Biuletyn Informacji Publicznej
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mwik.kolobrzeg.pl

Treść strony

DZIAŁ SPRZEDAŻY

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Podstawą rozliczenia za świadczone przez MWiK w Kołobrzegu usługi są wskazania wodomierza lub innych urządzeń pomiarowych. Na podstawie danych uzyskanych z odczytów, dokonywanych przez pracowników Działu Produkcji Wody i Sprzedaży wystawiane są faktury określające ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków oraz wynikających z tego tytułu należność do zapłaty. Faktura może być wystawiona na miejscu zaraz po dokonaniu odczytu, przesyłana drogą pocztową na adres do korespondencji lub dostarczona przez odczytywacza wodomierzy w przypadku odbiorców prywatnych. Odbiorca usług może również samodzielnie podawać stan wodomierza w celach rozliczeniowych. W takim przypadku faktura wysyłana jest drogą pocztową a wskazanie wodomierza kontrolowane jest okresowo przez pracowników działu.
Płatności wynikające z faktury mogą być dokonywane w następujących formach:

 

  • gotówką w kasie znajdującej się w siedzibie spółki – bez dodatkowych prowizji,
  • gotówką w oddziałach banku BPH PBK S.A. O/Kołobrzeg 76 10600076-0000 4013 2000 0262
    gotówką
  • przelewem za pośrednictwem poczty lub innych banków – prowizja według stawek poszczególnych placówek,
  • przelewem na podstawie stałej dyspozycji płatności zgłoszonej w banku prowadzący ROR klienta – prowizja według stawek poszczególnych placówek.

 

W przypadku zastrzeżeń co do poprawności wskazań wodomierza, odbiorca usług ma prawo złożyć reklamację – wniosek o urzędowe sprawdzenie poprawności jego wskazań. Złożenie wniosku (wymagana jest forma pisemna) stanowi podstawę do wymiany wodomierza przez MWiK na nowy i przekazanie wskazanego we wniosku wodomierza do sprawdzenia w wyspecjalizowanej i uprawnionej do tego firmie. Wynik sprawdzenia wodomierza jest podstawą dalszego działania według regulaminu. Płatności z tytułu świadczonych przez MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu usług podlegają ciągłemu monitorowaniu. W przypadku stwierdzenia nieuregulowania należności przez okres przekraczający trzy miesiące zawiadamiamy o zamiarze odcięcia dostaw wody. W zawiadomieniu podany jest termin zamknięcia i wskazany zastępczy punkt poboru wody. Informację o zamiarze odcięcia przekazujemy jednocześnie do Urzędu Miasta w Kołobrzegu oraz Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Podstawą powyższych działań jest Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonego Uchwała Nr XLVIII/616/06 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 22 lutego 2006 roku. 

 

 

 

 

 

drukuj (DZIAŁ SPRZEDAŻY)

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marta Roguska - Bartnik "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Dział Organizacji i Nadzoru tel. + 48 94 306 74 56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50986
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-26 13:43:43