Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • ZAMÓWIENIA

Treść strony

Procedura udzielania zamówień przez MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-22 13:50

Zasady Udzielania zamówień dofinansowywanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-08 11:28

Regulamin Dialogu Technicznego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-11 13:07

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do pomiaru chloru, redoksu, mętności, w próbkach wody i ścieków

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-02 09:21

"Dostawa narzędzi profesjonalnych wg. części". Postępowanie nr 11/TZ/2019

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-03 11:13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-03 11:15
 • Zadanie nr 1 (XLSX)
  (dodano: 2019-11-29 14:24)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-29 14:24
 • Zadanie nr 2 (XLSX)
  (dodano: 2019-11-29 14:24)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-29 14:24
 • Zadanie nr 3 (XLSX)
  (dodano: 2019-11-29 14:24)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-29 14:24
 • Zadanie nr 4 (XLSX)
  (dodano: 2019-11-29 14:24)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-29 14:24
 • Zadanie nr 5 (XLSX)
  (dodano: 2019-11-29 14:24)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-29 14:24
 • Zadanie nr 6 - modyfikacja (XLSX)
  (dodano: 2019-12-03 11:16)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-03 11:16
 • Zadanie nr 7 (XLSX)
  (dodano: 2019-11-29 14:24)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-29 14:24
 • Zadanie nr 8 (XLSX)
  (dodano: 2019-11-29 14:24)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-29 14:24
 • Zadanie nr 9 (XLSX)
  (dodano: 2019-11-29 14:24)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-29 14:24
 • Modyfikacja SWZ (PDF)
  (dodano: 2019-12-03 11:18, ostatnia modyfikacja: 2019-12-03 13:03)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-03 11:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2019-12-03 13:03
 • Modyfikacja SWZ 2 (PDF)
  (dodano: 2019-12-03 13:04)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-03 13:04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-29 14:21

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przykanalikami w ul. Wesołej i Zielonej w Ustroniu Morskim Postępowanie nr NIR/32/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-29 14:16

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia na zadanie "Dostawa i montaż urządzeń monitoringu wizyjnego oczyszczalni ścieków w Korzyścienku"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-26 14:56

Usługa zabudowy warsztatowej pojazdów samochodowych Postępowanie nr 10/TZ/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-21 13:35

Dostawa, montaż i zintegrowanie w systemie SCADA napędu elektrycznego wieloobrotowego Sa10.2" Postępowanie nr 19/TO/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-21 13:30

a/ Budowa obiektu liniowego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołobrzeg w ul. Rodziewiczówny, Waszyngtona, Zdrojowej, Solnej Kolejowej ,Bulwaru im. Marynarzy Okrętów Pogranicza i Frankowskiego działka nr, 47, 62, 63/1, 63/2, 117, 119, 120, 121;obreb 4 Kołobrzeg oraz działka numer 2/7,5/3, 69/3, 104/1, 150/6, 150/12, 150/12, 150/23, 159/5, 158/8, 159/12, 159/14, 159/15;oreb 12 Kołobrzeg - zgodnie z pozwoleniami na budowę znak: B.6740-01020.2017 z dnia 30 stycznia 2017r.i projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikacją techniczną. b/ Budowa obiektu liniowego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 11, działka nr; 2/6, 5/2, 104/2, obręb 12 Kołobrzeg oraz na terenie kolejowym zamkniętym, działka nr; 4 obręb 12 Kołobrzeg zgodnie z pozwoleniem na budowę znak: AP-1.7840.3.40-2.2017.DD z 02/02.2018r Postępowanie nr NIR/ 31/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-14 13:16

Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy dla pracowników Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu Postępowanie nr 1/NKP/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-14 13:00

Usługi przeglądu obiektów; Postępowanie nr 9/TZ/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-08 11:23

Remont budynku hali krat znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu ul. Wspólna 5; Postępowanie nr 18/TO/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-08 08:32

Łączniki regulacyjne, nasuwki oraz doszczelniacze. Postępowanie nr 12/TE/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-07 13:03

Dostawa części zamiennych do pomp Hidrostal; Postępowanie nr 17/TM /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-04 14:52

Modernizacja, wymiany szafy stacji odwadniania osadu na Oczyszczalni Ścieków w Kołobrzegu” 16/TM/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-04 14:33

Ogłoszenie o Przetargu ustnym na sprzedaż samochodu Star 1142 SW 201A

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-04 13:14

Przegląd piecioletni kolektora zrzutowego dn1000 – obiektu budowlanego liniowego znajdującego się we władaniu MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu, Postępowanie nr 17/TO/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-29 10:28

Wymiana zamontowanego żurawia przenośnego Befard XF 1500C na podwoziu samochodu Renault Master - własność Zamawiającego, na nowe urządzenie, dostarczone przez Wykonawcę. Postępowanie nr 15/TM /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-22 12:22

Pobór i wykonanie badań osadów ściekowych oraz odpadów Postępowanie nr 16/TO/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-22 12:18

MWiK ogłasza sprzedaż używanych wodomierzy

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-21 13:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-21 13:45

Usługa: „Przegląd piecioletni kolektora zrzutowego dn1000 – obiektu budowlanego liniowego znajdującego się we władaniu MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-15 11:31

Przebudowa i rozbudowa systemu deodoryzacji i wentylacji wybranych obiektów Oczyszczalni Ścieków w Kołobrzegu wraz z robotami towarzyszącymi. Postępowanie nr 14/TO/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-14 14:32

a/ Budowa obiektu liniowego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołobrzeg w ul. Rodziewiczówny, Waszyngtona, Zdrojowej, Solnej Kolejowej ,Bulwaru im. Marynarzy Okrętów Pogranicza i Frankowskiego działka nr, 47, 62, 63/1, 63/2, 117, 119, 120, 121;obreb 4 Kołobrzeg oraz działka numer 2/7,5/3, 69/3, 104/1, 150/6, 150/12, 150/12, 150/23, 159/5, 158/8, 159/12, 159/14, 159/15;oreb 12 Kołobrzeg - zgodnie z pozwoleniami na budowę znak: B.6740-01020.2017 z dnia 30 stycznia 2017r.i projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikacją techniczną. b/ Budowa obiektu liniowego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 11, działka nr; 2/6, 5/2, 104/2, obręb 12 Kołobrzeg oraz na terenie kolejowym zamkniętym, działka nr; 4 obręb 12 Kołobrzeg zgodnie z pozwoleniem na budowę znak: AP-1.7840.3.40-2.2017.DD z 02/02.2018r Postępowanie nr NIR/ 30/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-14 13:00

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim dla zadania: „Przebudowa rurociągów wody surowej ze studni głębinowych nr 2 i 4 do SUW Bagicz” Postępowanie nr 11/NS/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-14 10:14

Remont budynku hali krat znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu ul. Wspólna 5; Postępowanie nr 13/TO/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-07 13:22

Wymiana zamontowanego żurawia przenośnego Befard XF 1500C na podwoziu samochodu Renault Master - własność Zamawiającego, na nowe urządzenie, dostarczone przez Wykonawcę Postępowanie nr 14/TM /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-04 14:00

PRZEGLĄD AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH POSTĘPOWANIE NR 12/TM /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-04 13:57

Posiłki regeneracyjne w słoikach oraz konserwy mięsne; Postępowanie nr 2/NB/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-26 13:35

Usługi przeglądu, zabezpieczenia i uszczelnienia kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych DN1000 Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu, Postępowanie nr 12/TO/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-26 13:22

Stała konserwacja urządzeń transportu bliskiego podlegająca dozorowi przez UDT. POSTĘPOWANIE NR 13/TM /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-26 13:20

Dostawa części do Fiorii- TA 450. Postępowanie nr 8/TZ/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-23 12:25

MWiK Sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż dz. nr 408 w Dygowie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-19 13:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-19 13:26

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż samochodu Ford Transit

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2019-09-06 10:02)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-09-06 10:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-06 10:01

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza sprzedaż samochodu Liaz SC 110 do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2019-09-06 10:01)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-09-06 10:01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-06 10:00

Dostawa włazów kanałowych Postępowanie nr 11/TE/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-05 13:00

Modernizacja kanału samochodowego na hali warsztatowej w Kołobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3 Postępowanie nr 7 /TZ/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-02 13:42

Remont częściowy obiektów warsztatowych zlokalizowanych przy ul. Artyleryjskiej. 3 Postępowanie nr 6/TZ/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-13 13:47

Likwidacja studni głębinowych na ujęciu wody Bogucino-Rościęcino oraz na ujęciach wody w gminie Dygowo, Sławoborze Siemyśl” oraz udokumentowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Postępowanie nr 3/TS /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-09 12:20

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla dz. NI, Postępowanie nr 3/NI/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-09 08:59

Dostawa układów SZR sieć-sieć 80A i 400A POSTĘPOWANIE NR 11/TM /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-09 08:52

Wymiana zamontowanego żurawia przenośnego Befard XF 1500C na podwoziu samochodu Renault Master - własność Zamawiającego, na nowe urządzenie, dostarczone przez Wykonawcę. Postępowanie nr 10/TM /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-09 08:50

Dostawa pomp N6020.181.18-08-1AZ-W-2,2,2kW - szt.2 Postępowanie nr 9/TM /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-07 13:12

Odbiór tłuszczów z Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu POSTĘPOWANIE NR 11/TO /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-02 11:24

Opracowanie dokumentacji technicznej: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jabłoniowej, obręb Zieleniewo, gmina Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/28/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-02 11:03

Budowa z rozbiórką i przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz dwoma hydrantami przeciwpożarowymi w granicy pasa drogowego w miejscowości Kołobrzeg w ulicy Bałtyckiej, Rybackiej i Jedności Narodowej, obręb 10. Postępowanie nr NIR/ 27/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-02 10:51

Dostawa i montaż 3 sztuk krat do Budynku Krat terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu ul. Wspólna 5, POSTĘPOWANIE NR 10/TO /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-19 12:14

Dostawa kompletnego Plotera HP DesignJet T530, Postępowanie nr 10/TE/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-19 09:15

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu Peugeot Boxer, FURGON L2H2 335, Postępowanie nr 9/TE/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-19 09:13

Remont częściowy obiektów warsztatowych zlokalizowanych przy ul. Artyleryjskiej 3, Postępowanie nr 4/TZ/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-17 10:38

Dialog techniczny związany z przygotowywanym postępowaniem o udzielenie zamówienia na zadanie pt. “Przystosowanie urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody „Rościęcino” do rosnącego zapotrzebowania na wodę aglomeracji Kołobrzeg”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-17 09:59

DOSTAWA FALOWNIKA – SV450iS5-4U (380V) POSTĘPOWANIE NR 9/TO /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-11 11:26

MWiK ogłasza sprzedaż używanych wodomierzy

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-05 13:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-05 13:59

MWiK ogłasza sprzedaż samochodów

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-02 12:02

Dialog techniczny związany z przygotowywanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pt. “Projekt systemu wentylacji i deodoryzacji całego budynku krat i zagęszczacza osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-28 12:44

Dostawa kompletnego Plotera HP DesignJet T530 Postępowanie nr 8/TE/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-27 13:51

Budowa obiektu budowlanego - sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gościno w ul. Torowej i Jagodowej , działka numer 427/5, 547/1, 548/7, 548/81, 654/5, 568/12,1009, obręb m. Gościno. Postępowanie nr NIR/ 26 /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-27 13:07

Dostawa wraz z montażem modułowego ogrodzenia betonowego na P-V POSTĘPOWANIE NR 8/TM /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-24 12:21

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołobrzeg w ulicy Bydgoskiej, Warszawskiej. Postępowanie nr NIR/ 25/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-19 08:41

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU Z ROCZNIKA 2019 Postępowanie nr 5/TE/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-17 11:30

Zakup agregatu głębinowego dla potrzeb ujęcia wody Bogucino – Rościęcino POSTĘPOWANIE NR 9/NS/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-13 14:07

Opracowanie dokumentacji technicznej: „Zaopatrzenie w wodę miejscowości Kukinka, Malechowo, Kukinia, Rusowo, gmina Ustronie Morskie. Postępowanie nr NIR/24/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-13 10:18

a/ Budowa obiektu liniowego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołobrzeg w ul. Rodziewiczówny, Waszyngtona, Zdrojowej, Solnej Kolejowej ,Bulwaru im. Marynarzy Okrętów Pogranicza i Frankowskiego działka nr, 47, 62, 63/1, 63/2, 117, 119, 120, 121;obreb 4 Kołobrzeg oraz działka numer 2/7,5/3, 69/3, 104/1, 150/6, 150/12, 150/12, 150/23, 159/5, 158/8, 159/12, 159/14, 159/15;oreb 12 Kołobrzeg b/ Budowa obiektu liniowego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 11, działka nr; 2/6, 5/2, 104/2, obręb 12 Kołobrzeg oraz na terenie kolejowym zamkniętym, działka nr; 4 obręb 12 Kołobrzeg Postępowanie nr NIR/ 23 /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-11 12:47

wykonanie dokumentacji projektowej projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego z kosztorysem i przedmiarem na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Łąkowej w m .Sławoborze Postępowanie nr NIR/22/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-11 12:44

Zakup nowego samochodu z HDS Postępowanie nr 2/TEG/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-11 07:43

Wykonanie cyklicznych przeglądów technicznych wirówek dekantacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu, Postępowanie nr 3/TO/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-10 12:45

Wycinka drzew rosnących na terenie Gminy Dygowo, Gminy Siemyśl oraz gminy Rymań wraz z frezowaniem ich pni, usunięciem tzw. gałęziówki, wywiezieniem i zagospodarowanie drewna we własnym zakresie przez Wykonawcę Postępowanie nr 2/TS /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-10 12:31

Dostawa kształtek rur i zaworów wodociągowych - zadanie nr 1*; nr 2*; POSTĘPOWANIE NR 7/TE/2019;

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-06 14:07

Dostawa układów SZR sieć-sieć 80A i 400A POSTĘPOWANIE NR 7/TM /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-06 14:04

MWiK ogłasza sprzedaż samochodów

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-06 08:25

MWiK Sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż dz. nr 408 w Dygowie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-05 14:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-05 15:03

Dostawa węża wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej Postępowanie nr 6/TE/2019

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2019-05-28 08:42)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-28 08:42
 • SWZ.pdf (PDF)
  (dodano: 2019-05-28 08:42)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-28 08:42
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2019-06-05 14:30)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-05 14:30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-28 08:40

Dostawa Głowicy i Korków do czyszczenia kanalizacji Postępowanie nr 1/TEG/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-16 15:07

Dokumentacja projektowa zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa systemu deodoryzacji i wentylacji wybranych obiektów Oczyszczalni Ścieków w Kołobrzegu wraz z robotami towarzyszącymi. Postępowanie nr 6/TO/2019

 • Ogłoszenie.pdf (PDF)
  (dodano: 2019-05-16 13:44)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-16 13:44
 • SWZ.pdf (PDF)
  (dodano: 2019-05-16 13:44)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-16 13:44
 • Unieważnienie Postępowania (PDF)
  (dodano: 2019-06-10 13:04)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-10 13:04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-16 13:43

Dostawa układu do pomiaru gęstości oraz wysokości osadu w Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu, POSTĘPOWANIE NR 7/TO /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-16 11:00

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Charzyno wraz z przepompownią ścieków, gmina Siemyśl. Postępowanie nr NIR/ 21 /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-14 13:59

Dialog techniczny związany z przygotowywanym postępowaniem o udzielenie zamówienia na zadanie pt. “Dostawa i montaż urządzeń do separacji części stałych mechanicznego oczyszczania ścieków”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-14 13:46

Dostawa przyczepy platformy Postępowanie nr 6/TM /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-14 13:42

Remont kanału istniejącego sanitarnego DN 300 wipro beton metodą bezwykopową znajdującego się na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku. Postępowanie nr 4/TO /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-10 08:22

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej, Osiedlowej oraz Bogusława XIV w Ustroniu Morskim. Postępowanie nr NIR/20/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-09 10:22

USŁUGI GEODEZYJNE DLA POTRZEB SPÓŁKI POSTĘPOWANIE NR 2/TE/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-08 12:54

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołobrzeg przy ulicy Turkusowej, Lazurowej i Tęczowej. Postępowanie nr NIR/ 19/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-30 08:25

Dostawa urządzenia Retrofit APU- 50 POSTĘPOWANIE NR 5/TM /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-24 08:29

Dostawa przyczepy platformy POSTĘPOWANIE NR 4/TM /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-24 08:27

MWiK ogłasza sprzedaż samochodów

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-23 10:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-23 10:09

Zakup sond Hydrostatycznych oraz czujników poziomu cieczy firmy Aplisens POSTĘPOWANIE NR 3/TM /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-17 14:54

Zakup nowych przekładników i urządzeń dla przystosowania układów do TPA POSTĘPOWANIE NR 2/TM /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-17 14:52

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic działek w ul. Grudziądzkiej w Kołobrzegu. Postępowanie nr NIR/16/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-16 14:45

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic działek w ul. Armii Krajowej w Kołobrzegu. Postępowanie nr NIR/17/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-16 14:38

Dostawa węża wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej Postępowanie nr 4/TE/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-16 14:20

Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej GIS wraz z modelem sieci wodociągowej nr 3/TE/2019/GIS

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-12 14:30

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołobrzeg przy ulicy Turkusowej, Lazurowej i Tęczowej. Postępowanie nr NIR/ 18/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-12 12:45

Przeprowadzenie analizy ryzyka ujęć wód podziemnych, zgodnie z zapisem art. 133 ust. 4 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.). Postępowanie nr 8/NS/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-03 12:03

Opracowanie wniosków o zmianę decyzji na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku Postępowanie nr 1/TS/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-01 11:26

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: ”Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Perłowej, etap II i III dla zadania wspólnego z Gminą Miasto Kołobrzeg pt. „Przebudowa drogi w ulicy Perłowej.”

 • Ogłoszenie i opis (PDF)
  (dodano: 2019-03-28 11:48)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-28 11:48
 • Modyfikacja SWZ (PDF)
  (dodano: 2019-04-01 10:47)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-01 10:47
 • Unieważnienie.pdf (PDF)
  (dodano: 2019-05-27 11:57)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-27 11:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-28 11:47

Opracowanie dokumentacji dwustadiowej koncepcja programowo -przestrzenna i projekt budowlano-wykonawczy pt.:„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej w m. Dygowo” Postępowanie NIR/14/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-26 12:36

MWiK ogłasza sprzedaż samochodów

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-25 11:40
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2019-03-25 11:43

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Borek, gmina Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/ 13 /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-20 09:27

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budzistowo w ul. Kasztanowej, działka numer 502 i 503/9, obręb Budzistowo, gmina Kołobrzeg, Postępowanie nr NIR/ 12 /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-20 09:25

Dostawa -podnośnik płytowy AT-2HHDI ANWA TECH Postępowanie nr 3/TZ/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-19 13:55

Budowa z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kołobrzeg przy ulicy 1-go Maja, obręb 11. Postępowanie nr NIR/ 11 /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-15 13:32

Ogłoszenie Licytacja -sprzedaż złomu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-15 09:43

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Borkowskiej w Grzybowie. Postępowanie nr NIR/ 10/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-15 07:14

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołobrzeg przy ulicy Turkusowej, Lazurowej i Tęczowej. Postępowanie nr NIR/ 9 /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-14 12:12

Dostawa części zamiennych do pomp produkcji Sulzer Postępowanie nr 1/TM/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-14 12:10

MWiK ogłasza sprzedaż samochodu marki Renault Kangoo

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2019-03-06 13:49)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-06 13:49
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-06 13:48

Wymiana baterii akumulatorów rozdzielni średniego napięcia na SUW Bogucino Postępowanie nr 7/NS/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-05 13:15

Dostawa chloratora mobilnego Postępowanie nr 5/NS/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-05 13:14

Dostawa urządzenia ultradźwiękowego do mierzenia grubości rur Postępowanie nr 4/NS/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-05 13:13

WYKONANIE ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH WODY UZDATNIONEJ W 20 PUNKTACH, W RAMACH PARAMETRÓW GRUPY B (DAWNIEJ:MONITORINGU PRZEGLĄDOWEGO), ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 07.12.2017 r. (DZ. U. 2017, POZ. 2294) Postępowanie nr 3/NS/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-05 13:10

Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego Postępowanie nr 1/NB/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-05 13:09

MWiK Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 408 w miejscowości Dygowo, o powierzchni 4800m2, położoną w miejscowości Dygowo, gmina Dygowo

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-01 13:16

Dostawa sprzętu komputerowego dla dz. NI wg części". Postępowanie nr 2/NI/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-22 13:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-22 13:05

„ Dostawa samochodu dwufunkcyjnego ssąco – płuczącego, zabudową na podwoziu 2 osiowym” Numer referencyjny postępowania: POIS 2019/2/TEG

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-21 15:11

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pn. „Zagospodarowanie osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku” do Umowy nr POIS.02.03.00-00-0032/17-00/3/TO

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-07 08:34

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kołobrzeg przy ulicy Jana III Sobieskiego , działka numer 214,335,obręb 2. Postępowanie nr NIR/ 8 /2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-05 11:51

Przebudowa obiektu liniowego- sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego oraz rozbiórką istniejącej sieci w m. Kołobrzeg przy ul. Janiska i Rzemieślnicza, działka nr: 28, 30/13, 30/21, 89, 52, 53, 69, 80, obręb 19. Postępowanie nr NIR/ 6 /2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-05 11:43

Usługa oczyszczenia i udrożnienia kolektora i wylotu zrzutowego ścieków oczyszczonych DN1000 z Oczyszczalni Ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu Postępowanie nr 2/TO/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-01 10:16

Wymiana baterii akumulatorów rozdzielni średniego napięcia na SUW Bogucino Postępowanie nr 2/NS/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-01 10:08

Przedmiot zamówienia: Budowa z przebudową obiektu budowlanego - sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego w miejscowości Kołobrzeg przy ulicy Zygmuntowskiej , działka numer 27, 414, 9/3, 29/4, 30/6, 9/4, 30/7, 47/3, 30/3, 31/3, 32/3, 33/3, 34/3, 35/3, 36/3, 37/4, 12/9, 39/1, 13/3, 14/3, 15/3, 16/3, 17/3, 18/3, 21/1, 22/3, 24/4, 40/1, 41/1, 42/1, 47/7, 44/1, obręb 11. Nr postępowania: NIR/3/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-25 14:20

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kasztanowej i Akacjowej w miejscowości Dźwirzyno, gmina Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/4/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-25 13:44

Dostawa elementów rozbudowy serwera Dell T710 Nr postępowania: 1/NI/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-25 11:16

DOSTAWA ZABUDOWY WARSZTATOWEJ DO POJAZDU PEUGEOT PARTNER POSTĘPOWANIE NR 1/NS/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-24 11:21

Dostawa środków czystości Postępowanie nr 2 / TZ/ 2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-23 07:55

Stacjonarny i mobilny system GIS bez podkładów mapowych Nr Postępowania:1/TE/2019/GIS

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-18 13:12

Dostawa materiałów biurowych Postępowanie nr 1 / TZ/ 2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-17 15:06

Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni budynku biurowego oczyszczalni ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu Nr postępowania: 1/TO/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-15 12:21

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

Dostawa samochodu dwufunkcyjnego ssąco – płuczącego, zabudową na podwoziu 2 osiowym Postępowanie nr POIS.2019/1/TEG

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-08 13:32

Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji do odzysku ścieku oczyszczonego i wykorzystania go jako wody technologicznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Postępowanie NIR/2/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-04 11:26

Zaopatrzenie w wodę miejscowości Kukinka, Malechowo, Kukinia, Rusowo, gmina Ustronie Morskie. Postępowanie NIR/1/2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-03 12:05

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. M. Kopernika. Postępowanie nr NIR/28/2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-13 11:09

Ogłoszenie - zaproszenie w celu szcowania wartości zamówienia na "Budowa stacjonarnego i mobilnego systemu GIS bez podkładów mapowych"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-21 09:36

Dostawa sprężarek AB 40- 2 sztuki. POSTĘPOWANIE NR 16/TM/2018

 • Ogłoszenie o postepowaniu (PDF)
  (dodano: 2018-10-24 14:09)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-10-24 14:09
 • SWZ.pdf (PDF)
  (dodano: 2018-10-24 14:09)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-10-24 14:09
 • Informacja o wyniku (PDF)
  (dodano: 2018-11-08 09:42)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-11-08 09:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 14:08

Zagospodarowanie osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku Postępowanie nr POIS.02.03.00-00-0032/17-00/3/TO

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-28 12:41

Budowa z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kołobrzeg ul. Arciszewskiego, dz.nr 3/4, 4/,5 5/, 49, 198, 335, obręb 2

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-10 14:54

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Rybackiej, obręb 10 Kołobrzeg

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-10 14:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-10 14:52

Budowa czterech instalacji fotowoltaicznych dla MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Postępowanie nr RPZP.02.10.00-32-B039/17-00/Fotovoltaika

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-24 15:27

Zagospodarowanie osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku” Postępowanie nr POIS.02.03.00-00-0032/17-00/2/TO

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-31 14:57

MWiK Sp. z o. o. ogłasza sprzedaż działki gruntu nr 71/20, o pow. 1973 m2 położoną w miejscowości Słowieńsko, gm. Sławoborze

 • Ogłoszenie (PDF)
  (dodano: 2017-12-22 13:10)
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-12-22 13:10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-22 13:10

Opis strony

Redaguje: Marta Roguska - Bartnik "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Dział Organizacji i Nadzoru tel. + 48 94 306 74 56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 245239
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-04 12:56

"Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg

NIP 671-00-12-257, REGON 330263149
Bank Pekao S.A. 10124066541111000049711815

Dane kontaktowe

Punkt Obsługi Klienta: tel. +48 94 306 74 27
e-mail: sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
994 lub +48 94 306 74 18

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

kasa - godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 13:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 722744
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 08:57

Stopka strony