Biuletyn Informacji Publicznej
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mwik.kolobrzeg.pl

Treść strony

STATUS PRAWNY

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej branży wodociągowo-kanalizacyjnej Spółka prawa handlowego zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego NR 0000169262

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

własność komunalna

ORGANIZACJA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Przedmiotem działalności spółki jest:
 • 36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • 35.30.Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • 37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • 46.77.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy, pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 52.21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 • 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne,
 • 77.32.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 • 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej,
 • 35.12.Z - przesyłanie energii elektrycznej,
 • 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej,
 • 35.14.Z - handel energią elektryczną,
 • 20.15.Z - produkcja nawozów i związków azotowych,
 • 46.75.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
 • 47.76.Z - sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.  

Opis strony

Redaguje: Marta Roguska - Bartnik "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Dział Organizacji i Nadzoru tel. + 48 94 306 74 56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43995
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-03 08:44:05