Biuletyn Informacji Publicznej
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mwik.kolobrzeg.pl

Treść strony

 

CHARAKTERYSTYKA KOMUNALNEGO UJĘCIA WODY BOGUCINO-ROŚCIĘCINO, BAGICZ

Ujęcie „Bogucino-Rościęcino” zlokalizowane jest ok. 8 km na południe od miasta Kołobrzeg. Ujęcie to składa się z dwóch – usytuowanych, naprzeciwległych brzegach rzeki Parsęty – barier studni wierconych. Część prawobrzeżna ujęcia to „Bogucino”, składa się z 13 czynnych studni o głębokości od  19,0m do 32m. Natomiast lewobrzeżna część ujęcia to „Rościęcino” z 6 eksploatowanymi studniami o   głębokości od 37m do 40,5m. Obie części ujęcia tworzą integralną część i posiadają wspólnie udokumentowane zasoby eksploatacyjne oraz mają wspólną strefę ochronną. Ujęcie to eksploatuje wody podziemne z czwartorzędowego piętra wodonośnego.

UZDATNIANIE WODY

Obie części ujęcia posiadają osobne stacje uzdatniania wody.

1.     Stacja uzdatniania wody w Bogucinie

W stacji uzdatniania wody w Bogucinie do uzdatniania wody surowej zainstalowano następujące urządzenia:

 • aeratory napowietrzające – dwa mieszacze wodno-powietrzne o wysokości 5,0 m i średnicy 2,4 m,
 • filtry I° (odżelaziacze) – pięć filtrów pośpiesznych poziomych F1-F5, o długości 9,5m, średnicy 2,4 m, do usuwania żelaza,
 • filtry II° (odmanganiacze) – pięć filtrów pośpiesznych poziomych F1-F10, o długości 9,5m, średnicy 2,4 m, do usuwania manganu,
 • dezynfekcja wody jest prowadzona podchlorynem sodu w zależności od potrzeb, wynikających z przekroczeń mikrobiologicznych albo w celach profilaktycznych,
 • woda uzdatniona magazynowana jest w zbiorniku retencyjnym o pojemności użytecznej 9000 m3,
 • woda uzdatniona ze zbiornika pompowana jest pompami II° do miasta.

2.     Stacja uzdatniania wody w Rościęcinie

Stacja uzdatniania wody w Rościęcinie składa się z dwóch budynków wolnostojących, z których jeden mieści halę pomp i pomieszczenie socjalne, a drugi cztery baseny  filtracyjne o wymiarach 6,5x11,5m każdy wypełniony żwirkiem. Woda do basenów doprowadzana jest przewodami, na których zamontowanych jest po każdej stronie 17 dysz napowietrzających typu białostockiego. Po napowietrzeniu i przefiltrowaniu woda podawana jest do miasta pompami .

3.     Stacja uzdatniania wody w Bagiczu

Ujęcie wody w miejscowości Bagicz zaopatruje w wodę wodociąg Bagicz ‑ Ustronie Morskie – Sianożęty – Wieniatowo. Ujęcie wody w m. Bagicz stanowią cztery studnie  głębinowe. Stacja wodociągowa zlokalizowana jest w budynku wolnostojącym usytuowanym na wydzielonej działce nr 7/16. Zamontowano w niej:

 • aeratory – dwa mieszacze wodno-powietrzne o średnicy 1800mm,
 • filtry – trzy zbiorniki pionowe o średnicy 1800mm,
 • pompownie II°, tłoczącą wodę uzdatnioną ze zbiornika retencyjnego do sieci wodociągowej,
 • chlorator,
 • dwie dmuchawy powietrza

Poza budynkiem stacji zamontowano:

 • filtry – cztery filtry o średnicy 2400 mm, pracujące tylko w sezonie letnim,
 • zbiornik retencyjny V = 500 m3

 

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2011-11-16 14:10
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-15 12:23

Opis strony

Redaguje: Marta Roguska - Bartnik "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Dział Organizacji i Nadzoru tel. + 48 94 306 74 56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22891
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-05 09:29:02