Biuletyn Informacji Publicznej
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mwik.kolobrzeg.pl

Treść strony

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

 

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków tj. kosztów eksploatacyjnych i kosztów modernizacyjnych urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na 3 taryfowe grupy tj.:

·   gospodarstwa domowe,

·   jednostki produkcyjne,

·   pozostali odbiorcy.

Powyższy podział podyktowany został koniecznością ponoszenia różnych nakładów na oczyszczanie ścieków w zależności od stopnia i rodzaju zanieczyszczeń oraz różnicami w opłacie za korzystanie z wód w zależności od przeznaczenia rozprowadzonej wody.

 

I.       Gospodarstwa domowe.

Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się  odbiorców którzy pobierają wodę w celu wykorzystania jej w gospodarstwach domowych- do celów socjalno-bytowych. Są to :

 • właściciele domków jednorodzinnych,
 • właściciele bądź zarządcy domów wielorodzinnych,
 • spółdzielnie mieszkaniowe.

II.    Jednostki produkcyjne.

Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się odbiorców którzy prowadzą działalność gospodarczą, a woda wykorzystywana jest do celów produkcyjnych i technologicznych lub jest w kontakcie z żywnością. Jest to :

 • budownictwo,
 • rolnictwo,
 • transport ,
 • handel (restauracje, smażalnie, bary, piekarnie, masarnie, rozlewnie, sklepy, supermarkety, hurtownie,  wytwórnie napojów,  itp.)
 • przetwórstwo rybne, owoców i warzyw,
 • produkcja środków farmaceutycznych,

III. Pozostali odbiorcy.

Do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczą nie związaną z działalnością określoną w punkcie I i II. Jest to:

 • działalność usługowa (warsztaty samochodowe, zakłady fryzjerskie, szewskie, pralnie, myjnie samochodowe),
 • działalność turystyczno-rekreacyjna (hotele, ośrodki wczasowe, sanatoria, całoroczny wynajem pokoi, baseny kąpielowe, itp.)
 • służba zdrowia,
 • szkolnictwo i placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • podmioty zrzeszone w formy prawne / związki wyznaniowe, stowarzyszenia, kościoły/,
 • jednostki sfery budżetowej ,

a także odbiorcy pobierający wodę do podlewania ogródków przydomowych, ogrodów działkowych, ferm, pobraną ze zdrojów ulicznych, publicznych studzien, fontann, zraszania ulic  i na cele przeciwpożarowe.

 

                     Sposób przyporządkowania odbiorców do poszczególnych grup taryfowych w zakresie odprowadzania ścieków.

 

Zasada przyporządkowania odbiorców jest tożsama jak w zakresie dostawy wody.

 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2005-12-13 14:31
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-11 08:31

Rejestr zmian

 • zmieniono 2012-01-11 08:30 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-01-11 08:31 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-01-11 08:31 przez Administrator Systemu

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marta Roguska - Bartnik "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Dział Organizacji i Nadzoru tel. + 48 94 306 74 56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29380
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-16 09:55