00
 • Zdjęcia (PDF)
  (dodano: 2020-06-24 10:44, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:02)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-24 10:44
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:02

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-06-23 07:55

Dostawa włazów kanałowych Postępowanie nr 3/TE/2020

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2020-06-10 12:46, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:05)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-10 12:46
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:05
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF)
  (dodano: 2020-06-10 12:46, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:05)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-10 12:46
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:05
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2020-06-24 09:57, ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:06)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2020-06-24 09:57
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 10:06

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2020-06-10 12:44

Zakup mobilnego chloratora do dezynfekcji sieci i instalacji wodociągowych Postępowanie nr 8/NS/2020