Biuletyn Informacji Publicznej
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mwik.kolobrzeg.pl

Treść strony

           "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Kołobrzegu informują, 

że w związku z decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie,

o odmowie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, dotychczasowe taryfy

określające stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

pozostają bez zmian. 

 

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2018-06-11 14:45
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-14 09:25

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w okresie od 01.01.2020 r.

"Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Kołobrzegu informuje, że w związku ze zmianą wysokości dopłat Gminy Siemyśl dla grupy taryfowej gospodarstwa domowe z dniem 1 sierpnia 2022 r. zmianie uległu stawki dla tej grupy. 

Dopłaty Gminy Siemyśl - od dnia 01.08.2022 r. do dnia wejścia w życie taryf zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (uchwała nr 229/XXIX/22 z dnia 27 czerwca 2022 roku) dla gospodarstw domowych:

 • do 1 m³ wody - 1,19 zł brutto
 • do 1 m³ ścieków - 6,48 zł brutto

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2022-08-04 11:47
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-26 13:45

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXI/448/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 kwietnia 2017 r. przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Gminy Dygowo, Gminy Sławoborze, Gminy Ustronie Morskie, Gminy Siemyśl i Gminy Rymań do dnia 31 grudnia 2017 r.

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2017-05-08 11:11

Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Zarząd Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Kołobrzegu ogłasza, iż od 20.05.2016 r. do 19.05.2017 r. obowiązują następujące Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze:

 • Miasto i Gmina Kołobrzeg (PDF)
  (dodano: 2016-05-11 11:46)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2016-05-11 11:49
 • Gmina Dygowo (PDF)
  (dodano: 2016-05-11 11:46)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2016-05-11 11:49
 • Gmina Siemyśl (PDF)
  (dodano: 2016-05-11 11:47)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2016-05-11 11:49
 • Gmina Sławoborze (PDF)
  (dodano: 2016-05-11 11:47)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2016-05-11 11:49
 • Gmina Ustronie Morskie (PDF)
  (dodano: 2016-05-11 11:48)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2016-05-11 11:49
 • Gmina Rymań (PDF)
  (dodano: 2016-05-11 11:48)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2016-05-11 11:49

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2016-05-11 11:49
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-25 08:00

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Miasta i Gminy Gościno do momentu zatwierdzenia nowych taryf

 • Miasto i Gmina Gościno (PDF)
  (dodano: 2016-02-17 14:03, ostatnia modyfikacja: 2020-06-16 09:35)

  Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
   data publikacji: 2016-02-17 14:03
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
   ostatnia modyfikacja: 2020-06-16 09:35

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2015-04-07 08:07
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-01 10:37

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków tj. kosztów eksploatacyjnych i kosztów modernizacyjnych urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na 3 taryfowe grupy tj.:

 • gospodarstwa domowe,
 • jednostki produkcyjne,
 • pozostali odbiorcy.

Powyższy podział podyktowany został koniecznością ponoszenia różnych nakładów na oczyszczanie ścieków w zależności od stopnia i rodzaju zanieczyszczeń oraz różnicami w opłacie za korzystanie z wód w zależności od przeznaczenia rozprowadzonej wody.

I. Gospodarstwa domowe

Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się odbiorców którzy pobierają wodę w celu wykorzystania jej w gospodarstwach domowych- do celów socjalno-bytowych. Są to:

 • właściciele domków jednorodzinnych,
 • właściciele bądź zarządcy domów wielorodzinnych,
 • spółdzielnie mieszkaniowe.

II. Jednostki produkcyjne

Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się odbiorców którzy prowadzą działalność gospodarczą, a woda wykorzystywana jest do celów produkcyjnych i technologicznych lub jest w kontakcie z żywnością. Jest to:

 • budownictwo,
 • rolnictwo,
 • transport ,
 • handel (restauracje, smażalnie, bary, piekarnie, masarnie, rozlewnie, sklepy, supermarkety, hurtownie, wytwórnie napojów, itp.)
 • przetwórstwo rybne, owoców i warzyw,
 • produkcja środków farmaceutycznych,

III. Pozostali odbiorcy

Do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczą nie związaną z działalnością określoną w punkcie I i II. Jest to:

 • działalność usługowa (warsztaty samochodowe, zakłady fryzjerskie, szewskie, pralnie, myjnie samochodowe),
 • działalność turystyczno-rekreacyjna (hotele, ośrodki wczasowe, sanatoria, całoroczny wynajem pokoi, baseny kąpielowe, itp.)
 • służba zdrowia,
 • szkolnictwo i placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • podmioty zrzeszone w formy prawne / związki wyznaniowe, stowarzyszenia, kościoły/,
 • jednostki sfery budżetowej,

a także odbiorcy pobierający wodę do podlewania ogródków przydomowych, ogrodów działkowych, ferm, pobraną ze zdrojów ulicznych, publicznych studzien, fontann, zraszania ulic i na cele przeciwpożarowe.

Sposób przyporządkowania odbiorców do poszczególnych grup taryfowych w zakresie odprowadzania ścieków.

Zasada przyporządkowania odbiorców jest tożsama jak w zakresie dostawy wody.

drukuj (TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG)

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2005-12-13 14:31
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-11 08:31

Oświadczenie Zarządu MWiK w sprawie TARYF

Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Opis strony

Redaguje: Marta Roguska - Bartnik "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Dział Organizacji i Nadzoru tel. + 48 94 306 74 56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 63263
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-26 13:45:33